Reg­ter kan gou sê

Eers daar­na kan af­ge­tre­de­nes se ‘werk­li­ke saak’ be­gin

Beeld - - Sakenuus - Fran­cois Wil­li­ams

Kaap­stad. – Die reg­ter in die saak waar­in dui­sen­de oud­werk­ne­mers van Transnet die staats­on­der­ne­ming en sy pen­si­oen­fonds hof toe vat oor hul ka­ri­ge pensioene kan bin­ne die vol­gen­de twee we­ke ’n be­slis­sing maak.

Maar Lau­ren­ce Lie­brandt, woord­voer­der van die Transnet Pen­si­oe­na­ris­ak­sie­groep (TPAG), ver­dui­de­lik dié saak is nog nie die “reg­te” hof­saak nie. Waar­oor die reg­ter eers moet be­sluit, is oor die ek­sep­sies (regs­teg­nie­se be­swa­re) wat Transnet se reg­span teen die pen­si­oen­trek­kers se stig­tings­ver­kla­ring het.

As die reg­ter ten guns­te van die pen­si­oen­trek­kers be­slis, be­te­ken dit ’n hof­da­tum kan vas­ge­stel word om die eint­li­ke groep­eis aan te hoor soos uit­een­ge­sit in die stig­tings­ver­kla­ring van die pen­si­oen­trek­kers se reg­span.

Vol­gens Lie­brandt is dit ’n er­ge men­se­reg­te­sken­ding dat die Transnet-pen­si­oen­trek­kers se­dert die vroeë 2000’s net ’n 2%-ver­ho­ging per jaar kry. Hy meen dis on­grond­wet­lik dat daar twee stel­le re­ëls vir pen­si­oen­fond­se is, want die Transnet-pen­si­oen­trek­kers is nie wet­lik ge­mag­tig om by die Raad op Fi­nan­si­ë­le Diens­te (RFD) oor die Transnet-pen­si­oen­fond­se te kla nie.

Uit die RFD se jaar­ver­slag blyk dit die Transnet-pen­si­oen­fond­se val nie on­der die Wet op Pen­si­oen­fond­se soos pri­va­te pen­si­oen­fond­se nie, maar on­der die af­son­der­li­ke Trans­net­pen­si­oen­fonds­wet van 1990.

Dit het reeds vyf jaar se regs­werk en reeds so­wat 20 000 pen­si­oen­trek­kers wat al af­ge­sterf het ge­kos om by dié punt te kom, sê Lie­brandt. Die be­sluit om hof toe te gaan, is ge­neem na­dat tal­le b­rie­we, waar­van som­mi­ge nie eens er­ken is nie, aan verskeie rol­spe­lers in Transnet ge­stuur is, in­slui­tend aan die mi­nis­ter van o­pen­ba­re on­der­ne­mings.

In die groep­eis eis die pen­si­oe­na­ris­se so­wat R80 mil­jard van Transnet en voer aan dit is geld wat die Transnet Pen­si­oen­fonds en die Transnet Twee­de Vas­te Voor­deel­fonds toe­kom. Hul­le eis dat die geld ge­bruik word om ag­ter­stal­li­ge pen­si­oen­fonds­ver­ho­gings te be­taal in­ge­vol­ge die ver­ho­gings­be­leid wat voor Au­gus­tus 1999 by die fond­se ge­geld het.

Oor die ad hoc-bo­nus, wat ge­woon­lik in A­pril aan pen­si­oen­trek­kers be­taal word, sê Lie­brandt die be­trok­ke pen­si­oen­fond­se het ge­vra dat ’n bo­nus van 10% van jaar­lik­se ver­dien­ste be­taal word en nie die ge­bruik­li­ke 8,33% nie. Dié voor­stel is tans by Transnet se di­rek­sie vir be­sluit­ne­ming. Die di­rek­sie moet die bo­nus goed- keur, maar dis nog nie dui­de­lik wan­neer hul­le daar­oor gaan be­sluit nie, en of hul­le sal in­stem tot ’n ho­ër bo­nus is ook nog nie ’n uit­ge­maak­te saak nie. Lie­brandt meen die bo­nus kan moont­lik nou eers in Mei op die vroeg­ste, maar waar­skyn­lik eers teen Ju­nie be­taal word.

Adv. An­ton Al­berts, ’n VF+-par­le­ments­lid wat ook ’n veld­tog help voer ten guns­te van die Transnet-pen­si­oen­trek­kers, het on­langs op sy Fa­ce­book-blad ge­sê die bo­nus kan selfs eers in Ju­lie be­taal word. Hy het ’n par­le­men­tê­re vraag oor die bo­nus aan Lyn­ne Bro­wn, mi­nis­ter van o­pen­ba­re on­der­ne­mings, ge­rig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.