In­gen­ui­ty­por­te­feul­je bult sy Kaap­se spie­re

Groei tot meer as R4,2 mjd. en nog groot pro­jek­te kom

Beeld - - Veilings - Elma Klop­pers

Die Wes-Kaap-ge­se­tel­de be­leg­ging- en ont­wik­ke­lings­maat­skap­py In­gen­ui­ty Pro­per­ty In­ves­t­ments het sy por­te­feul­je tot meer as R4,2 mil­jard uit­ge­brei, deels dank­sy sy on­lang­se ver­kry­ging van die G­re­at We­ster­ford­kan­toor­blok in Nu­we­land in Kaap­stad teen R650 mil­joen.

So­wat 90% van die maat­skap­py se ba­tes is in die Wes-Kaap.

Ar­nold Ma­re­sky, uit­voe­ren­de hoof van In­gen­ui­ty, sê in die ses maan­de tot ein­de Fe­bru­a­rie het die por­te­feul­je uit 33 be­leg­gings­ei­en­dom­me met ’n to­ta­le waar­de van R3,3 mil­jard en drie ont­wik­ke­lings­ei­en­dom­me met ’n ge­kom­bi­neer­de waar­de van R213 mil­joen be­staan.

“G­re­at We­ster­ford is ná die ver­slag­tyd ver­kry.”

Hy sê han­dels­ei­en­dom­me in die WesKaap ver­han­del in ’n be­trek­lik noue band teen op­brengs­koer­se van tus­sen so- wat 8% en 9% vir pri­ma-graad-eien­dom­me.

In die tus­sen­tyd­se tyd­perk is In­gen­ui­ty se der­de vier­ster-groen­ge­gra­deer­de ge­bou, Au­re­con West in Cen­tu­ry Ci­ty, teen ont­wik­ke­lings­kos­te van R98,7 mil­joen vol­tooi.

Die ver­kry­gings in die ver­slag­tyd­perk sluit on­der meer in Cla­re­mont Cen­tral in Cla­re­mont vir R85 mil­joen en Tof­fee La­ne in Cla­re­mont vir R20 mil­joen.

Ma­re­sky sê die maat­skap­py het ’n be­dui­den­de ont­wik­ke­lings­pyp­lei­ding in die voor­uit­sig, in­slui­ten­de die S­trand­straat-ont­wik­ke­lings­pro­jek.

“Dit is ’n ont­wik­ke­ling vir ge­meng­de ge­bruik met 6 500 m² se klein­han­del­ruim­te, 39 luuk­se woon­een­he­de en 11 000 m² se pri­ma kan­to­re.”

Wan­neer die ske­ma vol­tooi is, sal dit ’n be­raam­de ka­pi­taal­waar­de van meer as R550 mil­joen hê. Hy sê die re­si­den­si­ë­le een­he­de sal aan die ein­de van Mei be­kend ge­stel word. Die pry­se gaan tus­sen R45 000/m² en R55 000/m² be­loop. Daar word ook ge­kyk na vier tot agt su­per­luuk­se dak­woon­stel­le.

Ma­re­sky sê ’n bo­nus van dié ont­wik­ke­ling is dat die ont­wik­ke­laar en ei­en­dom­sko­pers die voor­deel gaan ge­niet van die be­las­ting­aan­spo­rings in s­te­de­li­ke ont­wik­ke­ling­so­nes (UDZ).

Die groep se groot­ste be­plan­de ont­wik­ke­lings­pro­jek is The Mo­dern, ’n to­ring­ge- bou aan­gren­send aan die Port­si­de-ge­bou. Dit sal 33 000 m² se kan­toor­ruim­te en ’n vyf­ster­ho­tel be­hels.

Dié ont­wik­ke­ling het ’n ka­pi­taal­waar­de van meer as R1,1 mil­jard.

Be­ne­wens die twee pro­jek­te werk In­gen­ui­ty ook aan ten min­ste vyf an­der ont­wik­ke­lings­ge­leent­he­de.

Ma­re­sky ver­trou die maat­skap­py gaan die voor­de­le van al die toe­koms­ti­ge ont­wik­ke­lings in die vol­gen­de paar jaar ge­niet.

Hy sê die stra­te­gie om voort te bou op ’n Wes-Kaap­se ei­en­dom­spor­te­feul­je van goeie ge­hal­te ter­wyl die op­brengs­koers op die eien­dom­me ge­mak­si­ma­li­seer word, bly on­ver­an­derd.

Van­weë die groei in die por­te­feul­je en die sty­ging in ren­te­koer­se het fi­nan­sie­rings­kos­te vir die ses­maan­de­tyd­perk met 30% tot R87,1 mil­joen ge­styg.

“Ons bly waak­saam vir ren­te­koers­bloot­stel­ling en kyk voort­du­rend na ma­nie­re om die ri­si­ko te ver­min­der.”

Regs: Die bin­ne­kant van die G­re­at We­ster­ford­kan­toor­blok.

Bo: ’n Lug­fo­to van die G­re­at We­ster­ford­kan­toor­blok in Nu­we­land, Kaap­stad, wat vir R650 mil­joen deur die ge­no­teer­de In­gen­ui­ty Pro­per­ty In­ves­t­ments ge­koop is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.