Kan­toor­ge­boue reik na die ster­re by Mel­ro­se Arch

Beeld - - Veilings -

In re­ak­sie op ’n sterk vraag na luuk­se woon- en kan­toor­ruim­te by die ge­sog­te Mel­ro­se Arch-ont­wik­ke­ling vir ge­meng­de ge­bruik in Jo­han­nes­burg, bring Am­dec Pro­per­ty De­ve­lop­ments nu­we ruim­te na die mark toe.

Am­dec gaan vyf kan­toor­ge­boue wat rond­om die Mel­ro­se Arch Pi­az­za ge­leë is, elk met ’n by­ko­men­de vloer op die dak uit­brei. Die 4 800 m² se eks­klu­sie­we kan­toor­ruim­te sal groot­liks van ny­wer­heids­taal en glas ge­bou word, wat tot pa­no­ra­mie­se uit­sig­te op die om­ge­wing sal lei.

Ni­cho­las S­top­forth, ge­sa­ment­li­ke be­stu­ren­de di­rek­teur van Am­dec, sê die oor­spronk­li­ke ont­werp van dié kan­toor­ge­boue het ’n boon­ste vloer in­ge­sluit.

“Die ont­wik­ke­ling van R130 mil­joen gaan Mel­ro­se Arch se kan­toor­ge­boue nu­we hoog­tes laat be­reik.”

Bou­werk aan die kan­to­re het reeds be­gin.

Hy sê Mel­ro­se Arch se kan­to­re is ui­ters ge­sog on­der mul­ti­na­si­o­na­le on­der­ne­mings en daar is geen leë kan­toor­ruim­te in die ont­wik­ke­ling nie.

On­der die be­staan­de voor­keur­huur­ders tel DuPont, Bid­vest Group, Lon­min, B­ri­tish Air­ways, Roy­al Ba­fo­keng Hol­dings, S­tan­lib en Wor­ley Par­sons.

Die nuut­ste re­si­den­si­ë­le fa­se by Mel­ro­se Arch is die R2 mil­jar­dO­ne on W­hi­te­ley-ont­wik­ke­lings­pro­jek, wat ook die eer­ste eien­dom­me in die land on­der die Mar­ri­ott-han­dels­naam gaan huis­ves. Dit is die Mar­ri­ott Ho­tel Mel­ro­se Arch en Mar­ri­ott Exe­cu­ti­ve A­part­ments. ’n Ge­sond­heids­klub, ’n luuk­se mo­tor­han­de­laar­skap en luuk­se woon­een­he­de gaan ook deel uit­maak van die ont­wik­ke­ling.

“’n Woon­een­heid by Mel­ro­se Arch is meer as net ’n ba­te, dit is be­leg­ging in die bes­te leef­sty­ler­va­ring,” sê S­top­forth.

Mel­ro­se Arch bied let­ter­lik al­les wat in­wo­ners no­dig het bin­ne sta­p­af­stand. Hy sê die ont­wik­ke­ling van One on W­hi­te­ley gaan dit vir meer men­se moont­lik maak om deel te raak van die er­va­ring.

One on W­hi­te­ley gaan spog met 178 een­he­de, met een-, twee- en drie­slaap­ka­mer­een­he­de, waar­van die pry­se op R1,85 mil­joen be­gin. Daar gaan ook ’n paar su­per­luuk­se dakeen­he­de wees.

Bou­werk gaan eers­daags be­gin en die een­he­de sal teen vroeg 2018 ge­reed wees vir ok­ku­pa­sie.

’n Ar­gi­tek­to­nie­se voor­stel­ling van die nu­we eks­klu­sie­we dak­kan­to­re met ruim­te van 4 800 m², wat by Mel­ro­se Arch in Jo­han­nes­burg op­ge­rig word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.