Stil­te in die Huis! (Of nee, toe­maar)

Saak sal sloer as sy dit nie kry

Beeld - - Front Page - Fo­to: LE­RA­TO MADUNA

Pres. Ja­cob Zu­ma le­wer gis­ter die re­pliek op sy be­gro­tings­re­de voor leë op­po­si­sie­ban­ke in die Na­si­o­na­le Ver­ga­de­ring. Die DA, EFF, VF+, ACDP, Co­pe, die UDM, NFP en die PAC het in ’n ver­kla­ring ge­sê hul­le kan nie as ver­teen­woor­di­gers van Suid­A­fri­ka­ners “’n ui­ters ge­dis­kre­di­teer­de en on­wet­ti­ge pre­si­dent” se leë be­gro­tings­toe­spraak le­gi­ti­meer nie.

Adv. T­hu­li Ma­don­se­la se kan­toor het reeds met die pre­si­den­sie ge­kor­re­spon­deer oor die Gup­ta-klag­te wat die DA en die Ka­to­lie­ke Kerk in­ge­dien het.

Die o­pen­ba­re be­sker­mer (OB) en pres. Ja­cob Zu­ma moet nou op ’n da­tum oor­een­kom waar­op hy op die be­skul­di­gings ant­woord.

Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies, het aan­ge­dui dat hy Ma­don­se­la se ver­soek om ek­stra geld vir dié on­der­soek oor­weeg.

“Ons het te­sou­rie R3 mil­joen ge­vra,” het Ma­don­se­la in ’n on­der­houd in haar kan­toor ge­sê.

Son­der die geld sal die on­der­soek be­slis nie teen Ok­to­ber af­ge­han­del kan wees nie, sê sy.

Ma­don­se­la se se­we­jaar-ter­myn ver­stryk in Ok­to­ber.

Sy sal dan ’n sab­bats­jaar neem om ’n boek oor ad­mi­nis­tra­tie­we reg te skryf.

In­tus­sen oor­weeg sy ook aan­bie­dings van verskeie u­ni­ver­si­tei­te.

Daar is wyd kom­mer oor wie haar sal op­volg.

Haar streng hou­ding jeens staatskor­rup­sie en -wan­be­stuur en dat sy wei­er om die knie te buig voor po­li­ti­ci het haar baie on­ge­wild ge­maak in re­ge­rings­krin­ge, ver­al se­dert die uit­rei­king van haar N­kand­la-ver­slag.

Haar per­so­neel is oor­laai en hul be­gro­ting is tot op die been ge­sny.

Nou is Zu­ma wéér in haar vi­sier.

“Ons het ge­hoop om teen ein­de A­pril van Gord­han te hoor. Ek dink sy aan­dag is af­ge­lei deur sy po­gings om die rand te red,” het Ma­don­se­la ge­sê.

“Die R3 mil­joen sal ge­bruik word om ek­ster­ne on­der­soe­kers aan te stel om in sa­me­wer­king met die OB-on­der­soe­kers na die klag­te teen die pre­si­dent te kyk.

“Die on­der­soe­kers hier is reeds oor­laai. Die pu­bliek sal ook nie te­vre­de wees as hul klag­te min­der aan­dag kry om­dat ons dié teen die pre­si­dent moet on­der­soek nie.”

Ma­don­se­la is ook be­kom­merd oor die spoed waar­mee dié on­der­soek af­ge­han­del sal word.

“Dit is klag­te wat ons grond­wet­li­ke stabiliteit be­dreig. As die pre­si­dent nie skul­dig is nie, moet dit spoe­dig ge­kom­mu­ni­keer word. As hy skul­dig is, moet iets gou daar­aan ge­doen word. Ons land ly nou ska­de,” het Ma­don­se­la ge­sê.

M­ce­bi­si Jo­nas, ad­junk­mi­nis­ter van fi­nan­sies, se ont­hul­ling in Maart dat hy deur die Gup­ta-fa­mi­lie ge­na­der en die pos van mi­nis­ter van fi­nan­sies aan­ge­bied is, het ’n in­ter­na­si­o­na­le her­rie ver­oor­saak en die DA het ’n klag by die OB aan­han­gig ge­maak.

Die DA vra Ma­don­se­la om on­der­soek in te stel na of Zu­ma sy in­vloed ge­bruik het om die Gup­tas te be­voor­deel; in­lig­ting wat hy tot sy be­skik­king ge­had het dank­sy sy amp ge­bruik het om hom of e­ni­ge an­der per­soon te ver­ryk; daar ’n be­lan­ge­bot­sing tus­sen sy amps­plig­te en pri­va­te be­lan­ge was; en of sy da­de die in­te­gri­teit van sy amp of die re­ge­ring se in­te­gri­teit ska­de be­rok­ken het.

M­ce­bi­si Jo­nas

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.