Na­di­ne ­ 20 jaar la­ter

Van tie­ner­ster tot nou ...

Beeld - - Vrydag! -

Die san­ge­res Ná­di­ne het met haar ver­jaar­dag in Fe­bru­a­rie ’n be­ker pre­sent ge­kry met haar ou­der­dom (34) daar­op. “Ons praat nie eint­lik daar­oor nie, maar dis ’n feit,” sê die san­ge­res wat 20 jaar in die mu­siek­be­dryf vier.

Dit was 20 jaar van baie groei, steeds nu­we din­ge aan­pak en vler­ke s­prei, “jy kan im­mers net jou ho­ri­son­ne ver­breed as jy be­reid is om dít te doen”.

Sy het nog nooit by ’n a­tel­jee in­ge­stap om ’n al­bum op te neem en ge­dink dit is mak­lik nie.

Op 1 A­pril is haar 20-jaar-kon­sert in die Big Top A­re­na by Car­ni­val Ci­ty ge­hou.

“Ek wou al­tyd daar ge­sing het. Dit was reg­tig a­ma­zing. Ek het ’n 60-stuk-or­kes ge­had. Hul­le het maan­de voor die tyd my lied­jies ge­leer. Dit was reg­tig vir my kos­baar.”

Met so ’n kon­sert dink ’n mens se­ker al­les was die moei­te werd? Die laat aan­de op die lang­pad, die har­de werk, om ’n loop­baan in die mu­siek­be­dryf te pro­beer bou.

“Toe ek my heel eer­ste al­bum ( Krap­pies en K­re­fies) uit­ge­reik het, het ek nooit ge­dink dit gaan my loop­baan word nie. ’n Jaar la­ter het ek my twee­de al­bum, Ná­di­ne, uit­ge­reik. Dit het pla­ti­num ge­gaan bin­ne ’n paar maan­de, en die pla­te­maat­skap­py, wat toe U­ni­ver­sal was, het toe vir my ge­sê, hoor hier­so, ons wil nou vol­tyds saam met jou aan jou loop­baan werk. Dit was daar­die oom­blik wat jy weet, dit is nou erns­tig.” T­his ti­me I know it’s for re­al. Toe staan sy voor ’n be­sluit: Moet sy vol­tyds op skool bly, “want ek was baie lief vir die a­ka­de­mie”, of moet sy haar toe­spits op mu­siek? Mu­siek was die keu­se.

Haar eer­ste al­bum het ver­skyn toe sy in die laas­te paar maan­de van haar la­er skool­loop­baan was. Sy was hoof­mei­sie. Daar­na is sy na die A­fri­kaan­se Ho­ër Mei­sie­skool in P­re­to­ria.

Al­les was nie al­tyd mak­lik nie, sê sy.

“Ek is baie ge­boe­lie. Baie ge­spot. As ek die tyd kon te­rug­draai, sou ek wou hê daar moes meer maat­jies ge­wees het. Ná 20 jaar het baie men­se vir my ge­sê, haai, ek was saam met jou op skool. Jy ont­hou men­se wat ’n in­druk op jou maak.

“Toe­val­lig, met hier­die run (sy ver­tolk bin­ne­kort die naam­rol in Add-Li­fe Pro­ducti­ons se pan­to­mi­me S­neeu­wit­jie), kom sê die spe­ler wat die jag­ter speel, haai, ek wil net vir jou sê, ek het jou s­how kom kyk toe ek 12 jaar oud was en jy het ’n pos­ter vir my ge­te­ken. How spe­ci­al is that? Ook ons re­gis­seur We­slee (Lau­der) het ’n kon­sert van my in Mar­ga­te op die strand ge­sien toe hy 13 jaar oud was. Dit voel soms vir my, is dit moont­lik? Sing ek al so lank?”

Des­tyds was die plan dat sy en haar ma, Ca­ri­ne, saam ’n al­bum sou op­neem. Die re­gis­seur van die al­bum het eg­ter voor­ge­stel dat sy al­leen sing, hul­le sou só be­ter suk­ses be­haal.

“Dit sou vir my lek­ker ge­wees het om saam met haar te sing, maar dit het toe nie so uit­ge­werk nie. Maar ek dink dit is die on­self­sug­tig­ste ding wat jy vir jou kind kan doen.”

Om­dat sy so jonk be­gin het, het sy ná haar der­de al­bum ’n kin­der­al­bum op­ge­neem.

“Ek was toe 18. Toe B­rit­ney S­pears ge­sing het “Hit me ba­by one mo­re ti­me”, het ek kin­der­lied­jies ge­sing. Maar om­dat ek wou. Ek het kon­ser­wa­tief groot­ge­word en ek het ge­dink dit is ’n beau­ti­ful ma­nier om my kin­der­ja­re af te sluit as ’n san­ge­res.”

Toe laat vlieg sy ’n re­gis­seur, Steve Tay­lor, in van En­ge­land. Sy neem toe Sim­ply Me op in die Kaap en die groot­ste tref­fer op dié al­bum is “Kaap­se draai”. Steve Hof­meyr het dit vir haar ge­skryf.

Ná Sim­ply Me het sy nog twee al­bums op­ge­neem wat ook goue sta­tus be­reik het.

“En tóé (sy klap haar han­de) in 2008 ont­moet ek ’n nu­we per­soon in my le­we, wat toe my be­stuur­der word, Hugo Foets. Hy wou bie­tjie ver­der gaan met my mu­siek. Toe vlieg ons Bel­gië en Ne­der­land toe vir voor­be­rei­dings vir ’n En­gels­ta­li­ge al­bum en toe vlieg ons na S­tock­holm in S­we­de waar ons my En­gels­ta­li­ge al­bum op­ge­neem het. “T­his Ti­me I Know It’s for Re­al” is die eer­ste lied­jie van my wat op el­ke lie­we ra­di­o­sta­sie ge­speel is. So, dit was vir my ’n baie, baie moei­li­ke al­bum om te maak.”

Ná­di­ne is al agt jaar in ’n ver­hou­ding, maar sy het nog nie trou­plan­ne nie.

In 2011 het haar a­gent haar ge­bel. Ná­di­ne wou nog haar le­we lank mu­siek­te­a­ter doen. En daar kom die ken­nis­ge­wing van ou­di­sies vir die mu­siek­spel Je­sus Christ Su­per­star. Sy het ge­gaan vir die ou­di­sie met ’n pa­pier in haar hand en toe sy in­stap het sy “menéér Pie­ter Toe­rien” ont­moet.

“Ek het niks van die pro­duk­sie ge­weet nie en be­sef ek het net my s­tem, ek moet nou ge­bruik maak daar­van. ’n Paar dae la­ter het ek ’n e-pos ont­vang wat my ge­luk­wens en sê dat ek Ma­ria Mag­da­le­na sal speel.”

Dit was vir haar bloot­stel­ling aan die te­a­ter­wê­reld wat sy nie ge­ken het nie.

“Al­les was dra­ma­ties en hi, dar­ling!”

Daar­na het sy weer in ’n mu­siek­spel, Lied van my hart, op­ge­tree.

S­neeu­wit­jie is die eer­ste pan­to­mi­me waar­in sy speel.

Sy as­so­si­eer haar met S­neeu­wit­jie om­dat sy ook in spro­kies glo. “Ek het al die har­de kant van die le­we ge­sien. My ou­ers is ge­skei toe ek baie jonk was. Ek het baie nor­maal groot­ge­word. Ek het son­der boe­ties of sus­sies groot­ge­word. Net my ma en my ou­ma. En it wa­sn’t e­a­sy. Ek glo nog steeds dat dro­me kan waar word en spro­kies kan ge­beur.” Sy is dank­baar teen­oor haar aan­han­gers, hul­le wat hul tyd en e­ner­gie vir haar gee. Daar­om han­teer sy self haar Fa­ce­book-blad.

“Dit is na­tuur­lik nie moont­lik om hul­le al­mal te ken nie, maar ek pro­beer van hul­le weet, want dit is vir my be­lang­rik. Ek wil weet dié een hou van perd­ry, en dié een hou van ted­die­be­re. Ek fo­kus nie op die mas­sas nie, ek fo­kus op my fans.”

Ek glo nog steeds dat dro­me kan waar word en spro­kies kan ge­beur.

Fo­to: BRENDAN CROFT

Fo­to: BRENDAN CROFT

Dit is 20 jaar la­ter en Ná­di­ne se be­ker van suk­ses loop oor.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.