Ont­wik­kel swart ta­lent om SA naam hoog te hou

Ho­pe ta­lent lê in die groot groep jong, swart Suid­A­fri­ka­ners wat nog nie ont­gin is nie.

Beeld - - Front Page - Sa­rel van der Walt @sa­rel_­beeld svd­walt@beeld.com

Baie men­se was woe­dend toe Fi­ki­le Mbalula, mi­nis­ter van sport, on­langs aan­ge­kon­dig het dat rug­by, krie­ket, at­le­tiek en net­bal tot ver­de­re ken­nis­ge­wing geen nu­we in­ter­na­si­o­na­le toer­nooie mag aan­bied nie.

Dit is om­dat hul­le vol­gens Mbalula nie aan hul eie trans­for­ma­sie­tei­kens vol­doen het nie.

Die skerp re­ak­sie op die mi­nis­ter se be­sluit het my op­nuut laat be­sef ons Suid-A­fri­ka­ners praat baie keer by me­kaar ver­by.

In dié ge­val is dit dalk om­dat hul­le so al­ler­gies vir die woord kwo­ta is dat baie Suid-A­fri­ka­ners dit as si­no­niem met trans­for­ma­sie be­skou.

Mbalula moet deel van die blaam dra vir die on­ge­luk­kig­heid oor sy aan­kon­di­ging.

Hy móés be­ter ge­kom­mu­ni­keer het.

Dit klink nou of hy die vier sport­soor­te wil straf, ter­wyl hy hul­le eer­der wil help om ster­ker te word.

Trans­for­ma­sie in sport gaan oor meer as net kwo­tas.

Dit gaan on­der meer oor die ont­wik­ke­ling van ge­son­de be­stuurs­prak­ty­ke, die ont­wik­ke- ling van ta­lent, die be­skik­baar­stel­ling van sport­ge­rie­we en die op­lei­ding van be­amp­tes en af­rig­ters.

En ook om meer vroue op al­le vlak­ke in sport be­trok­ke te kry.

Dit is al­mal ge­bie­de waar­in Suid-A­fri­kaan­se sport ag­ter­ge­raak het.

As ons in die toe­koms op sport­ge­bied met die bes­tes in die wê­reld wil saam­praat, moet ons aan al hier­die as­pek­te aan­dag gee.

Dit is van die al­ler­groot­ste be­lang dat Suid-A­fri­kaan­se sport in die toe­koms van on­der na bo ont­wik­kel word. Nie an­ders­om nie. Maar die sport­fe­de­ra­sies al­leen kan die taak nie aan­pak nie.

Al drie die re­ge­rings­vlak­ke moet help met die be­skik­baar­stel­ling van ge­rie­we.

Die sport­fe­de­ra­sies se ver­naam­ste taak is om die ta­lent te ont­dek en (be­kwa­me) be­amp­tes en af­rig­ters op te lei.

On­ge­luk­kig is daar in hier­die sta­di­um op al drie re­ge­rings­vlak­ke – en in die mees­te fe­de­ra­sies – ’n ge­brek aan ver­moë én kun­dig­heid om be­hoor­li­ke sport­ont­wik­ke­ling te doen.

Die pri­va­te sek­tor sal ook be­trek moet word, maar dié sek­tor sal waar­skyn­lik s­legs be­trok­ke raak as hul­le ver­troue in die be­trok­ke sport­fe­de­ra­sie het.

Na­vor­sing het ge­wys 84% van Suid-A­fri­ka­ners jon­ger as 18 jaar is swart.

Dit is ’n poel wat nog groot­liks on­ont­gin is en al hoe gro­ter word.

In hier­die groep lê waar­skyn­lik ho­pe ta­lent wat met die reg­te ont­wik­ke­ling een­dag SuidA­fri­ka se naam op die sport­vel­de van die wê­reld hoog kan hou.

Hoe suk­ses­vol­ler dié ont­wik­ke­ling is, hoe meer ge­lyk sal die speel­veld vir al­mal (swart en wit) word – en die kwo­ta­stel­sel ir­re­le­vant.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.