Hy weet hoe om ‘ba­tes weg te steek’

Beeld - - Nuus - Je­an­ne­Ma­rié Ver­sluis

Dit lyk of Naas Bo­tha weet hoe om sy in­kom­ste en ba­tes in ge­no­teer­de kor­po­ra­tie­we en­ti­tei­te “weg te steek”, wat dui­de­lik tot sy kre­di­teu­re se na­deel is.

So be­weer Ned­bank, wat Bo­tha Don­der­dag voorlopig laat se­kwe­streer het, in sy hof­stuk­ke.

Die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria het Bo­tha, van Lynn­wood Park in die stad, tot 15 Ju­nie tyd ge­gee om aan te dui waar­om hy nie fi­naal gesekwestreer moet word nie.

Hy is voorlopig gesekwestreer weens uit­staan­de huis­le­ning­skuld.

Da­na van Zyl, be­stuur­der vir regs­ad­vies van Ned­bank Pri­va­te We­alth, sê in hof­stuk­ke om­dat Bo­tha se in­kom­ste en ba­tes in dié en­ti­tei­te ver­steek word, het sy skuld­ei­sers te kam­pe met kor­po­ra­tie­we en­ti­teit-ei­e­naar­skap wan­neer hul­le op Bo­tha se ba­tes be­slag wil lê om sy skuld aan hul­le te ver­haal.

Vol­gens Van Zyl is of was Bo­tha di­rek­teur van 42 kor­po­ra­tie­we en­ti­tei­te.

Dié waar­by hy ak­tief be­trok­ke is, sluit in Naas Bo­tha Sport BK; Sport A­ca­de­my De­ve­lop­ment (Edms.) Bpk.; I­con In­s­ti­tu­te of Pro­fes­si­o­nal Rug­by (Edms.) Bpk.; MWRC S­ports (Edms.) Bpk.; Rug­by Trai­ning Fa­ci­li­ty (Edms.) Bpk.; Naas Bo­tha Sport (Edms.) Bpk.; Naas and Ka­ren Bo­tha Tra­vel-Tours (Edms.) Bpk.; SAIR High Per­for­man­ce Cen­t­re (Edms.) Bpk.; Erf 122 Pa­ra­di­se Be­ach BK; South A­fri­can Cap­tains’ Club (Edms.) Bpk.; G-Lack (Edms.) Bpk.; 10 Sport De­ve­lop­ment (Edms.) Bpk.; Sand­ri­vier Golf E­sta­te De­ve­lop­ment Com­pa­ny; Sas­hof E­vents (Edms.) Bpk.; The South A­fri­can S­ports Hall of Fa­me Club (Edms.) Bpk.; en Mil­le­ni­um Group Wor­ld­wi­de SA Pro­per­ties (Edms.) Bpk.

Van Zyl sê dié hof­aan­soek teen Bo­tha is nie ’n so­ge­naam­de vrien­de­li­ke se­kwe­stra­sie nie.

Ned­bank is nie in die po­si­sie om ver­de­re pre­sie­se be­son­der­he­de te gee van Bo­tha se be­lan­ge in dié en­ti­tei­te nie.

Met die uit­son­de­ring van 15 is die en­ti­tei­te fi­naal ge­de­re­gis­treer, wat in prak­tyk be­te­ken dat die ba­tes in dié en­ti­tei­te nou in die staat se han­de is.

Van Zyl sê ’n trus­tee sal die mag hê om drin­gend re­ë­lings te tref om die re­gis­tra­sie van die en­ti­tei­te te her­stel so­dat die ba­tes daar­heen kan te­rug­keer.

“In al­le waar­skyn­lik­heid dien dié en­ti­tei­te as voer­tuie vir (Bo- tha) se ba­tes.”

Ned­bank be­weer Bo­tha ge­bruik vyf i­den­ti­teits­nom­mers.

’n Lys van die nom­mers is in die hof­stuk­ke.

Sy vrou, Ka­ren (49), is ’n huis­vrou. Sy is in Ok­to­ber ver­le­de jaar in die­self­de hof voorlopig gesekwestreer, sê Van Zyl.

Dít was na­dat Ned­bank in De­sem­ber 2009 ’n ge­ding teen Ka­ren in­ge­stel het as die hoof­skul­de­naar op ’n le­ning vir ’n huis in Roy­al C­ha­li­cestraat, Mooi­kloof, P­re­to­ria.

Die ge­ding is ook in­ge­stel teen Naas, wat borg ge­te­ken het vir Ka­ren.

Se­dert­dien was daar oor­een­koms­te tus­sen die bank en die eg­paar vir die af­be­ta­ling van die le­ning­skuld.

Ka­ren het die Mooi­kloof-huis ver­koop, maar die ver­koop­prys was nie ge­noeg om die skuld te delg nie.

Naas en Ka­ren se to­ta­le skuld aan Ned­bank was op 5 Fe­bru­a­rie van­jaar R1 152 871, sê die bank.

Die bal­ju het op 17 No­vem­ber ver­le­de jaar by die eg­paar se huis in Lynn­wood Park op­ge- daag, maar met leë han­de daar uit­ge­stap.

Naas het toe aan die bal­ju ge­sê hy het geen geld of ba­tes wat van die hand ge­sit kan word wat sal vol­doen aan die be­slag­leg­gings­be­vel of e­ni­ge deel daar­van nie.

Die bal­ju het ge­sê geen sul­ke ba­tes is ook aan hom uit­ge­wys nie. Hy kon ook in ’n deeg­li­ke on­der­soek nie sul­ke ba­tes vind nie.

Van Zyl sê met ’n se­kwe­stra­sie­be­vel sal ’n trus­tee aan­ge­stel kan word wat Naas se sa­ke kan on­der­soek.

Die trus­tee kan ’n on­der­vra­ging doen om die ba­tes te pro­beer op­spoor.

Ned­bank het geen ken­nis van Naas se hui­di­ge in­kom­ste en uit­ga­wes nie.

Dit is eg­ter dui­de­lik dat Naas ’n in­kom­ste moet ver­dien uit sy TV-op­tre­des en moont­lik uit an­der borg­skap­pe.

Ned­bank sê Naas en Ka­ren woon in ’n ge­goe­de buurt in P­re­to­ria-Oos en sy “in­kom­ste is ho­ër as ge­mid­deld”.

Naas blyk ’n weel­de­ri­ge le­wen­styl te hê, be­weer Van Zyl.

Naas Bo­tha

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.