S­tap, voel en ruik ’n huis nog voor jy be­soek

Beeld - - Huisgids - Li­net­te Re­tief

Van­jaar is die jaar van skyn­werk­lik­heid. Die vraag is of dit e­ni­ge im­pak op die ei­en­doms­be­dryf sal hê en op die ma­nier waar­op dit in die toe­koms be­stuur gaan word?

Ter­wyl skyn­werk­lik­heid nie ’n nu­we kon­sep is nie, was daar die af­ge­lo­pe tyd vin­ni­ge voor­uit­gang op die ge­bied.

Die teg­no­lo­gie is so ge­vor­derd dat dit bin­ne die vol­gen­de paar jaar ’n im­pak op ver­brui­kers se le­we kan hê.

Daar is ’n wye ver­skei­den­heid toe­pas­sings wat skyn­werk­lik­heid moont­lik vir die op­voed­kun­di­ge sek­tor, die kan­toor­om­ge­wing, me­die­se ge­rie­we en die ei­end­om­sek­tor kan in­hou.

“Hoe­wel dit nog ’n ruk­kie sal duur voor­dat skyn­werk­lik­heid vir die mees­te ver­brui­kers toe­gank­lik sal wees, be­gin om­vang­ry­ke teg­no­lo­gie­se voor­uit­gang reeds om die in­te­gra­sie van skyn­werk­lik­heid in die ei­en­doms­be­dryf moont­lik te maak,” sê A­dri­an Gos­lett, hoof- en streeks­be­stuur­der van RE/MAX van Sui­der-A­fri­ka.

Skyn­werk­lik­heid dom­pel die ge­brui­ker ten vol­le in ’n ge­si­mu­leer­de om­ge­wing.

Deur ’n spe­si­a­le kop­stuk te dra, word die ge­brui­ker weg­ge­voer van die werk­lik­heid na ’n sky­ner­va­ring waar hy ’n 360°-uit­sig van sy ge­si­mu­leer­de om­ge­wing het.

“Die nut hier­van vir die ei­en­doms­mark lê daar­in dat dit po­ten­si­ë­le ko­pers in staat sal stel om ’n vir­tu­e­le be­soek aan be­skik­ba­re hui­se oor die land moont­lik te maak son­der om daar­heen te reis.

“Die ko­per sal in staat wees om ’n ver­skei­den­heid eien­dom­me bin­ne ’n paar mi­nu­te van­uit die ge­rief van sy eie huis te sien, wat die stres van trek na ’n nu­we stad of selfs ’n nu­we land aan­sien­lik sal ver­min­der,” sê Gos­lett.

“Die pro­ses sal voor­ne­men­de ko­pers in staat stel om ver­skeie hui­se te be­sig­tig en vin­nig die op­sies te be­perk tot ’n aan­tal voor­keur­hui­se wat hul­le graag per­soon­lik wil be­soek.”

Vol­gens Gos­lett kan skyn­werk­lik­heid ’n puik hulp­mid­del wees vir ont­wik­ke­laars.

“Ont­wik­ke­laars sal in staat wees om voor­ne­men­de ko­pers ’n skyn­toer van ’n ar­gi­tek­to­nie­se weer­ga­we van ’n ei­en­dom te gee voor­dat dit ge­bou word.

“Die ko­per sal in staat wees om na ’n van-die-plan-af-ei­en­dom te kyk en ’n in­druk te kry van hoe die ruim­te sal lyk en hoe dit in­ge­rig kan word nog voor­dat die fon­da­ment ge­gooi word en die bou­werk be­gin.”

Ter­wyl die mees­te men­se al van skyn­werk­lik­heid ge­hoor het, het baie min nog die voor­reg ge­had om dit eer­ste­hands te er­vaar. Hoe­wel die teg­no­lo­gie reeds be­staan, sal dit ’n ruk­kie neem voor­dat al­mal van­uit hul hui­se in skyn­werk­lik­heid in­ko­pies doen.

“Tog is daar wel reeds e­le­men­te van skyn­werk­lik­heid wat vir die al­ge­me­ne pu­bliek toe­gank­lik is en wat reeds bin­ne die ei­end­om­sek­tor ge­bruik word, by­voor­beeld Google Street View, wat die ge­brui­ker in staat stel om van e­ni­ge plek af met selfs ’n slim­foon stads- en voor­ste­de­li­ke stra­te waar hy self nog nooit was nie, te be­soek.

“Daar is ook Google Card­bo­ard, ’n be­kos­tig­ba­re toe­stel wat men­se in staat stel om ’n skyn­werk­lik­heidsi­mu­la­sie te er­vaar deur hul foon by ’n kar­to­nom­hul­sel in te prop.”

Wat kan ons in die toe­koms van die ont­wik­ke­ling van skyn­werk­lik­heid ver­wag?

Vol­gens teg­no­lo­gie­ken­ners is ont­wik­ke­lings reeds ge­vor­derd om “hap­tie­se” of ki­nes­te­tie­se kom­mu­ni­ka­sie by skyn­werk­lik­heid te voeg.

Dit is die ver­moë om ge­brui­kers in staat te stel om voor­wer­pe te “voel” en so­doen­de hul han­de in die sky­nom­ge­wing te ge­bruik om by­voor­beeld deu­re en kas­te oop te maak en met hul sky­nom­ge­wing in wis­sel­wer­king te tree wan­neer hul­le ’n ei­en­dom be­sig­tig.

Ver­de­re ont­wik­ke­lings word be­plan om an­der sin­tuie soos reuk en smaak by die skyn­wê­reld te in­te­greer.

Dit sal by­voor­beeld die ko­per ty­dens die skyn­toer in staat stel om vars kof­fie of vars ge­bak te ruik, wat ’n huis soos ’n aan­ge­na­me tuis­te laat voel.

“Selfs met die voor­uit­gang in teg­no­lo­gie en die ge­paard­gaan­de toe­pas­sings sal ’n mens nog moet sien of skyn­werk­lik­heid ooit ’n plaas­ver­van­ger sal word vir die werk­li­ke en per­soon­li­ke er­va­ring daar­van om na ’n huis te soek,” sê Gos­lett.

Fo­to: iSTOCK

Deur ’n kop­stuk te dra, word die ge­brui­ker weg­ge­voer na ’n an­der ruim waar hy ’n uit­sig van 360° het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.