Paul­Roux de Kock, ont­le­der by Lig­hts­to­ne, het by ’n on­lang­se kon­fe­ren­sie sy­fers oor land­goe­de­re be­kend ge­maak wat nie net van groot waar­de is vir men­se in ei­en­doms­be­dryf nie, maar ook ver­brui­kers han­dig te pas kan kom.

Beeld - - Huisgids - Huis­Gids

Land­goedei­en­dom­me maak 5,1% uit van die 6,2 mil­joen re­si­den­si­ë­le eien­dom­me in Suid-A­fri­ka en 15,1% van die to­ta­le waar­de van R4 300 mil­jard – ’n sy­fer wat die toe­na­me in be­dry­wig­he­de in die land­goed­mark oor die af­ge­lo­pe paar jaar in per­spek­tief stel.

Daar was so­wel vo­lu­me- as waar­de­groei in ver­ko­pe in dié mark.

Vol­gens De Kock het hul na­vor­sing oor so­wat 6 500 “ge­slo­te ge­meen­skap­pe” en land­goe­de­re (wat leefstyl-, kus-, lan­de­li­ke, wild-, perd­ry-, po­lo- en gholf-ont- wik­ke­lings in­sluit) be­vind die to­ta­le rand­waar­de in die land­goed­mark is nou byna ge­lyk aan die to­ta­le waar­de van al die re­si­den­si­ë­le ei­en­dom in Jo­han­nes­burg.

“Meer as 50% van land­goedei­en­dom­me is in Gau­teng en 25% in die Wes-Kaap.”

Die ge­mid­del­de na­si­o­na­le prys van eien­dom­me in Suid-A­fri­ka is R700 000, ter­wyl die ge­mid­del­de vir eien­dom­me in land­goe­de­re R2 mil­joen be­loop.

As mens die waar­de van sul­ke ont­wik­ke­lings ont­leed, dan blyk dit:

) 9,9% is meer as R3 mil­joen werd;

) 29,7% se waar­de wis­sel tus­sen R1,5 mil­joen en R3 mil­joen;

) 25,4% is tus­sen R1 mil­joen en R1,5 mil­joen werd.

Ter­wyl net 51% van die eien­dom­me met huis­le­nings ge­koop is, is die ver­band­waar­de van land­goedei­en­dom­me 62,4% van die to­ta­le ver­band­waar­de.

Die mees­te van die tien duur­ste land­goe­de­re is in Jo­han­nes- burg, met Vil­la San­ti­ni in Sand­hurst bo­aan die lys. Die me­di­aan­prys (die mid­del­ste prys) vir ’n ei­en­dom daar­in is R17,4 mil­joen. Sil­ver­hurst E­sta­te in Kaap­stad is t­wee­de duur­ste met ’n me­di­aan­prys van so­wat R16,25 mil­joen.

Die drie land­goe­de­re met die mees­te eien­dom­me daar­in is:

) Mooi­kloof Rid­ge E­sta­te in P­re­to­ria – die mees­te is deel­ti­tel­ei­en­dom­me;

) Mid­lands E­sta­te in Clay­vil­le, O­li­fants­fon­tein; en

) Bur­gun­dy E­sta­te in Mil­ner­ton, Kaap­stad.

Die land­goed met die mees­te ei­en­dom­s­tran­sak­sies is die Mid­lands E­sta­te waar 1 201 eien­dom­me die af­ge­lo­pe vyf jaar van ei­e­naar ver­wis­sel het, ge­volg deur die Mooi­kloof Rid­ge E­sta­te, waar 1 197 eien­dom­me ver­koop is.

Dit is vol­gens De Kock geen ver­ras­sing dat die land­goed­leef­styl be­sig is om vin­nig te groei soos Suid-A­fri­ka­ners al hoe meer uit­kyk vir eien­dom­me wat gro­ter vei­lig­heid en be­ter be­leg­gings­moont­lik­he­de bied.

Dit is eg­ter nie al wat sul­ke ont­wik­ke­lings aan­trek­lik maak nie. Ont­wik­ke­laars bied al hoe meer leef­sty­lop­sies, soos vir gholf- en hen­ge­len­toe­si­as­te.

“Hoe­wel ko­pers in die luuk­se ei­en­doms­mark ook on­der (fi­nan­si­ë­le) druk is, is die laag­te- en hoog­te­pun­te in die land­goed­mark nie so groot soos in die res van die luuk­se mark nie.

“Ons ver­wag om be­ter te pres­teer as die res van die luuk­se mark in die e­ko­no­mie­se af­swaai,” sê De Kock.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.