Bank ‘lak’ Naas

Oud-­Bok voorlopig gesekwestreer Vrae oor ve­le ID­nom­mers

Beeld - - Front Page - Je­an­ne­Ma­rié Ver­sluis

Dit is in­der­daad vreemd dat al dié ba­tes bin­ne ’n tyd­perk van vyf jaar kon ver­dwyn.

Ned­bank wil on­der­soek in­stel na waar­om Naas Bo­tha glo nie min­der nie as vyf ver­skil­len­de i­den­ti­teits­nom­mers het wat in ge­bruik is.

Die bank het Bo­tha (58) Don­der­dag voorlopig laat se­kwe­streer weens uit­staan­de skuld op ’n huis­le­ning.

Bo­tha het tot 15 Ju­nie tyd om re­des aan te voer waar­om hy nie fi­naal gesekwestreer moet word nie.

Die bank be­weer ook dit lyk of Bo­tha sy in­kom­ste en ba­tes in ge­no­teer­de kor­po­ra­tie­we en­ti- tei­te “weg­steek”, wat dui­de­lik tot sy kre­di­teu­re se na­deel is. (Lees die be­rig hier­by.)

Ned­bank het in sy se­kwe­stra­sie-aan­soek teen Bo­tha ge­sê ’n trus­tee sal be­paal waar­om hy ver­skeie kor­po­ra­tie­we en­ti­tei­te ge­re­gis­treer het deur “ver­skil­len­de va­ri­a­sies” van sy ID-nom­mer te ge­bruik.

Die trus­tee sal ook moet vas­stel of die en­ti­tei­te waar­van Bo­tha ’n ak­tie­we di­rek­teur is, e­ni­ge geld aan hom be­taal en of Bo­tha e­ni­ge aan­de­le en/of le­nings­re­ke­nin­ge in die en­ti­tei­te hou en wat die waar­de daar­van is.

In­dien Bo­tha e­ni­ge an­der voor­de­le, soos ’n sa­la­ris, di­vi­den­de of ho­no­ra­ria, daar­uit ont­vang, kan dié geld ge­bruik word tot voor­deel van sy skuld­ei­sers, voer die bank aan.

Da­na van Zyl, be­stuur­der vir regs­ad­vies van Ned­bank Pri­va­te We­alth, sê in hof­stuk­ke Bo­tha het in Sep­tem­ber 2011 ’n staat van sy ba­tes en las­te, soos dit op 28 Fe­bru­a­rie 2011 was, aan die bank voor­ge­lê.

Vol­gens die staat het Bo­tha toe ba­tes van R16 445 294 be­sit.

Die ba­tes het hoof­saak­lik be­staan uit be­leg­gings en aan­de­le in on­der meer Hall of Fa­me.

Daar was ook twee Mer­ce­desBenz-mo­tors ter waar­de van R791 000 op die lys.

Dit is “in­der­daad vreemd dat al dié ba­tes bin­ne ’n tyd­perk van vyf jaar kon ver­dwyn het”, sê Van Zyl.

’n Trus­tee sal die mag­te hê om on­der­soek te doen en wat ook al no­dig is te doen om die ba­tes te­rug te eis tot voor­deel van Bo­tha se kre­di­teu­re.

Ná se­kwe­stra­sie sal die trus­tee da­de­lik be­heer kan neem van e­ni­ge ba­tes wat ont­dek word.

Van Zyl sê Bo­tha reis ge­reeld oor­see as ’n spor­taan­bie­der.

“Dit is moont­lik dat (Bo­tha) ba­tes op oor­se­se rei­se uit die land kon oor­skuif in die vorm van kon­tant of an­der oor­draag­ba­re ba­tes.”

’n Trus­tee sal die mag­te hê om ook dié as­pek te on­der­soek en regs­me­ga­nis­mes te ge­bruik om sul­ke geld te­rug te kry.

Ned­bank het on­der meer Bo­tha se aan­bie­ders­pro­fiel by Su­perS­port by die hof in­ge­dien.

Daar­op sê Bo­tha sy bes­te ka­rak­ter­ei­en­skap is dat hy baie po­si­tief is. Sy swak­ste ka­rak­ter­ei­en­skap is dat hy dit “nie kan ver­dra om vals­lik be­skul­dig te word van e­nig­iets nie”.

Fo­to: NELIUS RADEMAN

Bo­tha se huis in Lynn­wood Park, P­re­to­ria.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.