Klag­te van die week

Beeld - - Nuus -

An­na­tjie Claas­en het ’n klag­te oor Mo­men­tum vir ons ge­stuur. “My man was vir ’n knie­ver­van­ging en daar is ge­vind hy ly aan ’n slaap­pro­bleem. Hy het so­veel as 90 keer per uur op­hou a­sem­haal. Ons het ’n spe­si­a­lis gaan sien en vol­gens hom was daar ’n ri­si­ko dat my man in sy slaap sou ver­smoor. Hy het ’n ma­sjien voor­ge­skryf om my man te help. Die kos­te van dié ma­sjien was net meer as R5 000. Die spe­si­a­lis het ge­sê ons kan so­lank R1 000 be­taal en die res van die be­drag oor ’n paar dae ver­ef­fen. Daar­na sou ons die be­drag van ons me­die­se fonds kon te­rug­eis. Ek en my man het dus die he­le be­drag aan die spe­si­a­lis oor­be­taal.” Hier­na het Claas­en, soos die spe­si­a­lis voor­ge­stel het, ’n eis by Mo­men­tum in­ge­dien. “Ek het be­wys van die be­ta­lings wat ge­doen is vir Mo­men­tum ge­stuur en ook ’n mo­ti­ve­rings­brief in­ge­sluit oor hoe­kom my man die ma­sjien no­dig het. Die spe­si­a­lis se ver­slag is ook aan Mo­men­tum ver­skaf. Die me­die­se fonds het ons eis van die hand ge­wys.” Claas­en het Mo­men­tum ge­bel om te hoor hoe­kom die eis nie goed­ge­keur is nie. “Die per­so­ne waar­mee ons ge­sels het, was al­mal sim­pa­tiek oor ons si­tu­a­sie en het reg­tig hard pro­beer om ons te help. Mo­men­tum se ant­woord was eg­ter steeds ‘nee’ ”. Ons kon da­rem uit­vind waar­om ons eis ge­wei­er word. Mo­men­tum wou ’n fak­tuur vir die aan­koop van die ma­sjien hê. Ons kon dit on­ge­luk­kig nie gee nie om­dat die ma­sjien twee­de­hands be­kom is. Ons voel eg­ter dat Mo­men­tum da­rem vir ’n ge­deel­te van die be­drag kan op­dok aan­ge­sien ons al lank le­de van die fonds is, maar hul­le wil niks hier­van weet nie.” Tot u Diens het Mo­men­tum se aan­dag op Claas­en se klag­te ge­fo­kus. Hul­le sê die Claas­ens is al se­dert 2007 le­de van die fonds. Hul­le is ge­reg­tig om te eis vir die soort ma­sjien wat hier ter spra­ke is, maar dat se­ke­re pro­se­du­res ge­volg moet word om so­da­ni­ge eis in te dien. On­ge­luk­kig het die Claas­ens die ma­sjien by ’n on­ge­re­gis­treer­de ver­skaf­fer be­kom en der­hal­we is die eis nie goed­ge­keur nie. Claas­en het hul ver­dui­de­li­king aan­vaar.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.