Met Lied­jie vul sy leem­te in mu­siek­mark

A­fri­kaan­se mu­siek het ’n lek­ker mu­siek­stroom­diens ge­kry wat jou in staat stel om jou guns­te­ling­mu­siek op ’n slim­foon en re­ke­naar te luis­ter. Die nu­we pro­duk is die brein­kind van Cat­her­i­ne L­ück­hoff, stig­ter van Ni­cheS­treem. Li­a­na Moc­ke het met haar ge­sels

Beeld - - Sake Nuus -

Wat bied Ni­cheS­treem? Ni­cheS­treem bied ’n aan­lyn luis­ter­diens (mu­siek­stroom) aan ver­brui­kers oor die wê­reld heen.

Soos die naam ver­dui­de­lik, ver­skaf ons mu­siek­stro­me aan nis­mark­te. Hier­die mu­siek­stroom­diens­te fo­kus op ver­brui­kers in op­ko­men­de mark­te soos Suid-A­fri­ka en Ni­ge­rië. Een van die stro­me sluit in A­fri­kaan­se mu­siek. Ons is baie op­ge­won­de oor Lied­jie, ons eer­ste app wat on­langs be­kend ge­stel is vir die A­fri­kaan­se mark. Ver­tel meer van Lied­jie. Lied­jie is in De­sem­ber be­kend ge­stel en ge­bruik A­ma­zon Web Ser­vi­ces (AWS) se in­ter­net­wolk­teg­no­lo­gieë en in­fra­struk­tuur. Die keu­se om A­ma­zon te ge­bruik plaas ons stra­te­gies op ’n sterk plek in die mark. Boon­op is die diens een­vou­dig en be­kos­tig­baar.

Ons span kon in net ses maan­de van die ont­werp van die stel­sel vor­der tot die aan­lyn pro­duk.

Daar is so baie A­fri­kaans­spre­ken­des oor die wê­reld heen en nou bied Lied­jie vir hul­le speel­lys­te na smaak en voor­keur.

Ver­brui­kers kies na wat­ter gen­re(s) in die A­fri­kaan­se mu­siek­spek­trum hul­le wil luis­ter. Die da­ta­ba­sis be­vat reeds oor die 10 000 A­fri­kaan­se lied­jies en hou aan groei.

Ons be­gin bin­ne­kort nog van hier­die nis-aan­lyn­luis­ter­pro­duk­te in an­der lan­de en op­ko­men­de mark­te. Hoe­kom het jy Ni­cheS­treem be­gin? Ek het ’n pas­sie vir mu­siek en ken die be­dryf taam­lik goed. In die be­gin­ja­re van die mu­siek­fees Rocking the Dai­sies het ek hul kom­mu­ni­ka­sie­por­te­feul­je be­stuur en baie daar­uit ge­leer.

Wat Lied­jie be­tref, fo­kus ons op ’n leem­te in die mark. Die mees­te aan­lyn luis­ter­pro­duk­te fo­kus nie op nis­seg­men­te nie.

Ek het hier­die be­hoef­te be­gin aan­pak met Ni­cheS­treem, en Lied­jie was ’n na­tuur­li­ke keu­se. Jy het ook twee an­der on­der­ne­mings ge­had. Ver­tel meer oor HQA­fri­ca en Man­go­OMC. HQA­fri­ca is ’n stra­te­gie­se en ont­wik­ke­lings­kon­sul­tant wat op­tree om an­der on­der­ne­mings te help om hul voet­spoor in die sui­de van A­fri­ka te vind, te ves­tig en uit te brei.

Man­go-OMC was my eer­ste on­der­ne­ming wat ek in my vier­de jaar van stu­die be­gin het. Dit is ’n a­gent­skap wat ska­kel­werk en kom­mu­ni­ka­sie vir kli­ën­te be­har­tig. Ver­tel meer oor jou er­va­ring as ’n vroue­en­tre­pre­neur wat jou eie on­der­ne­mings be­gin het. As dit kom by pi­o­niers in teg­no­lo­gie en die IT-be­dryf is dit ge­woon­lik se­ker mans wat die mees­te van die rug­klop­pe ont­vang.

Ek staan eg­ter nie te­rug hier­voor nie en kan be­leg­gers, kli­ën­te en ver­brui­kers goed oor­tuig dat ek net so ’n goeie pro­duk le­wer.

Ek glo vroue be­gin al hoe meer deel word van jong on­der­ne­mings wat ge­stig word en speel al hoe meer ’n aan­sien­li­ke rol in die groei en in­no­ve­ring in ons land. Hoe werk jou span saam? Ons is ’n klein maar ge­dug­te span met baie er­va­ring tus­sen ons.

Ons kern­span be­staan uit vyf le­de en dan het ons nog vier men­se wat help. Dit sluit in in­houd, stel­sels, in­fra­struk­tuur en na­tuur­lik wet­li­ke as­pek­te van die mu­siek­be­dryf.

Ek moes baie leer oor ont­wik­ke­ling­staal en die wet­te en re­gu­la­sies. Ons span sit o­ral in die wê­reld en hoe­wel ek hier in Kaap­stad ge­se­tel is, sal ons dalk in die toe­koms bui­te­land toe moet skuif.

Dit is nie nood­wen­dig mak­lik om op die oom­blik hier in Suid-A­fri­ka ’n jong on­der­ne­ming te fi­nan­sier en uit te bou nie. Hoe­kom is dit moei­lik om geld en be­leg­gers te kry? ’n Mens voel die he­le tyd of jy op ’n mes­punt be­weeg.

Maar ek het ook my Na­sa­oom­blik ge­had, soos Elon Musk. Net so­dra jy dink dit is die ein­de, daar is nie meer geld nie, dan skie­lik, op die nip­per­tjie, kry ’n mens weer fi­nan­sie­ring.

Dit is eg­ter ’n fyn lyn, want jy kan ook nie net vir al die geld “ja” sê nie, want soms gaan dit net nie ge­noeg wees nie. In Suid-A­fri­ka sit ons met ’n pro­bleem waar jy be­leg­gers kry wat in die be­gin­sta­di­um van jong on­der­ne­mings sal be­lê, maar dan is daar ’n ga­ping wat plaas­lik nie mak­lik ge­vul word nie.

Be­leg­gers sal ge­woon­lik dan eers weer wil be­lê in ’n on­der­ne­ming as dit meer ge­ves­tig is. Vir die tus­sen-in-pe­ri­o­de is daar nie be­leg­gers wat som­mer wil in­klim nie.

Die rand se wis­sel­val­lig­heid speel na­tuur­lik hier­in ’n groot rol vir be­leg­gers en ek kan dit ver­staan. Waar Ni­cheS­treem by­voor­beeld nou staan, het ons ’n vol­gen­de ron­de be­leg­gings no­dig om gro­ter te gaan. Om dit te kry, is nie so mak­lik soos in die be­gin­fa­se nie.

Ons het $250 000 van so­wel plaas­li­ke as in­ter­na­si­o­na­le be- leg­gers ge­kry om mee te be­gin.

Nou het ons nog so­wat $500 000 tot $1 mil­joen no­dig. Jy het baie les­se ge­leer. Wil jy ’n paar daar­van deel? Ek wil ver­al be­na­druk dat en­tre­pre­neurs maar eer­lik kan wees as dit nie goed gaan nie. Jy hoef nie, om­dat jy jou eie on­der­ne­ming be­gin het, vir al­mal te ver­tel dat dit net voor die wind gaan nie. Wees eer­der eer­lik en deel jou er­va­rin­ge met an­der.

Moet ook nie al­leen pro­beer om jou paad­jie te loop nie. Kry raad­ge­wers en men­tors wat saam met jou die pad stap.

Pa­s­op eg­ter ook om net oor en oor met die­self­de men­se te ge­sels. Reis, ont­moet an­der men­se, ge­sels én lees wyd!

Fo­to: LI­A­NA MOC­KE

Cat­her­i­ne L­ück­hoff staan nie te­rug vir uit­da­gings nie. Sy het al twee suk­ses­vol­le on­der­ne­mings op die been ge­bring en as en­kel­stig­ter van Ni­cheS­treem pak sy en haar span nou aan­lyn mu­siek­stro­me aan. Ni­cheS­treem is ’n fi­na­lis in Eer­ste Na­si­o­na­le Bank se In­no­ve­rings­toe­ken­nings.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.