A­fri­ka is nie vir be­leg­ging­sis­sies

Beeld - - Sake Nuus - El­vi­ra Wood

Jo­han­nes­burg. – Ruim twee der­des van al­le maat­skap­pye wat wins­groei in A­fri­ka jag, ver­brand hul vin­gers.

Dít blyk uit PwC en S­tra­tegy& se na­vor­sings­ver­slag oor A­fri­ka­be­leg­ging­stra­te­gieë wat werk en die kloof oor­brug tus­sen stra­te­gie en die in­wer­king­stel­ling daar­van. Dit is ein­de ver­le­de week be­kend ge­maak.

Die na­vor­sing toon on­der meer:

) Die mees­te groot maat­skap­py suk­kel om stra­te­gieë te ont­wik­kel wat werk;

) Die helf­te van sa­ke­lei­ers glo self nie dat hul­le van meet af aan ’n wen­stra­te­gie het nie en by­na al­mal kla oor ver­speel­de mark­ge­leent­he­de;

) Min­stens twee der­des van maat­skap­pye se po­gings om hul vler­ke in A­fri­ka te sprei het hul aan­deel­hou­ers duur te staan ge­kom; en

) So­veel as 80% sê hul oor­koe­pe­len­de stra­te­gie word nie goed ver­staan nie.

In Suid-A­fri­ka is daar dik­wels groot druk op maat­skap­pye om na die res van die vas­te­land uit te brei.

Maar hul­le moet goed be­sin voor­dat hul­le waag, waar­sku Jor­ge Ca­mar­te, sa­ke­stra­teeg van S­tra­tegy&.

Die bood­skap bly ba­sies: “S­koen­ma­ker, hou jou by jou lees.”

“Maat­skap­pye wat wel suk­ses­vol uit­brei, nie net in A­fri­ka nie, kyk heel eer­ste na waar­voor hul­le ont­hou wil word en dit wat hul­le goed doen – daar­na eers waar­heen hul­le moont­lik kan uit­brei.

“On­ge­luk­kig is die nei­ging dees­dae om met groei in ge­dag­te mark­te te oor­weeg en dan ’n maat­skap­py daar­bin­ne te pro­beer pas­maak. Sul­ke stra­te­gieë lyk dik­wels baie goed op pa­pier, maar die uit­voer­baar­heid daar­van is ’n pro­bleem.”

Wool­wort­hs en Tru­wort­hs is vol­gens Ca­mar­te en­ke­le voor­beel­de van Suid-A­fri­kaan­se maat­skap­pye wat die groei­po­ten­si­aal in die res van A­fri­ka ge­sien het, ver­al in A­fri­ka se groot­ste e­ko­no­mie, Ni­ge­rië, maar nie kop bo wa­ter kon hou nie.

Al­bei dié ket­ting­roe­pe het ná hul ont­trek­king uit Ni­ge­rië in 2014, pe­per­duur win­kel­huur en die voort­du­ren­de stryd om voor­raad by die win­kels te kry as hoof­re­des vir hul mis­luk­king en ver­lie­se ge­noem.

Voor­beel­de van maat­skap­pye wat suk­ses­vol in A­fri­ka uit­ge­brei het, is S­hop­ri­te C­hec­kers en San­lam.

“In die ge­val van S­hop­ri­te C­hec­kers het hy be­sef dat win­kel­spa­sie ’n groot pro­bleem gaan wees. Sy o­plos­sing was om self win­kel­sen­trums te bou.

“Daar is geen en­ke­le mark­sek­tor of A­fri­ka­land wat nie sy u­nie­ke ge­leent­he­de of uit­da­gings het nie.

“Die sleu­tel tot suk­ses is hoe jy dit be­na­der, om voor die tyd se­ker te maak jy het die reg­te vaar­dig­he­de tot jou be­skik­king voor­dat jy spring,” is Ca­mar­te se raad.

Na­vor­sing deur EY wat in sy At­tracti­ve­ness 2015-stu­die ge­pu­bli­seer is, wys dat be­leg­gers wê­reld­wyd al hoe ver­sig­ti­ger raak om in A­fri­ka te be­lê. Sien die gra­fi­ka hier­bo.

“Ver­troue in A­fri­ka as be­leg­gings­be­stem­ming het die laag­ste punt in die vyf jaar van die stu­die se be­staan in 2015 be­reik,” lui die ver­slag.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.