CWU te­rug werk toe by Pos­kan­toor

Beeld - - Geklassifiseerd -

Jo­han­nes­burg. – Die sta­king deur die kom­mu­ni­ka­sie­wer­kers­vak­bond CWU by die Pos­kan­toor is be­ëin­dig na­dat die Pos­kan­toor ge­sê het min­der as 1% van sy so­wat 22 000 werk­ne­mers het aan die sta­king deel­ge­neem.

Die CWU het Don­der­dag ge­sê hy be­gin land­wyd staak om ho­ër sa­la­ris­ver­ho­gings vir wer­kers te eis en om die be­stuur te oor­tuig om ty­de­li­ke wer­kers in per­ma­nen­te pos­te aan te stel.

In ’n ge­sa­ment­li­ke ver­kla­ring van die Pos­kan­toor en die CWU Vry­dag het die twee par­tye ge­sê hul­le het “in­ge­stem tot ’n pro­ses om die oor­bly­wen­de ar­beids­kwes­sies op te los”.

Mark Bar­nes, uit­voe­ren­de hoof van die Pos­kan­toor, het ge­sê ná ure se kon­sul­ta­sie het die CWU in­ge­stem om sy ar­beids­op­tre­de ’n maand lank op te skort.

Die Pos­kan­toor het ver­le­de jaar ’n ver­lies van R1,5 mil­jard ge­ly en wag op le- nings van ban­ke om die on­der­ne­ming te help om­keer.

“Dis goeie nuus en dit is ’n oor­win­ning vir ge­son­de ver­stand. Dis ’n oor­win­ning vir al die men­se van die Pos­kan­toor,” het Bar­nes ge­sê.

“Dit ge­tuig van ’n ver­an­de­ren­de be­na­de­ring en ’n ver­an­de­ring in die ver­hou­ding tus­sen die be­stuur en die ar­beid­sek­tor.

“Dis om weg te be­weeg van kon­flik en by ’n ta­fel te sit om ant­woor­de te vind.”

Bar­nes het vroe­ër ge­sê die Pos­kan­toor het eers fi­nan­sie­ring no­dig om die kom­mer van sy werk­ne­mers aan te pak.

Die Pos­kan­toor het tot dus­ver R1,8 mil­jard se fi­nan­sie­ring van ban­ke ge­kry, ter­wyl die re­ge­ring ’n kon­tantin­spui­ting van R650 mil­joen by­ge­dra het.

Oor so­wat ses we­ke sal die Pos­kan­toor nog ’n be­lang­ri­ke ka­pi­taal­in­spui­ting kry, het Bar­nes ge­sê.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.