Do­nald Trump lei Re­pu­bli­kei­ne tot in ’n ramp

Beeld - - Kommentaar -

Van­jaar se A­me­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­sing gaan lank ont­hou word. Die hoof­re­de daar­voor is die on­or­to­dok­se en dik­wels be­lag­li­ke op­tre­de van die man wat bin­ne­kort as die Re­pu­bli­kein­se kan­di­daat aan­ge­wys gaan word, Do­nald Trump.

Die wy­se waar­op hy soos ’n o­li­fant in ’n por­se­lein­kas te ke­re gaan en al­le moont­li­ke groe­pe kie­sers (met uit­son­de­ring van wit mans) links en regs be­le­dig en op­tree as­of hy nooit ma­nie­re ge­leer het nie, het aan­lei­ding ge­gee tot ’n merk­waar­di­ge ver­skyn­sel wat sel­de in A­me­ri­kaan­se ver­kie­sings voor­kom.

Dit is dat die lei­ers van die par­ty na­mens wie Trump die ver­kie­sing gaan pak eint­lik niks van hom wil weet nie.

Hy word deur baie le­de van die Re­pu­bli­kein­se es­ta­blishment be­skou as ’n on­ge­poets­te par­ve­nu wat die par­ty skeur en na ’n on­ge­ë­we­naar­de ne­der­laag gaan lei teen die De­mo­kra­tie­se Hil­la­ry C­lin­ton, ’n vrou wat mar­gi­naal min­der ver­ag word.

Heel­par­ty lei­den­de Re­pu­bli­kei­ne het reeds te ken­ne ge­gee dat hul­le vir C­lin­ton gaan stem, al steek dit soos ’n vis­graat in hul keel vas.

An­der, soos oud­press. Ge­or­ge Bush (pa en seun), het met kwa­lik be­dek­te min­ag­ting laat weet dat hul­le hul nie vir ’n Trump-pre­si­dent­skap gaan be­y­wer nie.

Feit is dat Trump nooit deel van die Re­pu­bli­kein­se es­ta­blishment was nie. Hy het hom eers laat by die par­ty aan­ge­sluit en was vroe­ër selfs ’n on­der­steu­ner van die des­tyd­se pres. Bill C­lin­ton, Hil­la­ry se man.

Hy is nie reg­tig kon­ser­wa­tief nie. Hy dra nie tra­di­si­o­ne­le ge­sins­waar­des uit nie en wek nie die in­druk dat hy ’n Chris­ten is nie – al­les ei­en­skap­pe wat in die ver­le­de deur die Re­pu­bli­kein­se Par­ty uit­ge­dra is.

Al wat hy goed doen, is om te skel. Hy het by­voor­beeld sen. Ted Cruz, een van sy Re­pu­bli­kein­se me­de­din­gers, ge­reeld as “lyin’ Ted” be­stem­pel en te ken­ne ge­gee dié se pa was me­de­ver­ant­woor­de­lik vir die moord op pres. John F. Ken­ne­dy.

Nog nooit was die kloof tus­sen ’n kan­di­daat en sy par­ty so groot nie. In No­vem­ber sal dit blyk of dit ’n in­vloed op die uit­slag het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.