5 be­wy­se dat e­vo­lu­sie on­weer­leg­ba­re feit is

Beeld - - Kommentaar - Jo­han S­teyn van P­re­to­ria skryf: Sê jou sê: Skryf aan b­rie­we@beeld.com

Aan­vul­lend tot Jan Ven­ter se brief en die de­bat oor e­vo­lu­sie wil ek graag by­ko­mend vyf be­wy­se vir e­vo­lu­sie noem, ter wil­le van die on­kun­di­ges, skep­ti­ci en selfs die “ha­ters”:

) Die fos­siel­re­kord wys dat die pri­mi­tief­ste fos­sie­le al­tyd kon­stant in die oud­ste se­di­men­tê­re ge­steen­tes voor­kom, met ’n ge­lei­de­li­ke oor­gang na meer kom­plek­se die­re se fos­sie­le in die jon­ger rots­lae.

) Die u­ni­ver­se­le ge­ne­tie­se ko­de wys dat al­le sel­le op aar­de, van bak­te­rieë tot mens­sel­le, in staat is om e­ni­ge stuk­kie DNS van e­ni­ge an­der le­wens­vorm te “lees”. Dit dui oor­tui­gend op ’n oor­spronk­li­ke ge­meen­skap­li­ke stam­va­der waar­van al­le le­wens­vor­me af­stam.

) Hoe gro­ter die per­sen­ta­sie ge­ne­tie­se ver­skil tus­sen spe­sies is, hoe lan­ger ge­le­de het hul­le ver­tak van ’n ge­meen­skap­li­ke voor­saat. Ons deel 97% ge­ne met sjim­pan­sees, 84% met hon­de, 65% met vo­ëls, 21% met ron­de wurms en om­trent 18% selfs met plan­te.

) Al­le ge­wer­wel­des, van pad­das tot men­se, se em­brio’s lyk aan­vank­lik die­self­de – met ster­te, as­ook kief­boë (ons was al­mal vis­se!) waar­uit die mid­del­oor, ka­ke­been en keel ont­wik­kel. Hier­die oor­een­stem­men­de ei­en­skap­pe dui op ’n ge­meen­skap­li­ke voor­ou­er.

) Bak­te­ri­ë­le weer­stan­dig­heid teen an­ti­bi­o­ti­ka weens klein mu­ta­sies wys hoe e­vo­lu­sie nou nog aan­hou­dend plaas­vind. Die pro­bleem is ak­tu­eel en word al hoe er­ger, by­voor­beeld met tu­ber­ku­lo­se en an­der hos­pi­taal­ver­wor­we in­fek­sies, soos K­leb­siel­la en pneumo­coccus.

Die be­roem­de prof. Ri­chard Da­w­kins het een­keer ge­sê selfs al sou geen fos­siel ooit ge­vind ge­wees het nie, be­wys die deur­bra­ke in mo­le­ku­lê­re bi­o­lo­gie en ge­ne­tie­se na­vor­sing van­dag op sig­self oor­wel­di­gend dat e­vo­lu­sie ’n on­weer­leg­ba­re feit is.

Slegs 0,01% van al­le spe­sies is tot dus­ver in die fos­siel­re­kord ge­vind.

E­vo­lu­sie is dus in­der­daad ’n feit soos ’n koei, ’n dier waar­mee ons 80% ge­ne deel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.