Een groot tree vir Al­drin

Beeld - - Boeke -

Nie­fik­sie

No D­re­am is Too High Buzz Al­drin met Ken A­bra­ham PENGUIN RANDOM HOUSE, R345

Buzz Al­drin is ’n reg­te A­me­ri­kaan­se ak­sie­held: veg­vlie­ë­nier in die Ko­rea-oor­log, ruim­te­vaar­der en maan­wan­de­laar en som­mer diep­see­dui­ker ook. En ’n en­toe­si­as­tie­se am­bas­sa­deur vir ver­de­re ver­ken­ning van die an­der wê­rel­de daar bui­te.

Die ver­tel­lings in No D­re­am is Too High uit dié deel van Al­drin se le­we is ver­maak­lik en boei­end, al is heel­wat daar­van al el­ders op­ge­te­ken.

Maar die po­ging om ’n klom­pie le­wens­les­sies as “in­spi­ra­sie” aan le­sers voor te hou, kon maar ge­bly het. Dis meest­al net ge­meen­pla­sig­he­de oor hoe jy nooit moet op­gee nie en al­tyd gro­ter en ver­der be­hoort te dink en niks in jou pad moet laat staan nie. Soos: “Pick an a­ma­zing d­re­am and go for it.” Nee maar reg...

Hy ver­tel da­rem ook van sy stryd teen de­pres­sie en al­ko­ho­lis­me ná die kli­maks van A­pol­lo 11 se suk­ses­vol­le maan­lan­ding. En hoe hý as die vlie­ë­nier, en nie Neil Arm­strong as die be­vel­voer­der nie, die eer­ste mens op die maan sou ge­wees het as Na­sa nie pas voor die sen­ding sy pro­to­kol daar­oor ver­an­der het nie.

Dit het hom ge­doem tot ’n na­la­ten­skap van nom­mer twee wees, iets waar­mee hy dui­de­lik moei­lik vre­de ge­maak het. Hy het da­rem vir ’n paar eer­stes van sy eie ge­sorg, soos dat hy in 1966 die eer­ste sel­f­ie in die ruim­te ge­neem het. En al was hy nom­mer twee op die maan, was hy nom­mer een wat ’n nom­mer een daar ge­doen het!

’n Iet­wat ge­wig­ti­ger on­der­werp, as dit die reg­te uit­druk­king is, is die so­ge­naam­de Mars Cy­cler, ’n teg­niek wat Al­drin in die 1980’s ont­wik­kel het wat hy glo een­dag die gra­vi­ta­sie­krag­te van die aar­de en Mars sal kan in­span om ’n soort voort­du­ren­de pen­del­diens tus­sen die twee pla­ne­te te skep wat heel­wat goed­ko­per sou wees as om op brand­stof­vre­ten­de vuur­py­le al­leen staat te maak. (Kyk by buz­zal­drin.com vir ’n ver­dui­de­li­king van hoe die stel­sel sou werk.)

Al­drin het al by on­der an­de­re pres. Ba­rack O­ba­ma en die B­rit­se fi­si­kus S­te­phen Ha­w­king voor­brand vir dié i­dee ge­maak, en dis ook sen­traal in sy vroe­ë­re boek Mis­si­on to Mars.

Hy is pas­sie­vol oor die on­der­werp, en glo Mars is die lo­gie­se vol­gen­de stap in die mens­dom se stre­we ver­by sy ge­boor­te­pla­neet. “Ek het nog al­tyd ge­dink Mars be­hoort die vol­gen­de be­stem­ming te wees ná ons maan­lan­dings ... en die droom om Mars te be­reik, is op­laas be­sig om na­der aan die werk­lik­heid te word ... Mens­li­ke ne­der­set­ting op Mars is met be­staan­de teg­no­lo­gie van­dag reeds moont­lik,” skryf hy.

As ie­mand – dalk ’n Elon Musk? – nou net dié vi­sie help re­a­li­seer, kan Buzz Al­drin op­laas vir ’n vol­waar­di­ge eer­ste van sy eie sorg. ) Wil­lem Kem­pen is ’n vry­skut­re­sen­sent van Pot­chef­stroom.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.