P­re­mier sê: ‘P­ho­sa laat dit lyk of ek spi­oen was’

Beeld - - Nuus - Je­an­ne­Ma­rié Ver­sluis

Mat­hews P­ho­sa het op sy stoep aan ’n sa­ke­ven­noot en goeie vriend ge­sê hul­le gaan ’n “spi­oe­na­sie­ver­slag” oor M­pu­ma­lan­ga se p­re­mier op­stel en dit na Lut­hu­li-huis stuur, het ’n voor­ma­li­ge werk­ne­mer van P­ho­sa gis­ter ge­tuig.

P­ho­sa is die voor­ma­li­ge p­re­mier van M­pu­ma­lan­ga en oud-te­sou­rier­ge­ne­raal van die ANC.

Ge­tui­e­nis is aan­ge­hoor in die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria waar Da­vid Ma­bu­za, M­pu­ma­lan­ga se hui­di­ge p­re­mier, se las­ter­eis van R10 mil­joen teen P­ho­sa aan­ge­hoor word.

Ma­bu­za wil ook hê P­ho­sa moet ’n on­voor­waar­de­li­ke ver­sko­ning in twee koe­ran­te laat pu­bli­seer.

Ma­bu­za be­weer in hof­stuk­ke P­ho­sa het op 29 Sep­tem­ber 2014 ’n do­ku­ment laat pu­bli­seer en ver­sprei met die ti­tel “Clas­si­fied: Top Se­cret! Re­ports of a po­li­ce a­gent”, wat hom be­las­ter.

P­ho­sa het die do­ku­ment na be­we­ring laat aan­stuur met die doel om dit ver­der in die ANC te laat ver­sprei.

Die do­ku­ment het per e-pos aan­ge­kom by adj.pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa, dr. Z­we­li Mk­hi­ze, te­sou­rier-ge­ne­raal, en G­we­de Man­tas­he, se­kre­ta­ris-ge­ne­raal van die ANC.

Ma­bu­za sê in die do­ku­ment staan daar “a­gent” Da­vid “DD” Ma­bu­za en “o­pe­ra­si­o­ne­le tyd­perk” van 1985 tot 1993. Ma­bu­za sê die he­le ver­slag be­vat stel­lings oor hom wat ver­keerd is.

Le­sers sou daar­uit ver­staan hy was ’n spi­oen van die Suid-A­fri­kaan­se po­li­sie, hy het in­lig­ting oor die ak­ti­wi­tei­te en men­se in die ANC aan die po­li­sie ge­voer en was nie lo­jaal teen­oor die ANC nie.

Vol­gens Ma­bu­za lui die ver­slag hy was ’n ver­raai­er deur­dat hy ver­trou­li­ke in­lig­ting oor men­se in die ANC aan die po­li­sie ver­skaf het en dat hy dit ge­doen het toe die ANC deur die vo­ri­ge re­ge­ring ver­ban is of toe pas ont­ban is.

Wat dit er­ger maak, is dat P­ho­sa dit ge­skryf het. Hy het ver­oor­saak dat dit be­skik­baar ge­stel is aan ’n En­gel­se Son­dag­koe­rant.

Jan Ven­ter het gis­ter na­mens Ma­bu­za ge­tuig hy het P­ho­sa se huis­hou­ding op sy plaas bui­te Wit­ri­vier be­stuur. Op ’n Sa­ter­dag in Maart 2014 het Nic El­li­ot, ’n sa­ke­ven­noot en goeie vriend van P­ho­sa, met P­ho­sa op die stoep ge­sels.

Hy het ge­tuig hy het Ma­bu­za se naam ’n paar keer ge­hoor.

P­ho­sa het ge­sê hul­le gaan ’n ver­slag op­stel en dit na Lut­hu­li-huis, die ANC se hoof­kwar­tier, stuur.

Dit was ’n “spy re­port” oor die p­re­mier.

Ven­ter het ge­tuig hy ver­staan dié ver­slag as iets wat sou be­wys dat Ma­bu­za ’n spi­oen in die a­part­heids­tyd was.

P­ho­sa het hom ge­vra om pa­pier te bring. Vol­gens Ven­ter het die twee mans so­wat d­rie uur lank ge­praat.

Ven­ter het ge­tuig hy het ge­woon­lik die ma­te­ri­aal vir P­ho­sa se ver­ga­de­rings vir hom ge­druk en uit­ge­pak. Die dag ná dié ge­sprek met El­li­ot is Ven­ter nie toe­ge­laat om te raak aan die do­ku­men­te wat P­ho­sa en El­li­ot be­spreek en op­ge­stel het nie.

Ven­ter het ge­tuig hy het in Mei 2014 by P­ho­sa be­dank om­dat dié hom nie wou toe­laat om sy ster­wen­de pa in P­re­to­ria te gaan be­soek nie.

Yas­meen Al­ly, per­so­neel­hoof van Ma­bu­za se kan­toor, het ge­tuig Ven­ter het in Ju­lie 2014 ’n SMS aan haar ge­stuur waar­in hy sê hy weet van “ver­ga­de­rings wat ge­hou is” en hy is se­ker dit sal vir Ma­bu­za van be­lang wees.

Na­dat die “spi­oen­ver­slag” in die me­dia te voor­skyn ge­kom het, is ’n ver­ga­de­ring tus­sen Ven­ter en Ma­bu­za op 24 No­vem­ber 2014 by­een­ge­roep, het sy ge­tuig.

Die saak duur voort.

Fo­to’s: THEANA BREUGEM

Mat­hews P­ho­sa gis­ter bui­te die hof.

Da­vid Ma­bu­za bui­te die hof.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.