Fak­sie­ge­veg­te lei tot skool­ska­de

Beeld - - Nuus - Ni­co Gous

’n S­kool noord van P­re­to­ria is eer­gis­ter be­ska­dig en ’n wag­hui­sie af­ge­brand na­dat ’n po­li­tie­ke ver­ga­de­ring van die ANC skeef­ge­loop het.

Die ven­sters van d­rie klas­ka­mers in Blok A van die Ma­ro­to­la P­ri­ma­ry S­chool in S­tink­wa­ter, noord van Sos­han­gu­ve, is uit­ge­slaan.

Vol­gens Paul Mo­ja­pe­lo, par­ty­se­kre­ta­ris in Tshwa­ne, is die ska­de aan­ge­rig na­dat wyk 95 van die par­ty se ver­ga­de­ring om­streeks 19:00 by die s­kool ont­wrig is deur fak­sies wat on­der me­kaar ba­klei het.

Die ver­ga­de­ring het glo oor die be­noe­ming van ’n nu­we wyks­raads­lid vir die mu­ni­si­pa­le ver­kie­sing in Au­gus­tus ge­han­del.

“Ek wil aan­neem dis waar­oor hul­le ba­klei het, maar ek kan dit nie be­ves­tig nie,” het Mo­ja­pe­lo ge­sê. Mo­ja­pe­lo ver­oor­deel die ge­bruik van ge­weld.

“Dié wat die grond­wet van die ANC oor­tree het, sal be­slis aan­ge­spreek word.” Vol­gens Mo­ja­pe­lo gaan die par­ty die wyks­raads­lid en ’n span stuur om die ska­de te on­der­soek en die no­di­ge her­stel­werk te re­ël.

Die Gau­teng­se de­par­te­ment van on­der­wys het by na­vraag ge­sê daar was voor die ANC se ver­ga­de­ring ’n ver­ga­de­ring oor die moont­li­ke bou van ’n nu­we s­kool.

Die de­par­te­ment sê po­li­tie­ke ver­ga­de­rings word by sko­le ge­hou om­dat “dit ba­tes van die ge­meen­skap is en van tyd tot tyd be­skik­baar ge­stel word vir ge­meen­skaps­ak­ti­wi­tei­te”.

Mo­ja­pe­lo en die de­par­te­ment het ge­sê hul­le gaan die voor­val by die po­li­sie aan­meld.

Die po­li­sie het nie na­vrae daar­oor be­ant­woord nie.

Daar was vroe­ër van­jaar wry­wing tus­sen ver­skil­len­de fak­sies van die ANC in wyk 95.

Rdl. T­hem­bi M­mo­ko, bur­ge­mees­ters­ko­mi­tee­lid vir kor­po­ra­tie­we en ge­deel­de diens­te, en haar seun moes in Fe­bru­a­rie in ’n win­kel weg­kruip na­dat daar op haar huis ge­skiet en haar mo­tor be­ska­dig is.

Fo­to: HERMAN VERWEY

’n S­tuk­ken­de ven­ster van die Ma­ro­to­la P­ri­ma­ry S­chool in S­tink­wa­ter, noord van P­re­to­ria.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.