K­lein­sa­ke­fonds al R1,5 mjd. sterk

Beeld - - Nuus - Han­ti Ot­to

Die pri­va­te sek­tor het al meer as R1,5 mil­jard in ’n fonds vir die on­der­steu­ning van klein­sa­ke­on­der­ne­mings ge­stort.

A­dri­an Go­re, uit­voe­ren­de hoof van Dis­co­ve­ry, het gis­ter­aand ná ’n ver­ga­de­ring tus­sen pres. Ja­cob Zu­ma en an­der re­ge­rings­amp­te­na­re, so­wel as le­de van die ar­beids- en sa­ke­sek­tor by die U­nie­ge­bou in P­re­to­ria ge­sê dit is ’n i­ni­si­a­tief van die pri­va­te sek­tor en hul­le hoop dat die re­ge­ring daar­toe sal by­dra.

Die ver­ga­de­ring is ge­hou om die vor­de­ring van die taak­span van re­ge­rings- en sa­ke­lei­ers, so­wel as ver­skeie ar­beids­or­ga- ni­sa­sies te be­paal.

Die taak­span is in Fe­bru­a­rie saam­ge­stel om te kyk hoe die e­ko­no­mie kan groei en werk­loos­heid be­kamp kan word. Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies, lei die taak­span.

Ná die twee uur lan­ge ver­ga­de­ring gis­ter­aand het die pre­si­dent ge­sê ar­beids­or­ga­ni­sa­sies soos Fe­du­sa, Co­sa­tu en Nac­tu het ook by die span aan­ge­sluit, so­wel as die Black Bu­si­ness Coun­cil.

“Die sa­ke­lei­ers het die mi­nis­ter van fi­nan­sies oor­see ver­ge­sel om die land te be­vor­der en ’n moont­li­ke af­gra­de­ring deur kre­diet­gra­de­ring­a­gent­skap­pe te voor­kom.

“Al met die aan­kon­di­ging van Moody’s Vry­dag kon ons sien die har­de werk het vrug­te af­ge­werp. Die Moody’s-kre­diet­gra­de­rings­a­gent­skap het be­ves­tig dat Suid-A­fri­ka op pad is na ’n draai­punt ná ja­re van swak groei.”

Moody’s het Vry­dag­nag ’n be­sluit be­kend ge­maak om die land se gra­de­ring on­ver­an­derd te laat op twee vlak­ke bo rom­mel­sta­tus. ’n Ne­ga­tie­we voor­uit­sig word wel toe­ge­ken om­dat daar ri­si­ko’s is dat die re­ge­ring nie die struk­tu­re­le en wet­li­ke her­vor­mings sal kan deur­voer nie.

Zu­ma het toe­ge­gee dat die e­ko­no­mie­se groei baie swak­ker was as wat ver­wag is. Dit, het hy ge­sê, is deels te wy­te aan die wê­reld­wye e­ko­no­mie­se kli­maat. “Maar ons as re­ge­ring be­sef ook dat daar bin­ne­land­se be­per­kings is wat ons aan­dag ver­eis.”

Daar­om het die Na­si­o­na­le Ont­wik­ke­lings­plan her­vor­mings voor­ge­stel wat sal lei tot werk­skep­ping en in­klu­sie­we groei om die uit­da­gings van ar­moe­de en werk­loos­heid op te los.

Hoe­wel dié ’n vyf­jaar­plan is, is daar ook ’n ne­ge­punt­plan ge­skep om te fo­kus op on­der meer die ont­wik­ke­ling van in­fra­struk­tuur, land­bou en klein­sa­ke­on­der­ne­mings.

Zu­ma het ge­sê hul­le wil ook ver­troue bou in die re­ge­ring se ver­moë om woord te hou.

.

Fo­to: NELIUS RADEMAN

Pres. Ja­cob Zu­ma en Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies, op die ver­ga­de­ring met sakeen ar­beids­lei­ers.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.