Hof dink nog oor kie­sers se a­dres­se

Ver­kie­sing in ge­drang, sê OVK

Beeld - - Nuus - – News24

Die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof het gis­ter uit­spraak voor­be­hou in ’n saak wat oor die nood­saak van kie­sers se a­dres­se han­del.

Die O­n­af­hank­li­ke Ver­kie­sings­kom­mis­sie (OVK) vra ver­lof om te ap­pel­leer teen ’n be­slis­sing van die kies­hof dat hy die a­dres­se van ge­re­gis­treer­de kie­sers aan kan­di­da­te in ver­kie­sings moet ver­skaf.

Vol­gens die OVK sal dit be­te­ken mil­joe­ne men­se kan nie stem nie.

Op 30 No­vem­ber ver­le­de jaar het die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof be­slis die tus­sen­ver­kie­sings in Tlokwe in 2013 was nie vry en reg­ver­dig nie.

Die hof het be­slis al­le nu­we kie­sers wat re­gis­treer, moet be­son­der­he­de van hul a­dres­se of vol­doen­de be­son­der­he­de oor waar hul­le woon, ver­skaf om hul­le in ’n kies­dis­trik te plaas.

Die tus­sen­ver­kie­sings sou toe in Fe­bru­a­rie van voor­af ge­hou word. Die kies­hof het ter elf­der uur ’n stok­kie daar­voor ge­steek na­dat ses o­n­af­hank­li­ke kan­di­da­te ge­kla het meer as 4 198 a­dres­se ont­breek op die nu­we kie­sers­lys.

Ge­volg­lik is ver­skeie an­der tus­sen­ver­kie­sings in die land uit­ge­stel.

Die OVK het gis­ter be­toog as die kies­hof se be­slis­sing van krag bly, sal die ver­kie­sing nie op 3 Au­gus­tus kan voort­gaan nie.

Dit is om­dat die OVK nie a­dres­se vir 7,9 mil­joen ge­re­gis­treer­de kie­sers kan ver­skaf nie.

Die ANC het die OVK daar­in on­der­steun.

Die DA en IVP het die aan­soek om ver­lof tot ap­pèl teen­ge­staan.

Adv. An­ton Katz, na­mens die DA, het ge­sug­ge­reer die he­le land het nie die pro­ble­me wat in die Tlokwe-dis­trik voor­kom nie en die OVK be­hoort daar­toe in staat te wees om al sy le­de na een ge­bied te stuur om die pro­bleem op te los.

Adv. Kemp J. Kemp, na­mens die IVP, het voor­ge­stel dat die OVK ’n voor­waar­de­li­ke stem­stel­sel in­stel om die pro­bleem op te los. Hy meen kie­sers moet toe­ge­laat word om te stem en die kwes­sie van die ont­bre­ken­de a­dres­se moet ge­han­teer word deur die in­lig­ting wat kie­sers wel be­skik­baar het, na te gaan.

Vol­gens hom lyk dit nie on­moont­lik dat die OVK in­lig­ting oor die ont­bre­ken­de a­dres­se in lan­de­li­ke ge­bie­de in­sa­mel nie.

Men­se be­hoort te kan sê waar hul­le woon.

Die OVK het lui­dens sy eie eeds­ver­kla­ring reeds kie­sers ge­ï­den­ti­fi­seer wat nie a­dres­se of nie vol­le­di­ge a­dres­se het nie, het hy ge­sê.

Adv. Wim T­ren­go­ve, na­mens die OVK, het be­toog dit is nie die kom­mis­sie se werk om a­dres­se te ve­ri­fi­eer nie, hoe­wel hy al­tyd ver­plig is om te be­ves­tig dat kie­sers in die reg­te dis­trik ge­re­gis­treer is.

“Ons aan­vaar die OVK mag kie­sers net re­gis­treer in die dis­trik­te waar hul­le ge­woon­lik woon. ’n Naam op die kie­sers­lys son­der ’n a­dres im­pli­seer nie on­reg­ma­ti­ge re­gis­tra­sie nie.”

T­ren­go­ve het ge­sê voor 2003 is daar nie van die OVK ver­eis om die a­dres­se van kie­sers te hou nie en hy het geen ver­plig­ting om te­rug te gaan om die a­dres­se van dié men­se reeds op die kie­sers­lys op te spoor nie.

Reg­ter Si­si K­ham­pe­pe het ge­sê sy kan nie ver­staan hoe die OVK die a­dres­se nie oor die af­ge­lo­pe 13 jaar kon be­kom nie.

Hoof­reg­ter Mo­goeng Mo­goeng het ook ge­peins oor die i­dee dat S­ta­tis­tie­ke Suid-A­fri­ka saam met die OVK werk om die ont­bre­ken­de a­dres­se op te spoor.

Die par­tye in die saak het die gel­dig­heid van die in­lig­ting van S­tats SA be­vraag­te­ken.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.