Rand juig nie lank oor Moody’s

Beeld - - Beeld Sake - An­le­rie de Wet en Nel­lie Brand­Jon­ker

Jo­han­nes­burg. – Suid-A­fri­ka gaan in die ko­men­de twee we­ke met die an­der twee in­ter­na­si­o­na­le kre­diet­gra­de­rings­a­gent­skap­pe Fitch en S­tan­dard & Poor’s ska­kel voor­dat hul­le hul be­sluit oor die land se kre­diet­gra­de­ring neem, het Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies, gis­ter ge­sê.

Gord­han het aan staats­amp­te­na­re en in­ter­na­si­o­na­le am­bas­sa­deurs op ’n kon­fe­ren­sie in Sand­ton ge­sê die­self­de be­na­de­ring as wat die af­ge­lo­pe we­ke met Moody’s ge­volg is, sal nou in die ko­men­de twee we­ke ge­volg word ter­wyl die twee gra­de­rings­a­gent­skap­pe hul ont­le­ding oor Suid-A­fri­ka doen.

Moody’s het die na­week Suid-A­fri­ka se kre­diet­gra­de­ring on­ver­an­derd ge­laat.

S&P en Fitch gaan die land se kre­diet­gra­de­ring in die ko­men­de twee we­ke ont­leed.

S&P maak op 3 Ju­nie sy be­sluit be­kend en daar­na volg Fitch s’n die­self­de maand.

Al­bei kre­diet­gra­de­rings­a­gent­skap­pe het Suid-A­fri­ka se kre­diet­gra­de­ring op die kerf bo rom­mel­sta­tus.

Gord­han het ge­sê dit is ’n pres­ta­sie vir dié “SA span” dat Moody’s be­sluit het om Suid-A­fri­ka se soe­we­rei­ne gra­de­ring on­ver­an­derd te laat. Hy het dit toe­ge­skryf aan die sa­me­wer­king die af­ge­lo­pe maan­de tus­sen ar­beid, die sa­ke­sek­tor en die re­ge­ring om te sorg dat die land nie af­ge­gra­deer word nie.

Jeff Ra­de­be, mi­nis­ter van be­plan­ning in die pre­si­den­sie, het ge­sê die re­ge­ring glo dié ven­noot­skap met die sa­ke­sek­tor en ar­beid sal van­jaar help om ’n af­gra­de­ring na rom­mel­sta­tus deur Fitch en S&P te ver­my.

“Ons voor­sien nie ’n af­gra­de­ring nie om­dat ons maat­staw­we in plek ge­plaas het as ’n re­ge­ring in sa­me­wer­king met ons ven­no­te in die pri­va­te sek­tor en met ar­beid om se­ker te maak ons bly op die reg­te pad,” het hy aan Bloom­berg ge­sê.

“Daar was werk­li­ke vre­se dat ons rom­mel­sta­tus gaan kry en dié vre­se be­staan steeds, ten spy­te daar­van dat ons vei­lig oor die Moody’s­brug is.”

Ra­de­be meen eg­ter as die sek­to­re aan­hou saam­werk soos tans, gaan ’n kre­diet­gra­de­ring af­ge­weer word.

Gord­han was ver­sig­ti­ger: “Ons kan nie po­si­tief wees nie. Al wat ons kan doen, is om so hard as moont­lik te werk om men­se daar bui­te te oor­tuig dat ons as land ons pro­ble­me kan op­los.”

Gord­han het er­ken daar is ’n dui­de­li­ke aan­dui­ding in Moody’s se ver­slag dat daar din­ge is wat die re­ge­ring nie reg­kry nie. “As ons nie ons fi­nan­sies goed be­stuur of be­leg­gings­ver­troue ver­be­ter nie, kan ons ons­self moont­lik in ’n moei­li­ke plek laat be­land.”

Die rand het gis­ter kort­ston­dig op die blye nuus van Moody’s ge­re­a­geer en ver­sterk. Dit was eg­ter van kor­te duur. Die rand het gis­ter­mid­dag 15:30 van gis­ter­og­gend af met 28c ver­swak tot R15,16.

“Die rand het van­dag nog­al ver­swak, so die po­si­tie­we im­pak van Moody’s op die rand blyk maar ty­de­lik te ge­wees het,” het Hugo Pie­naar, ’n e­ko­noom van die Bu­ro vir Eo­no­mie­se On­der­soek van S­tel­len­bosch U­ni­ver­si­teit, ge­sê. Hy meen die ver­naam­ste fak­to­re was waar­skyn­lik van­dag die swak C­hi­ne­se han­dels­da­ta en la­er C­hi­ne­se aan­deel­pry­se was gis­ter ne­ga­tief vir die rand en dit het waar­skyn­lik die po­si­tie­we sen­ti­ment van Moody’s oor­ska­du. An­der ne­ga­tie­we fak­to­re vir die rand van­dag was die ster­ker VSA­dol­lar en la­er kom­mo­di­teits­pry­se.

Hy glo ook die swak ar­beid­sy­fers van Suid-A­fri­ka kon ’n by­drae ge­le­wer het.

Ke­vin Lings, hoof-e­ko­noom van S­tan­lib, het ge­sê Moody’s het nie net die mark ver­ras deur die gra­de­ring on­ver­an­derd te hou nie, maar die kom­men­taar wat saam­ge­gaan het met die gra­de­rings­be­sluit was ui­ters po­si­tief ge­ge­we die on­lang­se e­ko­no­mie­se en po­li­tie­ke ge­beu­re. “Dit is dui­de­lik dat Moody’s be­ïn­druk is met die Na­si­o­na­le Be­gro­ting van Fe­bru­a­rie as­ook die re­ge­ring se voor­ne­me om die land se groei-voor­uit­sig te ver­be­ter. Maar die­per be­skou, het Moody’s baie min ne­ga­tie­we pun­te uit­ge­lig, en sy kom­men­taar ver­skil we­sen­lik van die sie­nings wat on­langs deur S&P en Fitch ge­hul­dig is.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.