Wins­mar­ge ver­be­ter

Be­stel­boek op R8 mjd.

Beeld - - Sake Nuus - Vi­da Booy­sen

Bloem­fon­tein. – Die pad­bou­sek­tor se voor­uit­sig­te lyk min­der stam­pe­rig as voor­heen met die re­ge­ring wat dees­dae meer kon­trak­te toe­ken.

Vol­gens Ru­dolf Fou­rie, uit­voe­ren­de hoof van Rau­bex, die ge­di­ver­si­fi­seer­de pad­bou­groep en ver­skaf­fer van bou­ma­te­ri­aal, is daar ge­noeg werk, maar die me­de­din­ging bly straf in ’n sek­tor wat steeds suk­kel om be­hoor­li­ke wins­mar­ges te be­haal.

“Ons sien dat pro­vin­si­a­le re­ge­rings meer pad­werk­ten­ders uit­reik, ter­wyl San­ral (die SuidA­fri­kaan­se Na­si­o­na­le Pa­da­gent­skap) se in­stand­hou­dings­be­gro­ting ge­styg het teen ’n koers wat ho­ër is as die in­fla­sie­koers – ’n be­moe­di­gen­de voor­uit­sig vir ons maat­skap­py.”

Rau­bex, wat ook bou­werk en bou­ma­te­ri­aal aan die myn­bou­en her­nieu­ba­re e­ner­gie­sek­tor ver­skaf, se in­kom­ste het in die af­ge­lo­pe boek­jaar tot ein­de Fe­bru­a­rie met 9,4% tot R7,93 mil­jard ge­styg.

In die­self­de tyd­perk het sy be­dryfs­wins met 14,2% tot R710,6 mil­joen ver­be­ter, ter­wyl die groep se wins­mar­ge nou 9% is, teen­oor die vo­ri­ge boek­jaar se 8,6%.

Fou­rie sê een van die groot uit­da­gings van die oom­blik is die la­er kom­mo­di­teits­pry­se wat die myn­bou­sek­tor laat nou­strop trek.

“Die ge­wo­ne klip­breek­werk by my­ne gaan aan, maar ka­pi­taal­pro­jek­te is baie min­der.”

Die maat­skap­py se be­sluit van ’n aan­tal jaar ge­le­de om ook die sek­tor vir her­nieu­ba­re e­ner­gie te be­tree, dra goeie vrug­te en Fou­rie sê die uit­brei­ding in son­krag­pro­jek­te waar­by die maat­skap­py be­trok­ke is, ver­goed vir die ver­lies aan myn­bou­kon­trak­te.

Rau­bex se in­ter­na­si­o­na­le af­de­ling (wat sa­ke in die res van A­fri­ka doen) het in die af­ge­lo­pe boek­jaar uit­ge­brei en dra nou tot 30% tot die maat­skap­py se wins by.

In Zam­bië, waar die skerp da­ling in die waar­de van die plaas­li­ke geld­een­heid, die kwa­cha, ver­le­de jaar tot ver­lie­se op se­ke­re pad­bou­kon­trak­te ge­lei het, is die ri­si­ko nou aan­sien­lik ver­laag deur ’n oor­een­koms met die Zam­bie­se re­ge­ring oor die her­win­ning van es­ka­la­sie­kos­te te be­ding.

Die groep se in­ter­na­si­o­na­le be­stel­boek staan nou op R2,13 mil­jard, ter­wyl sy to­ta­le be­stel­boek nou R8,27 mil­jard be­loop.

Dit is ’n raps min­der as die vo­ri­ge boek­jaar se R8,68 mil­jard, maar dit is ook die ge­volg van ’n doel­be­wus­te stra­te­gie om meer kies­keu­rig oor kon­trak­te te wees en dié na te jaag wat ’n be­ter wins­mar­ge ver­se­ker.

Fou­rie sê hoe­wel die re­ge­ring se pad­bou­kon­trak­te toe­neem, is daar tog kom­mer oor die ge­brek aan kon­trak­te in an­der in­fra­struk­tuurs­ek­to­re, soos wa­ter en sa­ni­ta­sie.

“Ons sit en wag daar­voor. Rau­bex het ’n vol­le­di­ge af­de­ling om wa­ter- en ri­ool­pyp­lei­dings te lê, maar daar­die af­de­ling het op die oom­blik niks werk nie ter­wyl daar ’n groot kri­sis met wa­ter­te­kor­te in Suid-A­fri­ka is,” sê Fou­rie.

Hy sê in­dien groot wa­ter­pro­jek­te wel aan die gang kom, is sy maat­skap­py ge­rat om daar­uit voor­deel te trek.

Rau­bex het ’n fi­na­le di­vi­dend van 42c per aan­deel ver­klaar.

Rau­bex se aan­deel­prys het gis­ter op die JSE 8,38% ho­ër op R18,10 ge­sluit.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.