Sap­pi­wins ver­dub­bel

Beeld - - Ge­klas­si­fi­seerd - – Fran­cois Wil­li­ams

Kaap­stad. – Die pa­pier- en pulpreus Sap­pi het sy wins by­na ver­dub­bel in die twee­de kwar­taal van sy hui­di­ge boek­jaar – van $56 mil­joen ’n jaar ge­le­de tot $100 mil­joen.

S­te­ve Bin­nie, uit­voe­ren­de hoof, sê Sap­pi is steeds op koers met sy stra­te­gie om die groep te her­po­si­si­o­neer as ’n ge­di­ver­si­fi­seer­de hout­ve­sel-pro­du­sent.

In die half­jaar tot ein­de Maart is die wins ook meer as ver­dub­bel – van $80 mil­joen tot $175 mil­joen.

Sap­pi se pa­pier­be­dry­wig­he­de in SuidA­fr­ka is ne­ga­tief ge­raak deur die lang slui­ting van die N­god­wa­na-meul wat in Maart be­gin het. Die si­trus­sei­soen wat van­jaar la­ter be­gin het, het ook van die kar­ton­hou­er­ver­ko­pe wat vir die land­bou­be­dryf be­stem is, ver­traag.

Bin­nie sê Sap­pi se be­dryf vir ge­spe­si­a­li­seer­de sel­lu­lo­se het voor­deel ge­trek uit sty­gen­de dol­lar­pry­se vir hout­pulp. Hy ver­wag dat pry­se die res van die boek­jaar sta­biel sal bly. Die Suid-A­fri­kaan­se meu­le sal die by­ko­men­de voor­deel van ’n swak­ker rand-dol­lar-wis­sel­koers hê.

Bin­nie sê hul­le gaan hul net­to skuld van­jaar ver­der ver­laag.

Sap­pi ver­koop 44% van sy pro­duk­te in Eu­ro­pa, 25% in Noord-A­me­ri­ka, 8% in Sui­der-A­fri­ka en 23% in A­sië en die res van die wê­reld.

Die groep het ses pa­pier­meu­le en een spe­si­a­lis­pa­pier­meul in Eu­ro­pa. Hy het drie meu­le in A­me­ri­ka, een elk vir on­der­skei­de­lik pa­pier, spe­si­a­lis­pa­pier, en ge­spe­si­a­li­seer­de sel­lu­lo­se. In Sui­der-A­fri­ka het hy twee pa­pier­meu­le, een saag­meul, en twee meu­le vir ge­spe­si­a­li­seer­de sel­lu­lo­se.

Sap­pi se aan­deel­prys het Maan­dag­og­gend fluks met 7,28% tot R66,30 ge­styg. Oor die af­ge­lo­pe 12 maan­de het die aan­deel al ’n op­brengs van 38% ge­le­wer. Die aan­deel­prys het gis­ter uit­ein­de­lik 5,99% ho­ër op R65,50 ge­sluit.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.