Vry­heid on­moont­lik son­der pers­vry­heid

Beeld - - Kommentaar -

Fran­cois Bek­ker, DA­raads­lid in P­re­to­ria, skryf: Met die vie­ring van Wê­reld­pers­vry­heids­dag ver­le­de week het Faith Mut­ham­bi, mi­nis­ter van kom­mu­ni­ka­sie, uit­la­tings oor die me­dia ge­maak wat net in ’n ou­to­kra­sie tuis­hoort.

Mut­ham­bi meen dat die me­dia die re­ge­ring as “kor­rup stig­ma­ti­seer” en ras­sis­ties is.

Sy sê die trans­for­ma­sie van die me­dia is haar de­par­te­ment se vlag­skip­pro­jek.

Nie vir taal, kul­tuur of ’n po­li­tie­ke par­ty sal ek die spreek­woor­de­li­ke kaal­voet­tog oor die Dra­kens­ber­ge on- der­neem nie. Vir die vry­heid van die me­dia sal ek eg­ter tot ge­vaar­li­ke ui­ter­stes gaan om hier­die pi­laar van ’n vrye, funk­si­o­ne­ren­de de­mo­kra­sie te be­skerm.

Son­der vrye me­dia sal die reeds on­be­heers­te re­ge­rings­kor­rup­sie tot ramp­spoe­di­ge hoog­tes es­ka­leer.

Son­der vrye me­dia sal ons bro­se staat op ’n mis­luk­te staat af­stuur.

Son­der vrye me­dia sal deur­sig­ti­ge en ver­ant­woord­ba­re re­ge­ring ge­heel en al on­moont­lik wees. Die trans­for­ma­sie van die me­dia wat Mut­ham­bi voor­stel, is ver­werp­lik en moet deur pa­tri­o­tie­se Suid-A­fri­ka­ners, ver­al vrees­lo­se joer­na­lis­te, met die min­ag­ting wat dit ver­dien, be­groet word.

Sul­ke vry­heids­ak­ti­vis­te moet on­der­steun word deur wa­re de­mo­kra­tie­se po­li­tie­ke par­tye, bur­ger­reg­te­or­ga­ni­sa­sies en die sa­ke­sek­tor. Son­der me­di­a­vry­heid is vry­heid nie moont­lik nie.

Faith Mut­ham­bi

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.