A­fri­kaans aan u­ni­ver­si­tei­te: Be­ant­woord dié 2 vrae

Beeld - - Kommentaar -

Ti­aan Bos­hoff van Groot­brak­ri­vier skryf: Die mod­der­gooi­e­ry in­sa­ke die be­houd al dan nie van A­fri­kaans as a­ka­de­mie­se taal aan voor­ma­li­ge A­fri­kaan­se u­ni­ver­si­tei­te grens aan die ab­sur­de.

Die fi­lo­so­we van Ma­ties, die po­li­tie­ke we­ten­skap­li­kes van Wits, die op­voed­kun­di­ges van Ko­v­sies en al­le an­der hoog­ge­leer­de bre­kers be­hoort twee vrae te be­ant­woord voor­dat hul­le hul on­wy­se, ge­leer­de mon­de oop­maak om ’n be­staan­de ba­te, naam­lik A­fri­kaans, te ver­nie­tig.

1. Dra my uit­spra­ke by om A­fri- kaans uit te bou, of dra dit by om A­fri­kaans af te breek?

2. Is ek eer­lik met my­self of sing ek saam in die af­breek­koor om my dons­ge­veer­de pos te pro­beer be­hou ge­sien in die lig daar­van dat die hui­di­ge 92% wit pro­fes­so­re vol­gens ei­se tot 8% moet af­neem?

Daar is be­slis men­se wat wys en ge­leerd is. On­ge­luk­kig kan ’n bre­ker, hoe goed ge­leerd ook al, nooit ’n wy­se wees nie.

Ek hoor al die op­mer­kings dat die saak nie so een­vou­dig is nie, dat die u­ni­ver­si­teit se de­mo­gra­fie ge­ïg­no­reer word, dat die on­der­rig­kos­te van meer as een taal, ver­al ná ver­le­de jaar se stu­den­te-on­lus­te, nie in aan­mer­king ge­neem word nie, dat die meer­der­heid stu­den­te on­tuis voel op die kam­pus, en­so­voorts. Pro­fes­sor, is u ’n bou­er of ’n bre­ker? Ont­hou net jy hoef geen op­lei­ding te hê om ’n bre­ker te wees nie, die swak­stes on­der ons kry dit reg!

Voor­dat u ’n re­ke­naar na­der pluk, dink daar­aan dat ’n ge­brek aan in­sig ge­woon­lik ver­doe­sel word met ’n stort­vloed van woor­de!

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.