Wit blit­se gou nie meer be­dreig­de Bok?

Beeld - - Middelblad -

Met dié dat ons ’n oop­kop-S­pring­bok-af­rig­ter het en ons ge­reel­de vleu­els lank in die tand be­gin raak, won­der ek of daar plek is vir ’n be­dreig­de Suid-A­fri­kaan­se rug­by­spe­sie in die Bok-span: ’n wit vleu­el.

Dié po­si­sie word om ’n paar re­des in die mo­der­ne era meest­al deur ge­kleur­de spe­lers ge­vul.

Met die in­stel van die kwo­ta­stel­sel op se­ni­or pro­vin­si­a­le vlak in die laat 1990’s het dit ’n ma­nier vir on­ge­lo­wi­ge wit af­rig­ters ge­word om ’n spe­ler wat “te klein” was of nie goed ge­noeg ge­ag is nie, as’t wa­re weg te steek.

Aan die meer po­si­tie­we kant is daar ’n be­sef dat ge­kleur­de spe­lers dik­wels vin­ni­ger en rat­ser is.

Ge­volg­lik is die po­ten­si­aal daar om jou slaan­krag op die aan­val en ver­al van teen­aan­val­le af te le­wer.

Ver­skoon die ver­al­ge­me­nings.

Ek ken die tra­di­sie van puik Bok-vleu­els oor die kleur­grens heen, maar bo­ge­noem­de is my te­o­rie oor hoe ver­wron­ge den­ke on­der bui­ten­ge­wo­ne toe­stan­de pos­ge­vat het.

Die werk­lik­heid is dat ras­tei­kens of kwo­tas ook ’n spe­ler se be­sluit kan be­ïn­vloed in ter­me van die po­si­sie waar­op hy hom toe­spits.

JJ En­gel­brecht was met sy op­koms by die Wes­te­li­ke Pro­vin­sie ’n baie be­lo­wen­de vleu­el, maar het hy die Blou Bul­le ’n skaars bo­ge­mid­del­de sen­ter ge­word.

Ek kan nie help om te won­der of trans­for­ma­sie-druk dalk ’n rol in sy po­si­si­o­ne­le skuif ge­speel het nie.

Neem jy po­li­tie­ke druk in ag, kan S­te­ven Kits­hoff mak­lik dink hy sal be­ter af wees deur by Bor­deaux-Bèg­les te wag om vir Frank­ryk te kwa­li­fi­seer, eer­der as om Ten­dai M­ta­wa­ri­ra en T­re­vor Ny­a­ka­ne die stryd om die Bok­ke se nr. 1-trui aan te sê.

Dis slegs be­spie­ge­ling van my kant en nie op ge­sprek­ke met hul­le ge­grond nie, maar die re­a­li­teit is dat spe­lers in sul­ke rig­tings dink.

Tim S­wiel wou by­voor­beeld sy op­sie oop­hou om vir En­ge­land, eer­der as Suid-A­fri­ka, te speel, en het ge­volg­lik nie be­lang­ge­stel om vir die SA o.20span ge­kies te word nie. Po­li­tiek was deel van sy oor­we­ging.

Al­lis­ter Coet­zee, die Bok-af­rig­ter, het ’n in­te­res­san­te re­kord met die kies van spe­lers.

Hy het ’n SA o.20-sen­ter in Ko­bus van Wyk om­skep in ’n skaf­li­ke vleu­el, waar ek glo hy met­ter­tyd ’n kleim op na­si­o­na­le kleu­re kan af­steek.

Tans is die sterk­ste wit­vleu­el-kan­di­daat eg­ter die Leeus se Ru­an Com­brinck.

Hy sal nie my Bok-span haal voor spe­lers soos Bry­an Ha­ba­na, JP Pie­ter­sen en L­wa­zi M­vo­vo nie, maar is op 25 jon­ger en kan ge­volg­lik sterk oor­weeg word.

In ’n on­lang­se ge­sprek met Coet­zee het hy nie eens ken­nis ge­dra van van­jaar se “tei­kens” vir die Bok-span nie. Hy sien ge­noeg ta­lent raak om hom nie daar­oor te be­kom­mer of hy ’n span teen sy be­gin­sels gaan kies nie.

As hy by­voor­beeld slegs vir M­ta­wa­ri­ra, Siya Ko­li­si, El­ton Jan­tjies, Ju­an de Jongh en JP Pie­ter­sen vol­gens ver­dien­ste in sy be­gin­span het, is sy han­de los.

Dit sal my in­der­daad ver­baas in­dien Coet­zee op e­ni­ge tyd­stip pro­ble­me met “nom­mers” te­ë­kom, wat al­ler­lei moont­lik­he­de laat ont­staan.

’n Wit vleu­el, dalk? Be­slis nie bui­te die kwes­sie nie.

Dit sal nou vir jou ’n nu­we soort trans­for­ma­sie wees, nè?

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.