‘ ’n Mens moe­nie par­ty­dig wees nie’

‘V­reemd­ste ver­skyn­sel is ge­brek aan ver­troue’

Beeld - - Nuus - Je­an­ne­Ma­rié Ver­sluis

“Ek glo ’n mens moet na­tuur­lik on­par­ty­dig wees.”

So het Ma­bel Jan­sen voor die Reg­ter­li­ke Diens­kom­mis­sie (RDK) ge­sê in ’n onderhoud in Ok­to­ber 2013 vir die amp van reg­ter. Sy was toe ’n se­ni­or ad­vo­kaat. Die pa­neel wou on­der meer weet wat haar regs­fi­lo­so­fie en haar be­grip van die op­per­ge­sag van die reg is.

Sy het lui­dens ’n tran­skrip­sie van die onderhoud ge­ant­woord haar regs­fi­lo­so­fie is dat ’n mens on­par­ty­dig moet wees.

Jan­sen is ge­vra oor haar be­grip van die trans­for­ma­sie van die reg­bank. Sy het ge­ant­woord dat ’n punt be­reik moet word waar be­na­deel­des in die die­self­de po­si­sie as be­voor­deel­des moet wees.

Vroue be­hoort op die reg­bank aan­ge­wys te word en daar “be­hoort meer be­na­deel­de ad­vo­ka­te en reg­ters te wees” so­dat die ge­lyk­heid be­reik word wat al­mal wil hê.

“Dit gaan oor die ver­teen­woor­di- ging van vroue op die reg­bank . . . Dit is ook oor ver­an­de­ring van sie­nings, maat­skap­lik-e­ko­no­mie­se as­pek­te en so meer.”

Jan­sen het ge­sê sy meen sy kan – deur te de­mon­streer dat ’n ma van vier ’n rol kan be­hou en ’n sterk me­ning oor din­ge kan hê – ’n bood­skap oor­dra “dat trans­for­ma­sie hier is om te bly en sal voort­gaan”.

Sy stem 100% daar­mee saam dat so­veel moont­lik swart men­se en vroue op die reg­bank moet kom. “Baie min swart vroue-ad­vo­ka­te slaag daar­in om goeie pos­te te kry.”

As sy as ad­vo­kaat ’n saak ver­loor het, het sy nie weer by die­self­de pro­ku­reur ’n op­drag vir ’n vol­gen­de saak ge­kry nie.

Die regs­wê­reld “was so ’n man­soor­heers­te a­re­na en die on­ge­lyk­heid so erg en dit het in groot ma­te ge­kom van a­part­heid. Dit is so ge­sien ver­al as jy swart was, maar selfs as jy ’n vrou was. Dít was die een ding wat my die mees­te van al­les ver­baas het, dat hul­le geen ver­troue in jou het nie. Dit was die v­reemd­ste ver­skyn­sel.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.