Hal­tes: Me­tro er­ken fout

Grond g’n her­so­neer voor­dat dit ge­bou is

Beeld - - Nuus - Le­an­ne Ge­or­ge

Die Tshwa­ne-me­tro­raad het ’n “ad­mi­nis­tra­tie­we fout” be­gaan en die stad se snel­bus­hal­tes on­wet­tig op­ge­rig, sê die DA.

Die me­tro­raad het nooit paaie en pad­re­ser­wes waar dié hal­tes ge­bou is laat her­so­neer nie.

B­les­sing Ma­na­le, bur­ge­mees­ters­woord­voer­der, sê be­hal­we in ge­val­le waar “’n he­le hal­te (ge­bou) is waar dit nie moet wees nie”, hoef die hal­tes nie af­ge­breek of ge­skuif te word nie.

Si­o­bhan Mul­ler, DA-raads­lid en lid van die oor­sig­ko­mi­tee vir e­ko­no­mie­se ont­wik­ke­ling en be­plan­ning, sê in­ge­vol­ge art. 17 van die Wet op Plaas­li­ke O­wer­he­de (wet 17 van 1938) moet die grond eers her­so­neer word vir hal­tes.

“Die me­tro­raad het nie die reg­te pro­se­du­res ge­volg nie.

“In dié ge­val is bus­hal­tes op paaie ge­bou wat nie dui­de­lik as bus­hal­tes of tax­istaan­plek­ke her­so­neer is nie,” het Ma­na­le be­ves­tig.

Ma­na­le ont­ken dat dit “on­wet­tig” is, want daar was nie ’n “groot ver­an­de­ring” in die aan­wen­ding van die grond nie.

Dit is wel “on­be­hoor­lik” en strook nie met bes­te prak­tyk nie. Maar dit sal reg­ge­stel word, sê Ma­na­le.

Die “fout” het glo aan die lig ge­kom ty­dens die me­tro­raad se in­ter­ne on­der­soek na die pro­se­du­res wat ten ty­de van die bou van die hal­tes ge­volg is.

Die me­tro­raad het glo be­gin skar­rel om die pro­se­du­res te on­der­soek na­dat die ap­pèl­hof in 2014 be­vind het Rus­ten­burg se mu­ni­si­pa­li­teit het na­ge­laat om se­ke­re stra­te te laat her­so­neer vir die bou van bus­la­ne en -hal­tes vir sy snel­bus­diens.

“Die groot vraag is eint­lik wie in die Tshwa­ne-me­tro­raad dié plan­ne goed­ge­keur het,” sê Mul­ler.

“Dit is ’n ad­mi­nis­tra­tie­we pro­ses.”

Bou­plan­ne vir die Lof­tus Vers­feld-, die Hec­tor Pie­ter­son- en die An­ton Lem­be­de­hal­te moet van meet af aan goed­ge­keur word om­dat dit ge­bou is reg in die mid­del van daar­die paaie.

Paaie en pad­re­ser­wes moet nou amp­te­lik op pa­pier “ge­sluit” en her­so­neer word.

Ma­na­le sê die so­ne­rings sal op kaar­te aan­ge­dui word wat by die land­me­ter-ge­ne­raal in­ge­dien gaan word.

Hy sê dit be­hoort die be­las­ting­be­ta­ler niks ek­stra uit die sak te jaag nie, be­hal­we “ge­rin­ge kon­sul­ta­sie­geld vir by­voor­beeld im­pak­stu­dies”.

Fo­to: NTSWE MO­KOE­NA

Die Tshwa­ne­me­tro­raad het die hal­tes vir sy snel­bus­diens glo on­wet­tig laat bou.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.