Werk­ne­mers wat tuis voel, werk be­ter

Beeld - - Sake Nuus - El­vi­ra Wood

Oor die ja­re het werk­ne­mer­be­trok­ken­heid si­no­niem ge­word met pro­duk­ti­wi­teit, pas­sie en ’n ge­son­de wins­grens.

“Werk­ne­mer­be­trok­ken­heid gaan oor ’n po­si­tie­we e­mo­si­o­ne­le band en ver­troue in ’n maat­skap­py,” ver­dui­de­lik Ma­rie-Clai­re M­cla­chlan van die Suid-A­fri­kaan­se Be­lo­nings­ver­e­ni­ging (Sa­ra).

’n Werk­ne­mer wat reg­tig be­trok­ke is by sy of haar maat­skap- py vaar baie be­ter en loop die ek­stra myl vir die maat­skap­py.

“Die re­ëls van werk­ne­mer­be­trok­ken­heid het die laas­te paar jaar baie ver­an­der, maar tog ge­bruik baie maat­skap­pye steeds ou­er be­lo­ning­stra­te­gieë wat dik- wels eer­der ’n ne­ga­tie­we as ’n po­si­tie­we uit­wer­king het,” sê M­cla­chlan.

Sy glo om werk­ne­mers waar­lik be­trok­ke te kry by hul maat­skap­py, is ’n ken­ner no­dig om lei­ding te gee oor wat die denk­pro­ses ag- ter werk­ne­mer­be­trok­ken­heid is en wat die bes­te op­sies is om dit te be­reik.

“Hoe­wel dit moont­lik na baie moei­te mag klink om ’n ken­ner te ge­bruik, be­wys die tas­ba­re re­sul­ta­te dat dit die moei­te werd is,” sê sy.

Na­vor­sing deur C­vent wys by­kans 18% meer men­se bly by ’n maat­skap­py as hul­le be­trok­ke voel ter­wyl na­vor­sing van Tem­kin Group wys dat daar ’n 2,5 keer gro­ter kans is dat sul­ke werk­ne­mers oor­tyd sal werk en uit hul eie hulp sal aan­bied.

Na­vor­sing on­der werk­ne­mers van For­bes se lys van die 100 bes­te maat­skap­pye om voor te werk, wys ’n ge­voel van “my werk is nie net ’n werk nie, ek doen iets spe­si­aals” is die groot­ste re­de hoe­kom men­se by ’n maat­skap­py bly.

As werk­ne­mers ’n ge­voel van trots het oor wat hul maat­skap­py be­reik, is dit nog ’n be­lang­ri­ke aan­spo­ring om by daar­die maat­skap­py te bly, sê For­bes.

Maat­skap­pye moet dus hul pres­ta­sies op kre­a­tie­we ma­nie­re on­der werk­ne­mers se aan­dag kry.

Een voor­beeld is die me­di­sy­ne­ver­vaar­di­ger Gen­en­tech, wat e­nor­me ba­nie­re op sy ge­boue aan­bring met fo­to’s van pa­si­ën­te wat ge­sond ge­word het of wie se le­wens­ge­hal­te ver­be­ter het dank­sy die maat­skap­py se pro­duk­te.

Die ba­nie­re her­in­ner werk­ne­mers aan die im­pak van hul werk.

Ke­vin Kru­se skryf in For­bes die kwes­sie is nie hoe ge­luk­kig of te­vre­de werk­ne­mers is wan­neer daar van be­trok­ke werk­ne­mers ge­praat word nie. Hy stem saam met M­cla­chlan dat dit gaan oor die e­mo­si­o­ne­le ver­bin­te­nis wat die werk­ne­mer met sy of haar werk­ge­wer het.

Vol­gens die In­s­ti­tuut vir In­diens­ne­ming­stu­dies in B­rit­tan­je is die vol­gen­de die be­lang­rik­ste dryf­ve­re om werk­ne­mers be­trok­ke te laat voel:

Werk­ne­mers word be­trek by die be­sluit­ne­mings­pro­ses.

Werk­ne­mers het die ge­leent­heid om hul eie me­nings en i­dees aan die be­stuur oor te dra en hul­le weet dit word werk­lik oor­weeg.

Werk­ne­mers het die ge­leent­heid om hul vaar­dig­he­de te ver­be­ter.

Die maat­skap­py toon wa­re be­sorgd­heid oor werk­ne­mers se ge­sond­heid en wel­stand.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.