Groot skui­we is op pad

Tran­sacti­on Ca­pi­tal het baie plan­ne vir be­dryf

Beeld - - Sake Nuus - Nel­lie Brand­Jon­ker

Kaap­stad. – Groot ver­an­de­rings broei in die me­ter­tax­i­be­dryf.

Die ge­no­teer­de kre­diet­ver­skaf­fer Tran­sacti­on Ca­pi­tal het by dié be­dryf be­trok­ke ge­raak en glo kon­so­li­da­sie gaan kom.

Tran­sacti­on Ca­pi­tal se SA Taxi het die af­ge­lo­pe vier maan­de drie me­ter­taxi-on­der­ne­mings ge­koop en tot Ze­bra Cabs her­noem. SA Taxi ver­skaf al ja­re lank le­nings aan ei­e­naars van mi­ni­bus­taxi’s wat op vas­te roe­tes ver­voer ver­skaf.

Vol­gens Da­vid Hur­witz, uit­voe­ren­de hoof van Tran­sacti­on Ca­pi­tal, wil SA Taxi ’n me­ter­taxi-on­der­ne­ming van skaal op­bou. Hy be­plan dat Ze­bra Cabs oor vier jaar 3 000 me­ter­taxi’s sal hê teen­oor die so­wat 100 tans.

Daar is na­ge­noeg 17 000 me­ter­taxi’s in Suid-A­fri­ka. So­wat 4 000 taxi’s in Suid-A­fri­ka ge­bruik glo tans U­ber se app.

Hur­witz sê Ze­bra het ook sy eie slim­foon-app waar­mee ver­brui­kers ’n taxi kan be­stel.

“Die me­ter­taxi-be­dryf het de- ka­des lank nie hul ma­nier van doen ver­an­der nie en is ver­swak deur die ge­brek aan ’n na­si­o­na­le han­dels­naam vir een­vor­mi­ge voer­tuie. Daar­om is die be­dryf des­pe­raat vir trans­for­ma­sie, kon­so­li­da­sie, her­ka­pi­ta­li­se­ring en ver­de­re for­ma­li­se­ring.”

Hy sê soos SA Taxi die af­ge­lo­pe 15 jaar met mi­ni­bus-taxi’s ge­doen het, is hy reg om die me­ter­tax­i­be­dryf in ’n meer pro­fes­si­o­ne­le en ge­or­ga­ni­seer- de be­dryf te ont­wik­kel.

Tran­sacti­on Ca­pi­tal het Dins­dag sy re­sul­ta­te vir die half­jaar tot ein­de Maart uit­ge­reik. Sy wins het met 18% tot R212 mil­joen ge­styg. Sy aan­deel­prys het ná die be­kend­ma­king van die re­sul­ta­te met am­per 3% ge­styg.

Hur­witz sê SA Taxi sal voor­ne­men­de en­tre­pre­neurs wat ’n me­ter­taxi wil be­sit, fi­nan­sier en ver­se­ker. “SA Taxi be­oog om voer­tuie aan me­ter­taxi-ope- ra­teurs te ver­skaf wat nog nie ’n kre­diet­ge­skie­de­nis op­ge­bou het of ge­noeg geld het om vir kon­ven­si­o­ne­le mo­tor­fi­nan­sie­ring te kwa­li­fi­seer nie.”

Be­stuur­ders het ’n op­sie wat hul­le so­wat ses maan­de gee om die no­di­ge ka­pi­taal in te sa­mel om die voor­skot te be­taal deur van hul maan­de­lik­se in­kom­ste te spaar. Ná dié tyd­perk sal ver­ko­se o­pe­ra­teurs die kans kry om die voer­tuig teen ’n af­slag­prys te koop en sal lang­ter- myn­fi­nan­sie­ring en ver­se­ke­ring saam aan­ge­bied word.

Vol­gens hom is die i­dee nie dat die voer­tui­g­ei­e­naar vas­ge­vang raak in ein­de­lo­se huur­kon­trak­te nie.

Die sa­ke­mo­del laat ook an­der ma­nie­re toe om ’n taxi te be­stel, soos op­roep­sen­trums, en be­stuur­ders kan selfs die U­ber-app ge­bruik.

Hur­witz sê hy glo nie U­ber gaan dit reg­kry om han­dels­naam-taxi’s te ver­vang nie. Han­dels­naam-taxi’s is juis een van die ver­skil­le tus­sen Ze­bra Cabs en U­ber.

Ze­bra Cabs is reeds in Gau­teng be­dry­wig. Die Wes-Kaap en K­waZu­lu-Na­tal is vol­gen­de aan die beurt.

Tran­sacti­on Ca­pi­tal se bru­to le­nings­boek het met 11% tot R7,1 mil­jard ge­styg. Hy het ook ’n on­der­ne­ming wat le­nings­boe­ke koop en dan die skuld in­vor­der.

Ci­ty P­ress het die na­week be­rig agt me­ter­taxi-maat­skap­pye en 150 le­de van SA Me­ter Taxi As­so­ca­ti­on het ’n klag teen U­ber aan­han­gig ge­maak weens roof­sug­ti­ge prys­be­pa­ling en teen­me­de­din­gen­de ge­drag.

Ze­bra Cabs gaan eers­daags ook na die Wes­Kaap uit­brei na­dat dit ’n paar maan­de ge­le­de in Gau­teng be­gin het. Dié tax­i­diens het nou so­wat 100 mo­tors.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.