Moody’s laat E­s­kom ef­fens a­sem­skep

Beeld - - Sake Nuus - Han­lie S­tad­ler

Kaap­stad. – E­s­kom het ook die val­byl van af­gra­de­ring vry­ge­spring toe Moody’s In­ves­tors Ser­vi­ce be­sluit het om staat­skuld on­ver­an­derd te laat.

E­s­kom se skuld is reeds ver­le­de jaar tot rom­mel­sta­tus af­ge­gra­deer.

In die eer­ste van ver­skeie ver­kla­rings wat dié week ver­wag word, sê Moody’s E­s­kom se gra­de­ring bly on­ver­an­derd op die vlak net on­der be­leg­gings­graad.

Die voor­uit­sig word in ne­ga­tief ver­an­der, wat ’n af­gra­de­ring in die voor­uit­sig stel ten­sy die land, en E­s­kom, se geld­sa­ke ver­be­ter.

K­re­diet­gra­deer­ders gra­deer staats­on­der­ne­mings, wat op staats­waar­bor­ge en an­der staat­steun staat­maak, op la­er as die land se gra­de­ring.

Die gra­de­ring van an­der maat­skap­pye wat af­hank­lik is van die land se e­ko­no­mie – soos ban­ke – word ook ge­woon­lik aangepas wan­neer staat­skuld se gra­de­ring of voor­uit­sig ver­an­der word.

Vol­gens Moody’s is E­s­kom nié nou af­ge­gra­deer nie om­dat die nuts­maat­skap­py hom in die ge­val van “fi­nan­si­ë­le nood” op staat­steun kan be­roep.

Dit is om­dat E­s­kom, wat by­na 95% van die land se e­lek­tri­si­teit op­wek, “van stra­te­gie­se be­lang is vir die re­ge­ring se maat­skap­li­ke en e­ko­no­mie­se be­leid”.

Die staat het ver­le­de jaar ’n waar­borg­oor­een­koms met E­s­kom ge­sluit wat hom in staat sal stel om R350 mil­jard te leen, het ’n le­ning van R60 mil­jard in aan­de­le om­ge­skep (dus in we­se die skuld af­ge­skryf), en het R23 mil­jard uit die ver­koop van die staat se Vo­da­co­maan­de­le aan E­s­kom toe­ge­wys.

Die voor­uit­sig vir E­s­kom se gra­de­ring sal in sta­biel ver­an- der word as die re­ge­ring se gra­de­ring sta­biel word én as E­s­kom self van­uit ’n be­dryfs­oog­punt aan­hou sta­bi­li­seer.

’n Af­gra­de­ring kan volg as staat­skuld af­ge­gra­deer word, as die staat se steun vir E­s­kom taan of as E­s­kom se be­dryfs- of geld­sa­ke be­dui­dend ag­ter­uit­gaan.

Moody’s wil op lang ter­myn ook kyk of E­s­kom se geld­sa­ke só ver­be­ter dat die nuts­maat­skap­py vol­hou­baar bly.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.