Suk­ses­re­sep vir uit­voer uit­ge­brei na gro­ter voer­tuie

Beeld - - Geklassifiseerd - El­vi­ra Wood

Dr. Rob Da­vies, mi­nis­ter van han­del en ny­wer­heid, wil Suid-A­fri­ka se suk­ses­re­sep vir die uit­voer van pas­sa­siers­voer­tuie na han­dels­voer­tuie uit­brei.

In sy ny­wer­heids­be­leids­ak­sie­plan vir 2016-’17 tot 2018-’19, wat vroe­ër van­dees­week in Be­no­ni be­kend ge­stel is, sê Da­vies ’n taak­span sal kyk hoe die land ver­vaar­di­gers van lig­te, mid­del­slag- en swaar­voer­tuie kan aan­moe­dig om vir die uit­voer­mark te ver­vaar­dig.

Die pro­duk­sie- en ont­wik­ke­lings­plan vir die mo­tor­be­dryf (APDP) geld tans net tot 2020, maar die teg­nie­se taak­span wat nou deur Da­vies aan­ge­stel gaan word, gaan kyk hoe die plan in die ja­re ná 2020 uit­ge­brei kan word.

Vol­gens die na­si­o­na­le ver­e­ni­ging van voer­tuig­ver­vaar­di­gers in Suid-A­fri­ka (Naam­sa) se s­ta­tis­tie­ke word meest­al net pas­sa­siers­voer­tuie deur Suid-A­fri­ka uit­ge­voer.

Da­vies het spe­si­fiek daar­op ge­wys dat dit tyd is vir Suid-A­fri­ka om weg te be­weeg van sy af­hank­lik­heid aan na­tuur­li­ke hulp­bron­ne en dat ’n struk­tu­re­le ver­an­de­ring in die land se e­ko­no­mie no­dig is om werk­skep­ping en e­ko­no­mie­se groei te be­werk­stel­lig.

Daar is reeds heel­wat in­ter­na­si­o­na­le ver­vaar­di­gers van lig­te, mid­del­slag- en swaar­voer­tuie wat mon­teer­aan­leg­te in die land het. On­der meer MAN Truck & Bus, I­veco, S­ca­nia, MCV, Vol­vo, Hyun­dai, Mer­ce­des-Benz en Toyo­ta mon­teer swaar­voer­tuie en bus­se plaas­lik.

Suid-A­fri­ka het vol­gens die 2015 SA Au­to­mo­ti­ve Ma­nu­al 333 802 voer­tuie teen R151,5 mil­jard uit­ge­voer. Dit is so­wat 11,7% van die land se to­ta­le uit­voer.

Fo­to: BLOOM­BERG

Ver­skeie ver­vaar­di­gers van swaar­voer­tuie het reeds mon­teer­aan­leg­te om swaar­voer­tuie, soos dié Hyun­dai, in Suid­A­fri­ka te ver­vaar­dig. Die re­ge­ring be­oog om nou ook swaar­voer­tuie in sy voer­tuig­ont­wik­ke­lings­plan ná 2020 in te sluit.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.