Ti­ka­ram se nu­we al­bum is vir kag­gel­vuur en rooi­wyn

Beeld - - Kuns - Ko­bus Bur­ger Pop

As ’n kuns­te­naar be­skryf word as “ie­mand met ’n kul­tus­aan­hang” is dit dik­wels as­of daar ‘n “ag sies tog”-stert­jie aan­ge­las word.

“Hy of sy het da­rem ’n paar lo­ja­le aan­han­gers, maar kon nooit die hoof­stroom haal nie,” is wat mees­al ge­sug­ge­reer word.

Die Duits ge­bo­re san­ge­res­lied­jie­skry­wer Ta­ni­ta Ti­ka­ram is ook al met “kul­tus” ge­brand­merk, maar haar tref­fers soos “T­wist in My So­brie­ty”, “Good Tra­di­ti­on” en “On­ly the O­nes We Lo­ve” het haar naas haar veel­sy­dig­heid ge­ves­tig as ’n kuns­te­naar wat in ver­skeie gen­res bin­ne én bui­te die hoof­stroom tuis voel.

Clo­ser to the Pe­op­le, wat on­langs uit­ge­reik is, word deur som­mi­ge as ’n “te­rug­keer-al­bum” be­skryf, hoe­wel Ti­ka­ram se­dert haar 1988-de­buut, An­cient He­art, nooit “weg” was nie. (Sy was selfs in 1998 in SuidA­fri­ka met die be­kend­stel­ling van The Cap­puc­ci­no Songs, ’n al­bum wat klink na ’n voor­gan­ger van Clo­ser to the Pe­op­le.)

Reeds met die o­pe­ning­snit, “Glass Lo­ve Train”, kry ’n mens ’n kon­sert­ge­voel met die sterk a­koes­tie­se aan­slag wat dié uit­rei­king ken­merk.

Ti­ka­ram wou glo saam met haar or­kes werk wat haar op toe­re ver­ge­sel, en het dan ook die mees­te lied­jies saam met hul­le ge­skryf. Dié or­kes­le­de is eint­lik be­kend om hul op­tre­des saam met die im­mer­groen Van Mor­ri­son, ter­wyl die vrou­e­stryk­kwar­tet Q Strings ook as gas­te hul ver­sky­ning maak.

Die al­bum se be­ko­ring lê uit die staan­spoor in Ti­ka­ram se ro­ke­ri­ge folk­stem, as­of sy skryf vir kon­ser­te in ’n ske­mer kroeg met dik flu­weel gor­dy­ne en stem­mings­vol­le lam­pe op die ta­fels.

Te­ma­ties ver­ken Ti­ka­ram die lief­de met sy kron­kel­paad­jies, dro­me wat ver­trap word en soms die een­saam­heid wan­neer sy tus­sen an­der men­se is.

In breë trek­ke is Clo­ser to the Pe­op­le ’n jazzal­bum, ver­al die ti­tel­snit met sy pro­gres­sie­we op­bou, vuur­warm in­stru­men­ta­sie en by­ko­men­de sang deur haar ge­lief­de, Na­ta­cha Horn. Die al­bum se ge­waar­borg­de tref­fer is die voe­te­jeuk-saam­sing­lied­jie “The Way You Mo­ve”, wat met ’n ewe op­ge­wek­te vi­deo spog. Gaan kyk dit ge­rus op YouTu­be.

Nef­fens die jazz, blu­es en folk is daar steeds ge­noeg van die Ti­ka­ram wat ons so­wat 28 jaar ge­le­de as pop­san­ge­res leer ken het.

Clo­ser to the Pe­op­le is nie ’n nu­we koers vir Ti­ka­ram nie. Dit is wel rou, eer­lik, on­op­ge­smuk en ’n al­bum met ’n knet­te­ren­de hart.

Lied­jies soos “Hot Pork Sand­wi­ches” en al­bums soos The Cap­puc­ci­no Songs en E­ver­y­bo­dy’s An­gel was ook mi­neur­mo­men­te en dit is iets soort­ge­lyks wat Ti­ka­ram hier in oor­vloed aan­bied.

’n Kag­gel­vuur en ’n glas rooi­wyn is al wat kort om Clo­ser to the Pe­op­le te vol­tooi. Al is dit nie ’n pol­sen­de po­pal­bum nie, is dit ’n a­koes­tie­se sie­raad wat die was­dom van ’n dap­per kuns­te­naar bin­ne so­wat 35 mi­nu­te tot sy reg laat kom. Meer het ’n mens nie no­dig nie.

En mag Ti­ka­ram tog net die “has-been”-e­ti­ket ge­spaar bly, want die teen­deel word hier be­wys.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.