E­vo­lu­sie is nie dog­ma

Beeld - - Kommentaar - Sê jou sê: Skryf aan b­rie­we@beeld.com

JJP Prins­loo van Rooi­huis­kraal skryf:

Ek is nie dog­ma­ties oor e­vo­lu­sie nie, maar po­gings om dit te be­mark word dik­wels ge­dryf deur ’n na­tu­ra­lis­tie­se i­de­o­lo­gie (soos dié van Jan Ven­ter, Beeld, 6 Mei); dit wil sê dat die kom­plek­si­teit van die DNS-ko­de die re­sul­taat van denk­lo­se, na­tuur­li­ke pro­ses­se is.

Ri­chard Da­w­kins sal die kom­plek­si­teit graag af­maak as die “il­lu­sie van ont­werp”. Wel, daar is na­tuur­li­ke ver­skyn­sels wat kom­pleks voor­kom – soos by­voor­beeld kris­tal­struk­tu­re, en­so­voorts. Die ver­skil met DNS is eg­ter dat dit ’n hoogs ge­spe­si­a­li­seer­de blou­druk is om mil­joe­ne funk­sies (al­mal in tan­dem) met spe­si­fie­ke doel­wit­te voor oë te kan ver­rig.

Da­w­kins word graag aan­ge­haal as die “fi­na­le ge­sag” op die ge­bied van we­ten­skap, fi­lo­so­fie en selfs te­o­lo­gie (nog­al). Daar is tal­le we­ten­skap­li­kes (wat Da­w­kins se kwa­li­fi­ka­sies e­we­naar) wat glo in e­vo­lu­sie en ter­self­der­tyd ge­lo­wig is, soos Fran­cis Col­lins, met sy tref­fer­boek The Lan­gua­ge of God. Hy is deur pres. Bill C­lin­ton aan­ge­stel om die mens­li­ke ge­noom­pro­jek te lei.

Jo­han S­teyn ( Beeld, 9 Mei) se be­wy­se van e­vo­lu­sie sê vir my net die vol- gen­de: dat die ge­ne­tie­se ko­de so uit­mun­tend ge­pro­gram­meer is dat dit van­self­spre­kend die bou­steen vir al­le le­we op aar­de sal wees.

Ter il­lus­tra­sie: daar be­staan dui­sen­de mo­tors. As ’n in­ge­ni­eur ’n nu­we een wil ont­werp, gaan hy nie die wiel her­ont­werp nie. In­teen­deel – baie soort­ge­ly­ke me­ga­ni­ka word ge­deel tus­sen ’n Mer­ce­des C-klas en ’n C­he­v­vy S­park! Kan mens dan lo­gies af­lei dat die S­park die voor­gan­ger van Mer­ce­des is om­dat dit een­vou­di­ger is en soort­ge­ly­ke kom­po­nen­te deel? Die pro­ses­se in ’n sel is nie net tien­vou­dig meer ge­kom­pli­seerd nie, maar het ook spe­si­fie­ke werk­ver­rig­ting ten doel.

Bak­te­ri­ë­le weer­stan­dig­heid sê vir my: die DNA be­vat in­ge­bou­de ko­des om die kan­se van e­ni­ge spe­sie se voort­be­staan te ver­be­ter. Daar­om is dit vir bak­te­rieë moont­lik om deur mid­del van mu­ta­sies weer­stand op te bou teen an­ti­bi­o­ti­ka. Die punt is dat die me­ga­nis­me wat dit kon­tro­leer, reeds daar was in die ko­de. Die bak­te­rieë voeg nie nu­we da­ta by sy DNS om in ’n ho­ër spe­sie te ont­wik­kel nie.

An­der bril­jan­te we­ten­skap­li­kes, soos Neil Broom, A­lis­ter M­cGrath en John Len­nox, be­re­de­neer die fou­tie­we aan­na­mes vir na­tu­ra­lis­me.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.