A­fri­ka­ners moet eks­klu­si­wi­teit los

Beeld - - Kommentaar -

Da­wie Ja­cobs van P­re­to­ria skryf:

Die eks­klu­sie­we ge­sprek­ke en die taalt­wis on­der wit A­fri­ka­ners, ’n min­der­heids­groep on­der A­fri­kaans­spre­ken­des, het be­trek­king.

Selfs in hier­die min­der­heids­groep is daar sterk uit­een­lo­pen­de o­pi­nies oor hoe die taal­kwes­sie han­teer moet word, as­ook oor die bre­ër rol van die wit A­fri­ka­ner vo­ren­toe. Daar kan hoof­saak­lik on­der­skei word tus­sen die­ge­ne wat ’n in­klu­sie­we be­na­de­ring voor­staan en die­ge­ne wat eks­klu­si­wi­teit bly na­streef.

Ge­ge­we die ge­skie­de­nis van taal­im­ple­men­te­ring, ge­tal­le­ver­hou­dings en die re­a­li­tei­te in ons land is ’n eks­klu­sie­we be­na­de­ring ta­boe en sal die toe­koms van die taal as­ook die in­vloed van die A­fri­ka­ner in die land groot­liks deur ge­sind­he­de en sa­me­wer­king be­paal word.

Deur­slag­ge­wen­de fak­to­re sal wees: Wat­ter bood­skap­pe dra die wit A­fri­ka­ner in sy taal aan me­de­land­ge­no­te uit? Is die im­ple­men­te­ring van die taal prak­ties en in­klu­sief of is dit eks­klu­sief in sy stre­we? Is die taal ver­wel­ko­mend en reik wit A­fri­ka­ners uit na an­der taal­groe­pe en selfs an­ders­kleu­ri­ge A­fri­kaans­spre­ken­des? Waar­om streef se­ke­re wit A­fri­ka­ners steeds na ’n eks­klu­sie­we rol in ons land? Is dit nie tyd dat ons aan­vaar ons is ’n in­te­gra­le deel van die land nie?

Ons het 11 hoof­taal­groe­pe. Stel jou voor el­ke taal­groep wil ’n eks­klu­sie­we rol in die land speel. Dan is daar ook an­der taal­groe­pe, soos Duits, Por­tu­gees en G­rieks. Hul­le be­hou hul taal en kul­tuur, maar streef nie ’n eie, eks­klu­sie­we rol na nie.

Wit A­fri­ka­ners wat wel in­klu­si­wi­teit na­streef en in­te­greer, vind tuis­tes saam met een­ders­den­ken­des in an­der taal- en kul­tuur­groe­pe en maak reeds ’n groot ver­skil. Dit vind plaas in al­le sek­to­re van die sa­me­le­wing: po­li­tiek, sa­ke, die werk­plek, op­voed­kun­di­ge in­rig­tings, sport en gods­diens. Dit be­te­ken nie dat hul­le nie hul eie taal en kul­tuur kan be­hou nie.

Die ant­woord is om weg te be­weeg van kleur en eks­klu­si­wi­teit rond­om A­fri­kaans en nu­we meer­der­he­de en ven­noot­skap­pe te vind tus­sen men­se wat die­self­de waar­des na­streef. Dit is die bes­te waar­borg vir ’n bly­wen­de en be­dui­den­de rol vir A­fri­kaans en die A­fri­ka­ner.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.