Wat sê jy? Stuur ’n SMS na 45571

Beeld - - Middelblad - – Da­nie Ains – Jo­hann – Sue – Ben Rens – De­on Bek­ker – Le­ser – Neels van Wit­bank –V – An­dré Stem­met, Mo­nu­ment­park – Li­z­wa – Re­nier, Rand­burg – Er­na – 90­ja­ri­ge – FS – Da­niel – Vas­by­ter – Le­ser – Le­ser – Pie­ter – Le­ser – Darth­Va­derMer­we – Chris – San­dy –

VZu­ma moet be­sef dit is ANC­be­leid wat werk­loos­heid en mis­da­dig­heid ver­oor­saak. Kwo­tas en on­be­werk­te grond gaan nie werk skep of die na­sie voed nie.

VDui­de­lik­heid oor twee be­grip­pe raak nou drin­gend: spraak­vry­heid en ras­sis­me.

VMy per­soon­li­ke me­ning is dat reg­ter Jan­sen se op­mer­kings ver­keer­de­lik en uit kon­teks ver­tolk word. In ag ge­no­me die be­rig­te oor ver­krag­tings wat so dik­wels plaas­vind, wil ek eer­der uit haar ge­sprek af­lei dat sy die slag­of­fers goed­ge­sind is en mee­ge­voel met hul­le het. Word haar ge­sprek nie mis­kien bui­te kon­teks ver­oor­deel nie? Lees mooi tus­sen die re­ëls.

VAl die men­se wat die sko­le en voer­tuie so brand, be­sef nie wat hul­le aan hul kin­ders doen nie!

VFran­cois Bek­ker, jou aan­ty­gings teen die re­ge­ring is net neer­ha­lend en soos die wit me­dia wil jy dit ge­bruik as mo­ti­ve­ring vir me­di­a­vry­heid, wat in elk ge­val be­staan. Self­sen­suur is die eint­li­ke eu­wel wat me­di­a­vry­heid be­dreig. Ek de­fi­ni­eer dit as po­li­ties kor­rek­te be­rig­ge­wing en kom­men­taar in ver­al die wit me­dia.

VSMS’e kos R1,50

Mnr. Le­su­fi, ná 22 jaar is die ANC­re­ge­ring nog steeds nie in staat om on­der­wy­sers be­hoor­lik op te lei nie en nou gee jy al weer a­part­heid die skuld! Jy ge­bruik blaam­ver­skui­wing as ver­sko­ V Da­nie van Wyk oor A­fri­kaans: So ’n bek moet jêm kry.

VDan­kie, S­te­ve Hof­meyr, vir jou ar­ti­kel oor A­fri­kaans! Dit gee hoop en maak ’n mens trots. Ek rol die woor­de van skry­wers in my mond rond. Dis pa­pe­gaai­bont.

VIs die A­fri­kaans wat in RSG se mid­dag­sto­rie ge­be­sig word nou hoe gra­ma­doe­las­A­fri­kaans klink? Waar­om nie ge­wo­ne A­fri­kaans praat nie of is dit nou weer nie po­li­ties kor­rek nie?

VAg nee wat. Dis on­no­dig om Vic­tor Mat­field so me­lo­dra­ma­ties te groet. Dis da­rem nie sy eer­ste fi­na­le uit­tre­de nie. Hy gaan se­ker­lik nie nou “slaap” nie. Tot­siens.

VHet die een of an­der na­tuur­ of taal­or­ga­ni­sa­sie dit nog nie oor­weeg om Ger­hard Ver­doorn ’n s­ter te gee nie?

VGer­hard Ver­doorn se be­skry­wing van die win­ter is pu­re heu­ning vir die siel!

VAi, Ger­hard Ver­doorn, as al­mal die na­tuur so waar­neem, sal ag­gres­sie ver­dwyn. Ek is self ’n

VOm Sa­ter­dag te wen, sal die Bul­le aan drie as­pek­te aan­dag moet gee: lyn­sta­ne af­wis­sel en nie el­ke keer pro­beer dryf nie, min­der die drie­man­los­ska­kel ge­bruik en by los­skrums op­daag en in­klim!

VE­vo­lu­sie is soos ge­vor­der­de teg­no­lo­gie. Die meer­der­heid ont­ken dit om­dat hul­le dit nie ver­staan nie.

VNiks van die e­vo­lu­sie­leer stel­lings soos ver­kon­dig deur Jo­han S­teyn be­ïn­vloed my God­de­li­ke oor­tui­gings e­nig­sins nie.

VBra­vo, Jo­han S­teyn. Ek hoop dat dié wat so kerm oor e­vo­lu­sie die waar­heid sal in­sien. Daar is baie men­se wat hul oog­klap­pe af­ge­haal het en met die ver­stand dink.

VDS, P­re­to­ria, ek ver­staan jou so goed. Aan­hou­den­de siek­te maak dat die le­we nie meer sin het nie. Dit kos vas­byt. Sterk­te vir jou!

VDie S­tof­fel­stro­kies­prent­jie is puik, ek voel ook so as mans son­der ’n hemp loop. ’n Kat na my hart!

VEk het nog al­tyd ge­voel die hou nie van vroue nie. Ons word meest­al as slinks en boos uit­ge­beeld.

VMy ou­tis­tie­se, brein­ge­strem­de kind se held was nog al­tyd Xan­der Mein­tjies (T­he­o­do­re Jan­tjies) van Hy was so ont­steld toe Xan­

VMen­se moet da­rem wrag­gies arm en hon­ger wees om ka­meel­per­de te wil eet.

VKa­meel­perd­braai is swak smaak!

VWie is Ger­hard S­teyn? Op die voor­blad? Oor die ge­boor­te van ’n ba­ba?

VEk is gaan­de oor P­re­to­ria FM! Dan­kie vir wat jul­le vir A­fri­kaans doen! Luis­ter heel­dag!

VEk ver­wys na Ri­aan Cruy­wa­gen se brief. Ek skuif my Maan­dag­aand reg vir die 19:00­nuus. Plot­se­ling is dit pik­don­ker met geen waar­sku­wing nie! Al ge­na­de is om te gaan slaap – om 02:00 die og­gend met die ge­blêr van TV in ’n hel­der ver­lig­te huis wak­ker te skrik! On­mid­del­lik die angs­ge­dag­te: Wie is in my huis! Dan die be­sef dat dit maar net weer sleg­te in­stand­hou­ding van die e­lek­tri­si­teit is. Dan­kie tog, die boos­wig­te het my nie oor­val nie. Dit bly maar nog ons groot­ste vrees!

VDie nuus is soos ’n se­pie, hang maan­de aan een sto­rie. So af­ge­saag en ver­ve­lig. Joer­na­lis­te is da­rem se­ker slim­mer as dit? In­dien wel, kry meer nuus as om net op een on­der­werp te fo­kus.

Ger­hard S­teyn

Vic­tor Mat­field

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.