Re­spek vir die reg om te glo of nie te glo

Beeld - - Middelblad - I­sak Bur­ger

Ek wens ons Chris­te­ne was al­mal waar­di­ge vol­ge­lin­ge van Je­sus, men­se wat nie net reg glo nie, maar ook reg leef. Nie men­se met ’n eng wet­tie­se be­na­de­ring van “raak nie, smaak nie, roer nie aan nie” tot die le­we nie, maar men­se vir wie God ’n on­be­twis­ba­re werk­lik­heid is en wat Je­sus se ka­rak­ter in hul daag­lik­se le­we o­pen­baar. By hier­die wens sluit ek my­self heel­har­tig in.

Daar is baie men­se in en bui­te die kerk wat eg­ter nie veel ver­draag­saam­heid het met die ge­bro­ken­heid en on­vol­maakt­heid van Chris­te­ne nie. Daar is im­mers net één Vol­maak­te.

Tog, ten spy­te van my eie en an­der Chris­te­ne se ve­le te­kort­ko­min­ge, en op grond van my eie pad met die He­re, wens ek dat al­le men­se Hom sou ken.

Am­per soos Pau­lus vir ko­ning A­grip­pa ge­sê het toe hy vir Pau­lus ge­sê dat Pau­lus hom by­na be­weeg om ’n Chris­ten te word: “Ek bid God dat nie net u nie, maar al­mal wat van­dag na my luis­ter, sal word wat ek is, na­tuur­lik net son­der hier­die boeie.” (Hand. 26:29)

We­lis­waar was daar nog al­tyd men­se wat nie in God ge­glo het nie. Na­tuur­lik kon die­sul­kes eeue lank nie o­pen­lik en eer­lik daar­oor wees nie, dood­een­vou­dig om­dat dit tra­di­si­o­neel en kul­tu­reel on­aan­vaar­baar was om o­pen­lik ’n a­te­ïs te wees.

Dit is vir my steeds am­per on­denk­baar, ’n te­leur­stel­ling, selfs ’n skok, om te ver­neem dat ie­mand hom-/haar­self ’n a­te­ïs noem. Daar is se­ker­lik ver­skil­len­de re­des wat daar­toe aan­lei­ding gee dat ie­mand tot so ’n oor­tui­ging kom.

As Chris­ten moet ek se­ker ook met hart­seer en ver­leent­heid aan­vaar dat ve­le eer­ste ge­slaga­te­ïs­te ge­kies het om nie’ n Chris­ten te wees nie on­der meer as ge­volg van die “on­chris­te­li­ke” ge­drag en le­we van som­mi­ge Chris­te­ne.

Mo­han­das Gand­hi se be­ken­de woor­de is spre­kend hier­van: “I li­ke your Christ, I do not li­ke your Chris­ti­ans. Your Chris­ti­ans are so un­li­ke your Christ.” Na­tuur­lik is so ’n ge­volg­trek­king nood­wen­dig sub­jek­tief, ver­al­ge­me­nend en ste­re­o­ti­pe­rend.

Tog re­spek­teer ek men­se se reg en keu­se om nie in God te glo nie, ’n keu­se wat lo­gies nie op ken­nis of eie on­der­vin­ding van God ge­grond is nie, maar op die “ge­loof” dat daar geen God is nie.

Om ’n a­te­ïs te wees, be­te­ken nie dat ie­mand on­ge­kul­ti­veerd, on­ver­fynd, ban­de­loos en son­der waar­des is nie. In­teen­deel. Aan die an­der kant vol­doen al­le Chris­te­ne ook nie al­tyd aan die hoog­ste en e­del­ste ver­wag­tin­ge nie.

Wat ek wel van a­te­ïs­te ver­wag, is om ook van hul kant dié wat glo, as­ook hul oor­tui­gings, te re­spek­teer. Daar is on­ge­luk­kig al­te veel ge­val­le waar ge­lo­wi­ges en dit waar­in hul­le glo (en ver­al die Een in Wie hul­le glo) in die kruu­ste en be­le­di­gend­ste woor­de te na ge­kom word – dik­wels on­der die dek­man­tel van vry­heid van spraak.

Die­ge­ne wat nie kom­pro­mis­se aan­gaan ten op­sig­te van hul By­bel­se ge­loof nie, word dan mak­lik as dom, fun­da­men­ta­lis­ties, on­we­ten­skap­li­ke n on­in­ge­lig be­skryf, dít ter­wyl van die groot­ste den­kers, a­ka­de­mi­ci en pres­teer­ders in ons land steeds on­pre­ten­si­eus hul ge­loof in God be­ly.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.