Fluit­jie­bla­ser wou hand­doek in­gooi

Beeld - - S­port - – Reu­ters

Mo­s­kou. – Die Rus Vi­ta­liy S­te­pa­nov het so by­na self ’n stok­kie ge­steek voor sy plan­ne om die slui­er oor groot­skaal­se op­kik­ker-ge­bruik in Rus­sie­se s­port te lig, het hy aan Reu­ters ge­sê.

S­te­pa­nov, wat vroe­ër vir Rus­land se teen-op­kik­ker­a­gent­skap ge­werk het, het ge­sê hy het soms ge­won­der of hy die reg­te ding doen om­dat die Wê­relda­gent­skap teen Ver­bo­de Mid­dels in S­port (Wa­da) hul voe­te ge­sleep het. Hy het vir drie jaar in­lig­ting ver­skaf, maar die a­gent­skap het lank niks daar­mee ge­doen nie.

“Ek het baie vir my­self ge­sê ek is ’n i­di­oot,” het S­te­pa­nov in ’n te­le­fo­nie­se on­der­houd met Reu­ters ge­sê. “Ve­ral ná el- ke groot kom­pe­ti­sie het ek ge­dink, waar­mee is ek be­sig?”

S­te­pa­nov, wat se­dert 2010 meer as 200 e-pos­ge­sprek­ke met Wa­da ge­had het, het die be­wy­se ge­le­wer vir ’n Duit­se do­ku­men­têr met die naam Top Se­cret Do­ping: How Rus­sia Ma­kes Its Win­ners.

Dít het daar­toe ge­lei dat Wa­da ver­le­de jaar ’n on­af­hank­li­ke kom­mis­sie ge­stig het om die be­we­rin­ge te on­der­soek.

“Ek was ge­frus­treerd met my­self,” het S­te­pa­nov, wat nou in die VSA woon, ge­sê. “Dit was vir een helf­te van die tyd, maar die an­der helf­te het ek hoop ge­had dat Wa­da ma­nie­re sou vind om die kwes­sie te han­teer. Ek moes net ge­dul­dig wees.”

Ben Ni­chols, ’n Wa­da-woord­voer­der, het in re­ak­sie ge­sê die a­gent­skap het so gou as wat dit kon be­gin om op S­te­pa­nov se in­lig­ting te re­a­geer. Voor 2015 het Wa­da nie die ou­to­ri­teit ge­had om sy eie on­der­soe­ke on­der die in­ter­na­si­o­na­le an­ti-op­kik­ker­ko­de te loods nie.

Maar Tra­vis Ty­gart, die uit­voe­ren­de hoof van die VSA se an­ti-op­kik­ker­a­gent­skap, het oor Wa­da se voet­sle­pe­ry ge­sê: “Van die per­spek­tief van ‘skoon’ at­le­te is dit reg­tig moei­lik om te ver­teer dat hul­le (nie vroe­ër op­ge­tree het nie). Dis nie goed vir men­se se ver­troue in die stel­sel nie.”

Ná die pu­bli­se­ring van die Wa­da-kom­mis­sie se ver­slag het die In­ter­na­si­o­na­le Ver­e­ni­ging van At­le­tiek­fe­de­ra­sies (I­AAF) Rus­sie­se at­le­te uit in­ter­na­si­o­na­le kom­pe­ti­sies ge­skors. In­ge­sluit hier­by is van­jaar se O­lim­pie­se S­pe­le in Rio de Ja­nei­ro.

Die I­AAF se raad sal op 17 Ju­nie weer ’n be­sluit neem oor die deel­na­me van Rus­sie­se at­le­te aan die S­pe­le.

Die raad sal straks ook re­a­geer op ’n ver­soek van S­te­pa- nov se vrou, Yu­liya, wat ’n skor­sing van twee jaar uit­ge­dien het, om in Rio mee te ding.

Al­hoe­wel som­mi­ge Rus­se S­te­pa­nov en sy vrou nou be­drie­ërs noem, het Vi­ta­ly ont­ken dat die eg­paar Rus­sie­se s­port wou ver­nie­tig.

“Ek het Rus­land nie in ’n sleg­te lig pro­beer stel nie, ek wou die kor­rup­te sport­be­amp­tes wat kom­pe­ti­sies heel­te­mal op­ge­mors het – nie net plaas­lik nie, maar wê­reld­wyd, aan die kaak stel,” het hy ge­sê.

“Daar­die soort men­se hoort in die tronk.

“Wa­da het meer men­se no­dig wat glo in skoon s­port en reg­ver­di­ge kom­pe­ti­sies, en ook min­der po­li­ti­ci.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.