Hof­saak oor re­kla­me­bor­de

LUR skaar hom by me­tro

Beeld - - Tshwane Beeld - Je­an­ne­Ma­rié Ver­sluis

’n Hof­saak is aan die gang oor die op­rig­ting van ad­ver­ten­sie­bor­de oor se­ke­re paaie in die oos­te van P­re­to­ria.

Die LUR vir paaie en ver­voer in Gau­teng is nou by die Tshwa­ne-me­tro­raad ge­voeg as ’n par­ty in ’n hof­ge­ding teen die be­slo­te kor­po­ra­sie Le­se­go Me­dia.

Le­se­go Me­dia dryf han­del as Y Me­dia.

Tshwa­ne het in No­vem­ber ver­le­de jaar ’n tus­sen­tyd­se hof­be­vel teen Le­se­go Me­dia in die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria ver­kry. Die be­vel het Le­se­go da­de­lik ver­bied om voort te gaan met die op­rig­ting van se­ke­re ad­ver­ten­sie­bor­de.

Dié bor­de was ’n struk­tuur van 18 m x 4,5 m oor Gars­fon­tein­weg, 125 m suid­oos van De Vil­le­bois Ma­reuil-ry­laan in Mo­re­le­ta­park, en een oor die Del­mas­pad/Ri­gel­laan, 220 m noord van Nos­sob­straat. Dit staan as mo­no­po­le gan­try struc­tu­res be­kend.

Die be­vel het Le­se­go ook ver­plig om e­ni­ge ma­te­ri­aal wat ge­bruik is om die bor­de op te rig, te ver­wy­der. Die hof het toe ge­sê as Le­se­go dít nie doen nie, kan Tshwa­ne die struk­tu­re af- Mens soek nie som­mer moei­lik­heid met dié twee­ling nie breek en ver­wy­der bin­ne vyf dae na­dat Le­se­go ver­suim het om dit te doen. Le­se­go wil die tus­sen­tyd­se be­vel nie­tig laat ver­klaar.

Die LUR het aan­soek ge­doen om as ’n par­ty tot die saak ge­voeg te word.

Na­z­reen Se­di­beng, pro­jek­be­stuur­der vir bui­te­lug-re­kla­me van die Gau­teng­se de­par­te­ment van paaie en ver­voer, sê in hof­stuk­ke die LUR het ’n reg­streek­se be­lang by die saak om­dat die de­par­te­ment die ei­e­naar is van die grond waar­op Le­se­go die bor­de op­ge­rig het. Tshwa­ne het nie ju­ris­dik­sie oor die grond langs pro­vin­si­a­le paaie nie, sê Se­di­beng.

Een van Le­se­go se ver­we­re is juis dat Tshwa­ne nie ju­ris­dik­sie oor dié grond het nie.

Se­di­beng sê die LUR “fi­na­li­seer” in dié sta­di­um re­gu­la­sies oor die ver­hu­ring van grond langs pro­vin­si­a­le paaie, spe­si­fiek vir die op­rig­ting van sul­ke ad­ver­ten­sie­bor­de.

Se­di­beng ont­ken dat die de- par­te­ment ooit aan Le­se­go toe­stem­ming ge­gee het om die bor­de op te rig. Hy ont­ken ten sterk­ste dat die mag­ti­gings­brie­we waar­na Le­se­go ver­wys, eg is, “want dit word be­weer dat ek die per­soon is wat die b­rie­we on­der­te­ken het. Ek wil ka­te­go­ries sê dat ek nooit dié b­rie­we uit­ge­reik of on­der­te­ken het nie en hoe­wel die hand­te­ke­nin­ge daar­op my­ne blyk te wees, is dit ver­vals op dié dokumente,” sê Se­di­beng.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.