So­nop vier 100 jaar!

Beeld - - Tshwane Beeld -

Die So­nop Chris­te­li­ke Te­huis –’ n pri­va­te mans koshuis van die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria–vier in Sep­tem­ber sy 100 ste be­staans­jaar. Om ver­by­gan­gers be­wus­te maak van hier­die pres­ta­sie, het die koshuis se re­stou­ra­sie ko­mi­tee, wat die koshuis in ge­heel re­stou­reer, be­sluit om die Eeu­fees­hoek op te rig. Twee van die jon­ger ge­slag oud­So­nop­pers – Wou ter La­bu­schag­ne en Wes sel Oos th u ys en–het as land­skap ar­gi­tek­te voor­ge­stel dat die Eeu­fees­hoek nie nét So­nop se 100ste be­staans­jaar moet aan­dui nie, maar ook ge­meen­skap s vrien­de­lik moet wees. Van­daar die wa­ter­fon­tein­tjie waar ver­by­gan­gers hul dors kan les en ’n ban­kie waar­op hul­le kan rus. Jac o Min­naar, die re­stou­ra­sie ar­gi­tek, het die Eeu­fees­hoek só ont­werp dat dit aan­pas by die bou­styl van so­wel die ge­boue op die ter­rein as die steen­ en pa­li­sa­de­hei­ning om die koshuis. Die Eeu­fees­hoek is ver­le­de week amp­te­lik deur die voor­sit­ter van die re­stou­ra­sie ko­mi­tee, Da­nie Slab­bert, ont­hul. Die Eeu­fees lo­go wat groot op die muur pryk, is deur die oud­So­nop­per Ru­an Zaai­man ont­werp. Op die fo­to is van links dr. Wil­lem Jo­ris­sen (UP­ver­teen­woor­di­ger), Da­nie S l ab b ert( re­stou­ra­sie ko­mi­tee voor­sit­ter ), Fa­nie Ste y n( eeu­fees­ko­mi­tee­voor­sit­ter ), Ru­an Z aai man( ont­wer­per van die eeu­fees lo­go ), To­nie Vil j oe n( kos­huis­hoof) en De Wet van Sc hoor( huis­ko­mi­tee voor­sit­ter ).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.