Fo­kus op die La­er­skool Hen­nops­park

Beeld - - Skolenuus Beeld - By die La­er­skool Hen­nops­park maak hul­le ’n ver­skil in die le­we van hul kaal­voet­kin­ders.

Die La­er­skool Hen­nops­park vier van­jaar sy 35ste be­staans­jaar.

In die laas­te 35 jaar het daar al so­veel din­ge ver­an­der; die groot­te van die skool, on­der­wy­sers, on­ge­loof­li­ke hoof­de, spe­si­a­li­teits­on­der­rig in a­ka­de­mie, in­ter­na­si­o­na­le deel­na­me aan sport en kul­tuur en ver­se­ker die be­lang­rik­ste, die kind van die 21ste eeu!

By Hen­nops ver­staan ons dat van­dag se kind meer as net die ba­sie­se op­voe­ding no­dig het. Ons kan nie net meer fo­kus op pa­pe­gaai­werk, lees en tel nie. Ons leer­lin­ge moet kan leer hoe om te dink, hoe om le­wens­vaar­dig­he­de te ge­bruik, maar ook hoe om ge­liefd en ge­waar­deerd te voel.

Waar­des bly al­tyd vir ons van p­ri­mê­re be­lang en daar­deur wil ons vir el­ke leer­der ’n ste­wi­ge fon­da­ment bied.

Leer­ders word raak­ge­sien vir die men­sies wat hul­le is en be­sig is om te word.

Har­te word raak­ge­sien on­der al die vuil­ge­speel­de skool­kle­re en warm ly­fies wat ná ’n pou­se weer te­rug­kom klas toe.

Die glo­rie van pres­ta­sie is en bly se­kon­dêr.

In 2016 se Kaal­voet­jaar het ons ho­pe om na uit te sien. Daar is heel­par­ty ver­be­te­rings op be­staan­de plan­ne, su­per­groot dro­me oor die ma­nier van skool­hou en die toe­koms van ons leer­lin­ge.

) Die skool hou op Sa­ter­dag 14 Mei Groot Golf­fees. Van vroeg­og­gend sal daar ’n be­hoor­li­ke ker­mi­s­at­mos­feer heers waar kin­ders vir ure sal kan rond­bal­jaar op el­ke moont­li­ke mal­le­meu­le. Ou­ers gaan ver­maak word deur Mnr. en Mej. Blou­golf, waar kin­ders se per­soon­lik­heid eer­der as hoe hul­le op die ver­hoog lyk, die wen­ner sal be­paal.

En dan die hoog­te­punt: B­ren­dan Pey­per, Jak de P­rie­ster en Ju­a­ni­ta du P­les­sis gaan vroeg­aand se­ker maak dat die he­le Cen­tu­ri­on weet waar om te kom lyf­swaai.

) GrootFM en S­ko­le­nuus­Beeld kom weer kui­er. Die skool is dan in rep en roer van­dat die eer­ste vo­ël­tjies be­gin fluit. El­ke leer­ling kry ’n kop­pie warm sjo­ko­la­de en soos ge­woon­lik sing ons uit vol­le bors dat die he­le Hen­nops­park­val­lei kan hoor!

) Ons skool het nou sy eie in­ter­ak­tie­we app, ’n web­blad en ’n Fa­ce­book-blad wat die wê­reld van ons ver­tel.

) In die fliek Mig­non “Mos­sie” van Wyk is twee van ons ju­ni­ors te sien as vol­waar­di­ge ak­teurs.

) Heel­par­ty leer­lin­ge is ook deel van die Gau­teng-Noord- of SA-span­ne en is van plan om die wê­reld wit­warm te dans, te ka­ra­te, perd te ry, te stoei, skaak te speel en nog meer.

) Die An­gels-pro­jek kry nu­we vler­ke met em­mers vol wa­ter wat die skool se “wa­ter-sa­ma­ri­ta­ne” na be­hoef­ti­ge ge­bie­de ge­neem het.

) S­plin­ter­nu­we kleed­ka­mers gaan voor die ein­de van die jaar ons nu­we gras op die rug­by- en hok­kie­vel­de kom­ple­men­teer.

) Groot sprei­lig­te maak dit lek­ker vir die ou­ers wat eers ná werk hul kin­ders op die sport­veld kan kom on­der­steun.

) Gr. 3-leer­lin­ge be­gin uit hul eie hand­boe­ke werk. On­der­wy­sers het saam­ge­span om twee uit­ste­ken­de hand­boe­ke vir die leer­lin­ge te bied.

) Leer­lin­ge het van­af gr. 2 reeds drie ver­skil­len­de on­der­wy­sers wat die hoof­vak­ke aan­bied en word so bloot­ge­stel aan die uit­da­gen­de in­ter­me­di­ê­re fa­se wat voor­lê.

) Die skool skep in 2016 ’n a­ka­de­mie­se mid­dag waar on­der­wy­sers be­skik­baar is vir e­ni­ge leer­ling wat ek­stra hulp met ’n vak no­dig het.

) Leer­lin­ge kry die ge­leent­heid om op toe­re te gaan, lei­ers­kam­pe by te woon, be­trok­ke te wees by uit­rei­ke en die uit­dra van God se woord.

) As die na­si­o­na­le wen­ners van die Se­ni­or Re­vue in 2015 het die skool su­per­hoë ver­wag­tin­ge ge­skep.

) Die skool se be­heer­raad het met die stig­ting van ons be­sig­heids­fo­rum daad­werk­lik daar­aan be­gin werk om die ou­ers van Hen­nops­park die ge­leent­heid te gee om saam, nie net van me­kaar se diens­te ge­bruik te maak nie, maar ook fi­nan­sie­ël ster­ker te word.

) Gr. 6- en gr. 7-leer­lin­ge word bloot­ge­stel aan lei­ers­kur­sus­se en die al­om­be­ken­de G­re­tha Wi­id en Fa­nie Bol­heurs kom ver­tel die leer­lin­ge wat om as jong mens te ver­wag.

) Ons leer­lin­ge braai in En­gels, hou Kers­fees in Ju­lie en kan kom pan­tof­fel­skof­fel in gr. 7. Daar word ge­kui­er by Sun Ci­ty, die Kru­ger­wild­tuin, die S­taats­te­a­ter en ons wik­kel saam by op­tre­des wat in die Bar­ny­ard-te­a­ter aan­ge­bied word. El­ke nou en dan sal daar selfs leer­lin­ge in ’n se­ke­re juf­frou se swem­bad gaan bal­jaar!

Hier­die Kaal­voet­skool maak ’n ver­skil!

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.