Naam van fees in Potch nog be­spreek

Beeld - - Nuus - Han­nes Kru­ger

Be­lang­heb­ben­des by die kuns­te­fees in Pot­chef­stroom on­der­han­del met die Aard­klop Stig­ting om die naam “Aard­klop” te be­hou vir die nu­we kuns­te­fees wat hul­le daar wil aan­bied.

Ja­pie Gouws, be­stu­ren­de di­rek­teur van die ATKV en woord­voer­der van die groep be­lang­heb­ben­des, sê daar is nog geen uit­sluit­sel oor of die naam “Aard­klop” be­houe gaan bly nie.

“Ons het geen ver­wag­ting nie en dit is nie ons eer­ste pri­o­ri­teit nie. In dié sta­di­um fo­kus ons daar­op om die fees te re­ël en te be­gin.”

Vol­gens Gouws gaan die re­ë­lings in­tus­sen vol­stoom voort on­der die naam Pot­chef­stroom­kuns­te­fees.

Die be­lang­heb­ben­des is be­sig om ’n maat­skap­py son­der wins­be­jag te stig waar­in al­le sa­ke van die nu­we Pot­chef­stroom-kuns­te­fees ge­han­teer sal word.

Die maat­skap­py se di­rek­sie sal bin­ne­kort aan­ge­stel word.

Men­se wat be­noe­mings uit Pot­chef­stroom-ge­le­de­re vir die di­rek­sie of di­rek­sie­ko­mi­tees wil doen, kan dit nou doen.

“Kun­dig­heid wat be­no­dig word, is on­der meer fi­nan­sies, kuns­te, ge­meen­skaps­be­trok­ken­heid, regs­kun­dig­heid en be­mar­king,” sê Gouws.

Die slui­tings­da­tum vir be­noe­mings vir die di­rek­sie is 27 Mei.

Die Pot­chef­stroom-kuns­te­fees sal van 4 tot 9 Ok­to­ber duur.

Die be­lang­heb­ben­des wat die nu­we kuns­te­fees gaan aan­bied, be­staan uit ver­teen­woor­di­gers van die Pot­chef­stroom-sa­ke­ka­mer, die Tlok­we-stads­raad, ge­meen­skaps­lei­ers van Pot­chef­stroom, die Noordwes-U­ni­ver­si­teit, stig­ters­bor­ge, as­ook an­der bor­ge en me­de­wer­kers van die Aard­klop-kuns­te­fees oor die ja­re heen.

) Die pro­ses om aan­soek te doen om pro­duk­sies aan te bied en stal­le­tjies op die fees­ter­rein op die Bult te hê, het be­gin.

Skrif­te­li­ke aan­soe­ke kan per e-pos ge­rig word aan pot­ch­fees­pro­gram@gmail.com vir pro­duk­sies en pot­ch­fees­stal­le­tjies@ gmail.com vir stal­le­tjies.

Die slui­tings­da­tum vir pro­duk­sie-aan­soe­ke is 27 Mei en vir stal­le­tjie-aan­soe­ke 24 Ju­nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.