Nu­we Rand­se skool het steeds geen e­lek­tri­si­teit

Beeld - - Nuus - Ren­eil­we Dhludhlu

’n Nu­we skool in die sui­de van Jo­han­nes­burg het die Gau­teng­se de­par­te­ment van on­der­wys tot mô­re tyd ge­gee om op sy klag­te oor ’n ge­brek aan mu­ni­si­pa­le diens­te te re­a­geer.

Sa­lo­mon Minyi­a­jo­no, ad­junk­voor­sit­ter van die Or­mon­de P­ri­ma­ry S­chool se be­heer­lig­gaam, sê die skool het brie­we oor sy pro­ble­me aan die de­par­te­ment ge­stuur.

Pa­ny­a­za Le­su­fi, Gau­teng­se LUR vir on­der­wys, het eg­ter ont­ken dat die skool aan hom ge­skryf het.

Op die eer­ste skool­dag in Ja­nu­a­rie is leer­lin­ge be­groet met ’n ken­nis­ge­wing van die be­heer­lig­gaam dat die skool eers twee we­ke la­ter sou be­gin om­dat daar nie wa­ter, wer­ken­de toi­let­te en e­lek­tri­si­teit is nie.

In daar­die sta­di­um het die skool ook nie leer­ma­te­ri­aal vir die so­wat 700 leer­lin­ge ge­had nie.

Le­su­fi het toe 20 mo­bie­le toi­let­te laat kom en die skool was net twee dae la­ter as wat hy moes aan die gang.

Le­su­fi het be­lo­we dat al die pro­ble­me bin­ne twee we­ke uit­ge­pluis sou wees.

Leer­lin­ge het toe hul leer­ma­te­ri­aal ont­vang en die skool het wa­ter, maar daar is nog geen te­ken van e­lek­tri­si­teit, ’n te­le­foon, ’n mu­ni­si­pa­le re­ke­ning en ’n gel­di­ge straat­nom­mer nie.

Vol­gens die mu­ni­si­pa­li­teit is dit on­moont­lik om ’n wa­ter­ver­bin­ding te hê as ’n plek nie ’n mu­ni­si­pa­le re­ke­ning het nie.

Le­su­fi het op T­wit­ter ge­sê hy het al­les in sy ver­moë ge­doen om hulp van die mu­ni­si­pa­li­teit te kry, maar dit was ver­geefs.

’n Mu­ni­si­pa­le amp­te­naar sê ’n be­paal­de aan­soek­pro­ses moet ge­volg word en daar­voor moet al­les ge­boek­staaf wees.

Die mu­ni­si­pa­li­teit kon geen be­wys van Le­su­fi se ver­soe­ke op­spoor nie.

Ou­pa Bo­di­be, waar­ne­men­de woord­voer­der van die de­par­te­ment, sê Le­su­fi het nie amp­te­lik by die mu­ni­si­pa­li­teit oor die ge­brek aan diens­te ge­kla nie, maar met Parks Tau, bur­ge­mees­ter, en ’n bur­ge­mees­ters­ko­mi­tee­lid, ge­praat.

Vol­gens Bo­di­be werk die de­par­te­ment en mu­ni­si­pa­li­teit aan die kwes­sie.

Ou­ers bly be­sorg oor die pro­ble­me by die skool.

Ko­lo­wang Mashi­lo­a­ne, ’n ou­er van ’n gr. 2-leer­ling, het die skool se pro­ble­me ver­le­de Dins­dag op T­wit­ter aan Le­su­fi uit­ge­wys.

Le­su­fi het ge­ant­woord: “Dit is mu­ni­si­pa­le diens­te en nie skool­diens­te nie.”

Hy het Mashi­lo­a­ne na die mu­ni­si­pa­li­teit ver­wys en ge­sê hy moet sy woe­de op die mu­ni­si­pa­li­teit rig.

Dit is mu­ni­si­pa­le diens­te en nie skool­diens­te nie.

Fo­to: NOMBULELO MANYANA

Die Or­mon­de P­ri­ma­ry S­chool, wat nie e­lek­tri­si­teit of ’n land­lyn­foon­ver­bin­ding het nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.