Mi­nis­ter kan staats­geld vir u­ni­ver­si­tei­te dalk keer

Beeld - - Nuus - Jan Ger­ber

Die par­le­men­tê­re por­te­feul­je­ko­mi­tee oor ho­ër on­der­wys het ’n wets­ont­werp aan­vaar wat die mi­nis­ter van ho­ër on­der­wys die mag gee om trans­for­ma­sie­doel­wit­te vir u­ni­ver­si­tei­te se in­skry­wings vas te stel en staat­sub­si­dies te weer­hou as dié tei­kens nie ge­haal word nie.

Die DA het Dins­dag tot die skok van die ko­mi­tee­voor­sit­ter, Y­von­ne P­ho­sa, ge­sê hul­le maak be­swaar teen die aan­vaar­ding van die Wy­si­gings­wets­ont­werp op Ho­ër On­der­wys.

“Die hé­le wets­ont­werp?” het P­ho­sa ge­vra.

Die DA het teen ses van die 44 klou­su­les be­swaar ge­maak toe die ko­mi­tee klou­su­le ná klou­su­le deur die wets­ont­werp ge­werk het.

“Dit is ons reg,” het Yu­suf Cas­sim, DA-LP, ge­sê.

“Ons sal in die raad­saal ook be­swaar maak.”

P­ho­sa het ge­sê: “Hoe pro­gres­sief is dit?”

Prof. Be­lin­da Boz­zo­li (DA) het ge­sê die klou­su­les waar­mee die DA nie saam­stem nie, is so pro­ble­ma­ties dat dit die he­le wets­ont­werp ’n pro­bleem maak.

“’n Mens kan on­der­wys nie blok­keer nie,” het P­ho­sa ge­sê.

“Ek is reg­tig baie te­leur­ge­steld. Diep in my het ek ge­glo ons is een­stem­mig met dié een.

“Nou het ek uit­ge­vind ons is al­leen om on­der­rig vo­ren­toe te neem.”

Cas­sim het ge­sê die kern van die wet ver­sterk die mi­nis­ter se mag­te en maak in­breuk op u­ni­ver­si­tei­te se mag­te.

On­der die mi­nis­te­ri­ë­le mag­te wat in die wets­ont­werp uit­ge­brei word, is die mag om be­leid te be­paal wat toe­pas­lik is op ho­ëron­der­wys­in­stel­lings, waar­on­der trans­for­ma­sie­doel­wit­te, as­ook die mag om u­ni­ver­si­tei­te se taalbeleid te be­paal.

Die wets­ont­werp sal nou na die Na­si­o­na­le Raad van Pro­vin­sies (NRP) ver­wys word en daar­na na die Na­si­o­na­le Ver­ga­de­ring.

Y­von­ne P­ho­sa

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.