KWV vir R1,15 mjd. ver­koop

Beeld - - Sake - Nel­lie Brand­Jon­ker

Kaap­stad. – Die drank­maat­skap­py KWV se kel­ders, voor­raad en han­dels­na­me gaan aan ’n maat­skap­py ver­koop word wat deur Vi­vi­an I­mer­man, die oud­baas van Del Mon­te, be­heer word.

Die tran­sak­sie be­hels dat KWV se vol­fi­li­aal KWV SuidA­fri­ka die be­dryfs­ba­tes ver­koop en dat KWV sy aan­de­le in en le­nings­re­ke­ning teen die vol­fi­li­aal KWV In­tel­lec­tu­al Pro­per­ties ver­koop.

Dié maat­skap­py hou be­ken­de han­dels­na­me soos Roo­de­berg, KWV Wi­nes, La­bo­rie, Gol­den Kaan, Cat­he­dral Cel­lar, Ca­fe Cul­tu­re en die KWV-bran­de­wy­ne.

Die tran­sak­sie sluit nie La­bo­rie en La Con­cor­de, die be­ken­de hoof­kan­toor van KWV in die Paarl, as­ook sy kuns­ver­sa­me­ling in nie.

Die aan­kon­di­ging kom skaars ’n maand na­dat KWV en die ge­no­teer­de be­leg­ging-smaat­skap­py Ni­veus ’n om­sig­tig­heids-ver­kla­ring uit­ge­reik het. Ni­veus hou 57,1% van KWV.

Ni­veus het gis­ter ge­sê die ba­tes word teen R1,15 mil­jard ver­koop.

Ni­veus sê die re­de vir die ver­koop van die ba­tes is dat hy ’n be­leg­gings-maat­skap­py is en die aan­bod ’n op­brengs op die be­leg­ging bied wat die tran­sak­sie reg­ver­dig.

Die be­dryfs­ba­tes van KWV word ver­kry deur New Ro­se 7 en Wars­hay In­ves­t­ments wat met die Va­sa­ri-groep ge­as­so­si­eer is. Die Va­sa­ri-groep het we­sen­li­ke er­va­ring in die be­dryf van drank­maat-skap­pye wê­reld­wyd en word deur I­mer­man be­heer.

Chris Lo­gan van Op­por­tu­ne In­ves­t­ments, wat ’n klein be­lang van KWV hou, en al ja­re lank ’n be­roep op die maat­skap­py doen om se­ke­re van sy ba­tes te ver­koop, het ge­juig. “Dit is ’n uit­ste­ken­de prys! En dit word deur ’n hoogs be­voeg­de ko­per ge­doen.”

Vol­gens hom werk dit uit op R17 per aan­deel.

’n Paar jaar ge­le­de wou die Paarl­se ge­no­teer­de voed­sel­groep Pi­o­neer R12 per aan­deel aan­bied.

Die swart be­leg­gings-maat­skap­py HCI, wat ’n groot be­lang in Ni­veus hou, het ’n paar jaar ge­le­de die be­lang in KWV teen R11,80 van PSG se Ze­der ge­koop.

Lo­gan sê die ge­boue en an­der grond en kuns­wer­ke wat nie in­ge­sluit is in die tran­sak­sie nie, be­loop boon­op nog min­stens R4 per aan­deel.

“Dit maak baie sin vir ie­mand soos Jo­hann Ru­pert om dalk daar­die kuns­ver­sa­me­ling te koop. Hy hou van die er­fe­nis . . .” het hy by­ge­voeg.

Dit be­te­ken as dít ook la­ter ver­koop word, kan aan­deel­hou­ers meer as R20 per aan­deel kry.

Ni­veus sê daar is nog nie ’n be­sluit ge­neem oor wat om met die op­brengs te doen nie.

Lo­gan glo hul­le sal vir ’n ruk die kon­tant hou.

“Maar dis re­de­lik om te ver­wag dat die geld na aan­deel­hou­ers sal gaan.”

Lo­gan glo I­mer­man sal nu­we le­we in KWV blaas en die han­dels­na­me en pro­duk­sie op­bou.

Hy meen dit sal goed wees vir wyn­boe­re.

Be­dry­wig­he­de is in se­ke­re bran­de­wyn­kel­ders van KWV ge­staak en van die wyn­kel­ders word teen ’n frak­sie van hul ver­moë be­dryf, vol­gens hom.

“Boe­re gaan voor­deel trek, want daar sal ’n gro­ter vraag na hul drui­we wees.”

Ni­veus het ge­sê voor­waar­de­li­ke oor­een­koms­te is reeds ge­sluit vir die tran­sak­sie.

Die helf­te van die be­drag – R575 mil­joen – gaan in kon­tant be­taal word wan­neer die tran­sak­sie in wer­king tree.

Die res sal in drie de­le oor die ko­men­de drie jaar be­taal word.

Die aan­deel­hou­ers van KWV moet op ’n spe­si­a­le ver­ga­de­ring die tran­sak­sie goed­keur.

Nog ’n voor­waar­de van die tran­sak­sie is dat die ko­per ’n nou­let­tend­heid-son­der­soek moet vol­tooi.

Die Me­de­din­ging-so­wer­he­de moet dit ook goed­keur.

KWV se be­ken­de La Con­cor­de­hoof­kan­toor.

Vi­vi­an I­mer­man

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.