So­li­da­ri­teit vat GEPF hof toe oor ‘fout’

Beeld - - Sakenuus - Le­an­ne Ge­or­ge

Die vak­bond So­li­da­ri­teit het na­mens 1,2 mil­joen staats­amp­te­na­re ’n saak teen die pen­si­oen­fonds vir staats­amp­te­na­re (GEPF) aan­han­gig ge­maak. Die GEPF het son­der ’n kon­sul­ta­sie-pro­ses die ak­tu­a­ri­ë­le for­mu­le ge­wy­sig waar­vol­gens amp­te­na­re se voor­de­le ná be­dan­king uit­ge­werk word, het Jo­han Kru­ger, ad­junk­be-stuurs­hoof van So­li­da­ri­teit, Woens­dag ge­sê.

Dit be­te­ken amp­te­na­re wat se­dert 1 A­pril 2015 voor of op die ou­der­dom van 55 be­dank het, het voor­de­le ter waar­de van dui­sen­de ran­de en in som­mi­ge ge­val­le selfs mil­joe­ne ran­de ver­loor.

Kru­ger sê die GEPF het op skrif er­ken hy het sy eie re­ëls oor­tree deur dié aan­pas­sing te maak son­der om met sy le­de, vak­bon­de en die mi­nis­ter van fi­nan­sies te kon­sul­teer. Vol­gens Kru­ger het die GEPF ge­sê dit sal “te duur” wees om dié “fout” reg te stel.

“Vol­gens ons ken­nis was daar geen kom­mu­ni­ka­sie aan le­de, vak­bon­de of ver­ga­de­ring van die par­le­men­tê­re por­te­feul­je­ko­mi­tee hier­oor nie,” sê Kru­ger. Die hof­stuk­ke is Woens­dag­og­gend aan die GEPF se uit­voe­ren­de hoof be­te­ken.

Die eer­ste stap in So­li­da­ri­teit se hofak­sie is om die hof vir toe­stem­ming te vra om ’n groeps­ge­ding na­mens die 1,2 mil­joen staats­amp­te­na­re wat ook le­de van die GEPF is, te re­gis­treer. Dit sluit al­le GEPF-le­de in en nie net die­ge­ne wat se­dert die ver­an­de­ring be­dank het of be­oog om te be­dank nie.

So­li­da­ri­teit vra die hof om die GEPF te dwing om die for­mu­le te­rug te ver­an­der, as­ook om die voor­de­le van le­de wat ná 1 A­pril 2015 be­dank het van voor af uit te werk en dié ver­skil bin­ne 60 dae met ren­te van 10,25% per jaar uit te be­taal.

“Dui­sen­de staats­amp­te­na­re het waar­skyn­lik se­dert 1 A­pril 2015 be­dank en dit is ui­ters be­lang­rik om ge­or­ga­ni­seer­de ar­beid die ge­leent­heid te gun om die roe­te van ge­reg­te­li­ke her­sie­nings te volg om hul voor­de­le te be­ding.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.