Ab­sa het nie oog­ha­re vir ‘af­vaar­di­ging van die Gup­tas’

Beeld - - Sakenuus -

Ab­sa het Mo­se­ben­zi Z­wa­ne, mi­nis­ter van mi­ne­ra­le bron­ne, se uit­no­di­ging om dié bank se slui­ting van re­ke­nin­ge van Gup­ta-be­heer­de maat­skap­pye te be­spreek, hof­lik dog ferm van die hand ge­wys.

“Ons het die uit­no­di­ging met re­spek van die hand ge­wys weens die ver­trou­ens­ver­hou­ding met kli­ën­te. As bank kan ons nie e­ni­ge voor­ma­li­ge, be­staan­de of toe­koms­ti­ge kli­ën­te op sul­ke fo­rums be­spreek nie,” het Ab­sa in ’n e-pos ná ’n na­vraag deur Bloom­berg ge­ant­woord.

Die re­ge­ring het ver­le­de maand ’n s­pan, wat in­sluit Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies, en Mild­red O­lip­hant, mi­nis­ter van ar­beid, aan­ge­wys om met Ab­sa, FNB, S­tan­dard Bank en Ned­bank te ska­kel na­dat hul­le re­ke­nin­ge van die Gup­tas se Oak­bay In­ves­t­ments ge­sluit het.

Ned­bank het wel ’n ag­ter­deur oop­ge­laat: “Ned­bank het nog al­tyd ’n baie po­si­tie­we ver­hou­ding met die re­ge­ring. Ons sal e­ni­ge ont­moe­ting in ’n gees van kon­struk­tie­we be­trok­ken­heid be­na­der . . . maar sal (weens die ver­trou­ens­ver­hou­ding) geen van ons kli­ën­te be­spreek nie, ten­sy die kli­ënt daar­toe sou in­stem.”

S­tan­dard Bank wou geen kom­men­taar le­wer nie. Van die ban­ke se re­ak­sie weer­spreek O­lip­hant se aan­spraak eer­gis­ter in Kaap­stad dat die s­pan die ban­ke ont­moet en ’n ver­slag aan die ka­bi­net sal voor­lê.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.