A­fri­kaans: Bou lie­wer op wat goed was in ver­le­de

Beeld - - Nuus - Hen­tie Bos­hoff van Pot­chef­stroom skryf:

Ek ver­wys na die me­ning van Je­a­nel­le G­rey­ling, re­dak­teur van die stu­den­te­koe­rant Wa­pad op die Puk-kam­pus, in die ge­sprek­ke oor A­fri­kaans (“Laat ons ons­self wees”, Beeld, 11 Mei.)

Vir haar is ba­sies al­les van die ver­le­de en spe­si­fiek die A­fri­ka­ner­tra­di­sies en sy taal ver­werp­lik en moet ons die toe­koms eer­der op iets meer kon­tem­po­rêr bou.

Van die be­kend­ste na­vor­sers en skry­wers oor struk­tu­re­le trans­for­ma­sie be­vind die teen­oor­ge­stel­de, soos blyk uit die vol­gen­de aan­ha­lings: “In ti­mes of tur­bu­len­ce pe­op­le need sub­stan­ce; t­hey need so­mething to hang on­to, not so­mething to de­bate” (Nais­bitt) en “Pe­op­le can­not li­ve with chan­ge if the­re is not a chan­ge­less co­re in­si­de them” (Co­vey).

Son­der hier­die vas­te ba­sis tree skip­breuk van se­ker­he­de in en lei dit dik­wels tot die post­mo­der­ne sie­ning dat “niks is”. In plaas van die hand­doe­kin­gooi-hou­ding oor A­fri­kaans en die A­fri­ka­ner­ver­le­de kort ons eer­der ’n hou­ding van ver­werp dit wat in die ver­le­de sleg was, neem uit die ver­le­de dit wat goed was en bou ’n pro-ak­tie­we toe­koms daar­op in die nu­we sa­me­le­wing.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.