Fees fo­kus op ver­tel

Van po­li­tie­ke kom­men­ta­tors tot de­bu­tan­te

Beeld - - Nuus - Wil­lem de V­ries

Kaap­stad. – Van die hoof­te­mas op van­jaar se Fransch­hoek­se let­ter­kun­de­fees is die “ver­tel van ver­ha­le”.

Dié fees word die na­week op die dorp aan­ge­bied.

Vol­gens Ann Do­nald, die or­ga­ni­seer­der, word daar in ver­skeie pro­gram­nom­mers aan­dag ge­gee aan “on­der­wer­pe soos die mon­de­lin­ge ver­tel­tra­di­sie, die oor­spron­ge van fik­sie, sto­ries ver­tel deur pren­te en a­ni­ma­sie, en die uit­beeld van sto­ries.

“In an­der pro­gram­nom­mers sal aan­dag ge­skenk word aan die per­soon­li­ke ver­haal, hoe sto­ries oop­ge­maak word in me­moi­res en bi­o­gra­fie, hoe sto­ries le­we gee aan his­to­rie­se ka­rak­ters deur ver­skeie gen­res, die ver­ha­le wat ver­lo­re was, be­gra­we of ont­ken is en toe ge­vind is.

“Ons ge­sels met skry­wers van fik­sie wat sto­ries skep wat ons na ver­skil­len­de wê­rel­de en le­wens voer. Ons het selfs ’n ge­beur­te­nis waar drie skry­wers sto­ries net daar moet op­maak, aan die hand van angs­wek­ken­de ge­lui­de op Vry­dag die 13de . . .”

Sy son­der ver­skeie hoof­spre­kers op die pro­gram uit, soos die po­li­tie­ke en kul­tu­re­le kom­men­ta­tors en ru­briek­skry­wers Bon­ga­ni Ma­don­do, Re­bec­ca Da­vis en Dar­rel B­ristow-Bo­vey, as­ook skry­wers oor die po­li­tiek en e­ko­no­mie soos Jus­ti­ce Ma­la­la, Fe­ri­al Haf­fa­jee en Moe­let­si M­be­ki.

Ge­beu­re op u­ni­ver­si­teits­kam­pus­se die af­ge­lo­pe jaar gaan in ver­skeie pro­gram­nom­mers be- spreek word.

“In ‘Dis­tinct­ly A­fri­kaaps’ sal ge­vra word of dit as ’n taal in eie reg be­skou moet word.”

A­na­sta­sia de V­ries van die U­ni­ver­si­teit van Wes-Kaap­land (UWK) se de­par­te­ment A­fri­kaans en Ne­der­lands sal met Mi­cha­el le Cor­deur, hoof van kur­ri­ku­lum­stu­dies aan die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch, hier­oor ge­sels.

Die skry­wer Sin­di­we Ma­go­na le­wer van­jaar die fees se twee­de An­dré P. B­rink-ge­denk­le­sing. Dit is ge­ti­teld “An­dré B­rink: E­nig­ma, Be­tray­er, Vil­lain or He­ro?”

E­li­nor Si­su­lu gaan die meer­ma­le be­kroon­de Ma­go­na hul­dig. Ma­go­na is tans be­trok­ke by die UWK-pro­gram vir kre­a­tie­we skryf­werk. Wer­ke uit haar pen is in ver­skeie gen­res ge­pu­bli­seer. Hul­le praat ook oor ver­ta­ling. Vic­tor Dla­mi­ni sal met Le­on de Kock oor sy by­drae tot die En­gel­se ver­ta­ling van Vlam in die sneeu ge­sels. En Fi­nu­a­la Do­w­ling sal ’n ge­sprek lei oor ou­to­bi­o­gra­fie­se as­pek­te van skry­werskor­re­spon­den­sie. Sy sal ge­sels met Ka­rin S­chim­ke, ’n me­de­ver­ta­ler van Fla­me in the S­now, Ka­ri­na S­z­czu­rek, B­rink se we­du­wee, en Mar­ga­ret Day­mond, re­dak­teur van E­ver­y­day Mat­ters: Se­lected Let­ters of Do­ra Tay­lor, Bes­sie He­ad and Li­li­an N­goyi.

Die wen­ner van die Ing­rid Jon­ker­prys vir die bes­te En­gel­se de­buut­dig­bun­del word op die fees be­kend ge­maak.

Die uit­ge­wer Art­hur Att­well en die a­ka­de­mi­kus Cat­her­i­ne du Toit gaan oor ver­skeie as­pek­te van ver­ta­ling ge­sels. Die Fran­se uit­ge­wer Ma­rie-Ca­ro­li­ne Au­bert, die speur­span­ning­skry­wer Mi­ke Ni­col en die skry­wer Ber­nard Mi­nier gaan ge­sels oor wat Fran­se uit­ge­wers aan skryf­werk uit Suid-A­fri­ka het.

In ’n ge­sprek oor die ryk­dom van veel­ta­lig­heid en ver­ta­ling in po­ë­sie gaan S­chim­ke met die dig­ters M­bon­ge­ni Nom­kon­wa­na, Ola­jumo­ke Ve­ris­si­mo (Ni­ge­rië) en Sa­fia El­hil­lo (Soe­dan/A­me­ri­ka) ge­sels.

Die En­gel­se dig­ter I­so­bel Dixon gaan aan Hed­ley T­wid­le van haar nu­we ver­sa­me­ling ge­dig­te, Be­a­rings, ver­tel.

Veel­ta­lig­heid in die kon­teks van moe­der­taal­on­der­rig word ook be­spreek.

Die A­fri­kaan­se skry­wer De­on Mey­er word wyd ver­taal en neem op­nuut van­jaar aan die fees deel. Hy is die ver­vaar­di­ger van die ver­film­de weer­ga­we van Ja­c­ques S­teen­kamp se boek Die G­rie­kwa­stad-moor­de. Hul­le sal ge­sels oor hoe om ’n mis­daad­ver­haal vir die rol­prent­skerm aan te pas. Mey­er sal ook ’n ge­sprek lei oor die ver­sit van gren­se in die skep van ver­ha­le. Ka­rin Bryn­ard, Mi­nier en Li­ad S­ho­ham sal met hom ge­sels. B­ristow-Bo­vey sal met Mey­er, Rahla Xe­no­pou­los ( T­ri­be) en die de­buut­skry­wer Jo­lyn P­hil­lips ( T­jieng T­jang T­jer­rie and Ot­her Sto­ries) ge­sels oor wat skryf­werk vir hul­le be­te­ken.

Kre­a­tie­we skryf­werk ná 1994 sal deur Wa­mu­wi M­bao en Le­on de Kock be­spreek word.

Die his­to­ri­kus Bill Nas­son sal ’n le­sing oor die 100 jaar se­dert die 1916 Paas­fees­op­stand in Ier­land le­wer en dit met die Ang­loBoe­re­oor­log in ver­band bring.

Al­lis­ter S­parks, ru­briek­skry­wer vir Beeld, te­vo­re re­dak­teur van die Rand Dai­ly Mail en skry­wer van The S­word and the Pen, as­ook The S­tar se voor­ma­li­ge hoof­re­dak­teur Ri­chard S­teyn ( Jan S­muts: U­n­a­fraid of G­re­at­ness), sal met die skry­wer Chris­to­pher Ho­pe ( Jim­fish) ge­sels. On­der die me­moi­res op die pro­gram tel die be­kend­stel­ling van Hugh Ma­se­ke­la se S­till Gra­zing. Ma­ri­an­ne T­hamm sal die ge­sprek lei.

Be­soek www.flf.co.za.

Fo­to: MLUNGISI LOUW

De­on Mey­er

A­na­sta­sia de V­ries

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.